KMFanlista231001 - Ansedel
KMFanlista231001 - Ansedel
NamnDaniel Svinhufvud
Född21 mar 1766, Berg, Gesäter (P)2287
Död14 okt 1851, Bergane, Steneby (P)
Yrkemajor
MorHelena Elisabet Hierta (1738-1769)
Partners
Född1765
Död1854
Äktenskap25 jan 1790, Gullesbyn, Ör (P)
BarnChristina Magdalena (1797-1858)
Notis för Daniel Svinhufvud
1769-07-17 Modern Elisabeth Helena Hierta avlider, d.v.s fadern Henrik L Svinhufvud blir änkling och bor på Berg i Gesäter med sonen Daniel 3 år och dottern Hamfrid 6 månader . Berg ligger cirka 2 km från Solberg och 1km från Ringstad i Gesäters socken.Trologtvis träffade Daniel Anna Andersdotter som ung pojke. 1790 blev Daniel kapten i armén. Han bodde under 1790-talet på den lilla tidigare till Ekholmens herrgård anknutna gården Stakelund i Gunnarsnäs, "länge sätesgård för Stakeätten i Dalsland", och flyttade senare till militiebostället Tydje stom i Tydje socken i Dalsland. Han ägde Stakelund i Dalsland .
Blev så småningom Major vid Västgöta-Dals regemente
D S "medföljde såsom livdrabant Gustaf III till Finland 1789. Kommenderad till norska gränsen i mars 1808 och till Åland i september samma år, varifrån han deltog i reträtten till Grisslehamn i mars 1809. Bevistade fälttåget mot Norge 1814 och intagandet av Kragerö och Fredrikstad". D S blev kapten i armén 1790 och fick majors avsked 1814 (Kocken)  -- Han bodde på 1790-talet på den lilla tidigare till Ekholmens herrgård anknutna gården Stakelund i Gunnarsnäs, "länge sätesgård för Stakeätten i Dalsland", och flyttade senare till militiebostället Tydje stom i Tydje socken i Dalsland. Han dog 1851 på Bergane i Steneby i Dalsland (Kocken).
F. A. Dahlgren skriver under sin tid som informator på Kristinedal: "Fru Sahlins föräldrar, Major och Majorskan Svinhufvud äro ett märkvärdigt par hvad raskhet i en hög ålder beträffar. Han är 74 år, men yr och skälmaktig som en 15-åring. Han går nästan dagligen ut på jagt långt bort i skog och mark, öfver berg och moras, och kommer igen lika kry, lika oförtröttad. Vi blefvo särdeles goda vänner och foro esomoftast ut på fiske i sjöarne omkring Christinedal. Då sjöng han visor för mig och talte om sina minnen sedan den tid, då han var page vid Gustaf III:s hov, huru han var bekant med Bellman, Hallman, Kexél, Kellgren, med flera - alltid kallade han mig sin 'lelle söta magister'."
(L. Dahlgren, Ur Ransäters familjearkif, s 85 ff; A. Lignell, Beskrifning öfver grefskapet Dal, II, s 53; C. T. Kocken, Kungl. Västgöta regemente, II, s 133; A. Norén, Anteckningar om Kungl. Hallands regemente, s 467 f; M. Sahlin, Om Christina Sahlin på Kristinedal)
Senast ändrad 22 jan 2016Skapad 1 okt 2023 med hjälp av Reunion för Macintosh