KMFanlista240503 - Ansedel
KMFanlista240503 - Ansedel
NamnHenrik Leonard Svinhufvud
Född25 sep 1728, Steneby (P)2322
Död14 jun 1774, Stora Kil (S)2323
Begravd28 jul 1774, Stora Kil (S)
Dödsorsaklungsot
FarJöns Svinhufvud (1678-1742)
Partners
Född1738
Död17 jul 1769, Berg, Gesäter (P)2324
Äktenskap30 jun 1765, Rölanda (P)2325
BarnDaniel (1766-1851)
 Hamfrid Juliana (1768-1789)
Född1747, Solberg, Gesäter (P)2326
Död1789
BarnJöns (1771-1836)
Född1733
Död1787
Äktenskap28 dec 1772, Säter (W)
BarnJean Erik (1774-1774)
Notis för Henrik Leonard Svinhufvud
1765 1:a giftet: Helena Elisabet (Lisa) Hierta Hennes 2:a gifte. (Hennes1:a gifte var med kyrkoherde Daniel Ruderberg i Rölanda, född 1711 död 1763-03-22)
1765 gifte hon sig med Henrik. Hon hade då varit änka i 2 år.
1766 H L S fick under åberopande av sjukdom löjtnants avsked (Sjödahl).
1767 I säteriet Ekebol hade H L S en andel efter fadern. Denna andel sålde han detta år för 4.000 daler silvermynt (Sjödahl) till sin svåger, hovjunkaren Cornelius Reuter på Norra Dingelvik.
1769-07-17 Henrik blir änkling och bor på Berg i Gesäter med sonen Daniel 3 år  och dottern Hamfrid Juliana 1 år och 6 månader. Berg ligger cirka 2 km från Solberg och 1 km från Ringstad. Anna Andersdotter är piga på Solberg, hon hör hemma där. Eftersom inga hfl finns från denna tid, kan man inte veta om Anna under en period var piga även på Berg. Men att de träffades är ju helt klart.
1771 får Henrik den oäkta sonen Jöns. Modern är Anna Andersdotter och kallas Qvinnsperson i födelseboken, eftersom hon inte är gift med Henrik när sonen Jöns kommer till världen. Henrik är alltså änkling när han får den oäkta sonen Jöns Hindriksson Dahlund.
1772: 2:a giftet : Ulrika Christina UGGLA De bosatte sig på Säter i Värmland (d:o).
Henrik Leonard Svinhufvud i Westergötland  (1728-74), löjtnant vid Garnisons-regementet i Göteborg, ägde en andel i Ekebol i Dalsland. (G 2: o m Ulrika Christina Uggla, 1733-89)
I 1755 års rulla är H L S upptagen som drabant i 6:e korpralskapet i Livdrabantkåren. Denna kår bestod detta år av åtta korpralskap och en stab, i allt 150 stycken kungen inräknad. Chef och kapten var kungen. Sekundchef var kaptenlöjtnant och de två löjtnanterna motsvarade överstes rang. (Johansson).
(U. Johansson, Rulla över befälskårerna vid Sveriges armé och flotta 1755, s 9; A. Lignell, Beskrifning öfver grefskapet Dal, II, s 124; SAÄ; E. Sjödahl, Steneby gårdar i äldre tid, s 207 ff)
Elisabet Helena Hierta  (1738-69). (G 1: o m kyrkoherden i Rölanda, Karlstads stift, Daniel Ruderberg, 1711-63)
Hennes fader Lennart Hierta, 1688-1758, kapten vid Västgöta-Dals regemente, var efter slaget vid Poltava år 1709, fången i Ryssland fram till år 1722. Hennes moder Hamfrid Juliana Belfrage, ägde Gillanda och Ekholmen i Dalsland, den senare herrgården unik med sin belägenhet vid Kroppefjälls fot och med skifferklädda fasader.
Senast ändrad 22 jan 2016Skapad 3 maj 2024 med hjälp av Reunion för Macintosh