KOEanlista240503 - Ansedel
KOEanlista240503 - Ansedel
NamnKarl Larenson
Född1465, Kloxåsen, Näs (Z)
DödKloxåsen, Näs (Z)
YrkeOdalman, nämndeman
FarLaurens Svensson (-1516)
MorMargareta Joensdotter (ca 1440-1510)
Partners
Föddca 1475
DödKloxåsen, Näs (Z)
BarnMogens (1502-ca 1570)
Notis för Karl Larenson
15 generationer bakåt från Kjell Ellert.

Förmögen. Nämnd 1487-1538 som Karl i Kluxås. Omnämnes i handlingar 1513-38. Ägde Kluxåsen i Näs och Hovdsjö i Nyhem. År 1538 överlämnade han sin jord till sonen Olof mot födoråd. Hade fem barn. År 1525 köpte Karl i Kluxås af Mårten och Torkel i Gerde samt Ragnholdt därstädes och Lasse och Olof i Sinnberg en myr "österrussa fitier" för fyra mark. Vittnen var Kettil i Åhlstadh och Sten i Viken, beseglingsmän: Örjan Karlsson Skunck och Jöns i Bjerme (Behm). 1515 Faste Thomasson och Gertrud Jonsdr erkänner att de sålt ett kvarnställe i Böleån till Karl och Jon Laurenssöner i Kloxåsen för 20 öre och mottagit betalningen. 1516 Systrarna Ingeborg och Lucia i Bjärme, Margit i Gällsta, Katharuna i Valla, Sigrid i Optand, alla Laurensdöttrar tackar sina bröder Lars i Åsen, Karl, Jon och Svens arvingar i Kloxåsen för fem marker var som var kvinnornas fädernearv.

En gång en av våra äldsta släktgårdar med anor från 1300-talet. Drottning Margaretas förtroendeman, Magnus Blix, kom till Jämtland på 1300-talet. En ättling till honom, Karl i Kluxaas (Kloxåsen) var under slutet 1400- och början av 1500-talet bonde i Kloxåsen, Näs, där han ägde jord. Han hade fem barn, Magnus, Olof, Lars, Karl och Jon. Detta är enligt urkunderna den första länken i den släktgårdskedja som bröts 1987. "Ustugåla" - Östergården Som namnet antyder ligger gården längst österut i byn Åsan, Fåker ca 2,5 mil sydost om Östersund, och kallades i folkmun "Ustugåla" eller på senare tid Roberts.
Senast ändrad 29 apr 2015Skapad 3 maj 2024 using Reunion for Macintosh