KOEanlista230126 - Ansedel
KOEanlista230126 - Ansedel
NamnMogens Karlsson Blix
Född1502, Kloxåsen, Näs (Z)
Dödca 1570
Yrkekyrkoherde
FarKarl Larenson (1465-)
MorNN Mogensdotter (ca 1475-)
Partners
Född1500, Norrala (X)
DödUndersåker (Z)
BarnLarens (1530-1611)
 Peder (1542-)
 NN
Notis för Mogens Karlsson Blix
14 generationer bakåt från Kjell Ellert.

Frånträdde pastoratet till förmån för sin son Lars 1566.

Måns (Mogens) Karlsson (Blix)1 (1532-66), f. omkr. 1502 i Näs s:n, son till Karl Larenson i Kluxås, en förmögen odalman, som omnämnes i flera handlingar från åren 1513-38 och utom Mogens hade sönerna Jens och Olof.2 Vid det prosteting, som hölls i Undersåker S:t Henriks dag (19 jan.) 1532 af prosten Erik Andersson, lagfästes prästbordets fastighetsinnehaf och fiskerättigheter, förmodligen i samband med herr
Måns' tillträde som khde härstädes. Kyrkans rätt till en åt henne donerad jordepart Öjestad, som enskilda sökt tillägna sig, fastslogs genom ett bref, utfärdadt in profesto Eschilli (11 juni) 1536 af en synenämnd, bestående af 6 jämtländska präster och 7 bönder. Äfven prästbordets andel i Ösefisket sökte man kringskära. Tre bröder Nils, Erik och Joen Bengtsöner i Remo påstodo, att prästen ej var berättigad åtnjuta mer än tredjedelen i detta fiske, men herr Mons kunde med vittnen och gamla handlingar bevisa, att halfparten af fisket i mer än 200 år legat under kyrkan, och redan tvenne gånger förut tilldömts prästen, hvilken dom ånyo fastställdes af en tolfmannanämnd å Jämtamotet 1548. Herr Mons i Undersåker beseglar som
vittnesman åtskilliga andra handlingar under åren 1537-56. Uppgifves ha dött 1570, men måste senast 1566 frånträdt pastoratet till förmån för sin son Lars. (DN 14, n. 760, 805, 816, 857; 15, n. 606, 665, 666.)
_________
1 Af Tunæus är han uppförd under namnet Magnus Petri och anges varit son till en norsk adelsman, som flytt till Jämtland undan Christian Tyranns bödelsyxa 1502. Att en släkt med tillnamnet Blix funnits i Jämtland redan 1410 framgår af Jämtarnes bref, DN 16, n. 60, där en Magnus Blixe omnämnes.
2 Af dessa var Jens präst 1537 (DN 14, n. 760), Olof öfvertog fädernegården Kluxås
1538 mot villkor att föda fadern till döddagar (DN 3, n. 1153).
286
Senast ändrad 10 aug 2015Skapad 26 jan 2023 using Reunion for Macintosh