KMFanlista230712 - Ansedel
KMFanlista230712 - Ansedel
NamnJöns Henriksson Dahlund
Född4 dec 1771, Solberg, Gesäter (P)2288
Död9 dec 1836, Strand, Håbol (P)
Yrkekorpral
MorAnna Andersdotter (1747-1789)
Notis för Jöns Henriksson Dahlund
Jöns står som oäkta barn till Leutnant Henric Leonard Svinhufvud och Quinsperson Anna Andersdotter i Solberg.

1789-90 Jöns är dräng på Solberg, enligt bouppteckningen efter Lisa Tohlsdotter. Lisa är skyldig Jöns 40 shilling, innestående lön kanske. Han är 18-19 år då.

Ur Soldatregistret DAHLUND Jöns Släktnamn: Henriksson Född: 17711204 Död: 18361209 Antagen: 1790 Avsked: 1822 Aktnummer: VD-00-1008-1790 Regemente: Västgöta Dals regemente Rote: Strand Kompani: VEDBO Socken: HÅBOL Torpnummer: VD-00-1008 Soldat Västra Kålsäter Gesäter
Hustru:  Olofsdotter Catrina 1:A G   Född:  1773   Regemente:  Västgöta Dals regemente   Kompani:  VEDBO   Socken:  Håbol   Rote:  Strand
1793 förflyttades von Döbeln som andre major till Västgöta Dals regemente, hvarifrån han tre år senare, med bibehållande af sin förra indelning, blef transporterad till Skaraborgs regemente och utnämndes till sekundchef vid Nylands-brigadens infanteri 1805. Under dessa fredsår utmärkte han sig synnerligen som landthushållare och som lade på sitt landtbruk t. o. m. en liten förmögenhet. Jöns tjänstgjorde troligen under von Döbelns tid.

1:G Hustru:  Olofsdotter Catrina  född 1773  död 1826.
1804-11-15 kom familjen till Soldat Stommen Kuserud under Strand i Håbol. Närmast från  Gesäter med attest.
1805-1811 Bor på Soldat Stommen Kuserud under Strand
1810 Lämnar sonen Andreas (Anders) familjen och blir soldat Bolin.
1816-1821 Bor med makan Catrina på Soldat Stommen Kuserud under Strand. I Hfl noteras "bräcklig " om Catrina.
2:G: Anna Andersdotter född 1789 i Håbol 1827 flyttade dåvarande pigan Anna Andersdotter från S:a Böhle till Strand.
1827-1833 Bodde de båda på Myra under hemmanet Strand.Hon 38 år och han 56 år.

Bouppteckning 10 april 1837:
Ur protokollet: År 1837 den10-de april infann sig undertecknade på torpet Myra under Strand i Håbols socken, uppå anmodan av änkan Anna Andersdotter därstädes, att förrätta laga bouppteckning på all befintlig lös egendom som befanns efter hennes man Jöns Dahlund som med döden avled den 9:de dec förlidet år, och efterlämnat barn med förra giftet, son soldat Bolin i Bodane, dotteren Stina (Christina) gift med kyrkoväktaren Olof  Gårdsling  och Anna gift med Jonas Nilsson och Lisa gift med Soldat Nomell (Andreas Olsson Nomell) alla boende i Gäserud samtlige myndige och närvarande doter Marja omyndig, men hennes rätt bevakas av des före förmyndare Andreas Andersson i Strand och med i senare giftet nuvarande änkan, son Johanes på 9:de året och Hendric på det 6:e året gamla. Således omyndiga men deras rätt bevakas af Magnus Eriksson i Assgärdesbyn. Enkan varnades att riktigt uppgifva boet, vilket skedde i följande ordning. ...
2289
Senast ändrad 30 dec 2016Skapad 12 jul 2023 med hjälp av Reunion för Macintosh