KMFanlista240503 - Ansedel
KMFanlista240503 - Ansedel
NamnHerman Hennikesson
Född1531, Vad, Söderbärke (W)
Död1595, Halvarsbenning, Norberg (U)
FarHennike Bengtsson (1494-1565)
MorMarit Tidickesdotter (ca 1496-)
Partners
Född1530
BarnRigmor
 Per (-1610)
 Halvard (-1640)
Notis för Herman Hennikesson
Halvarsbenning nämns första gången 1413. 1587

Lämningar efter två hyttor finns i byn, men endast den ena finns redovisad på karta från 1698. Den andra ärförmodligen nerlagd långt tidigare. I byn har det också brutits grafit. (Ing-Marie Pettersson: Norbergs bergslag. Atlas över Sveriges bergslag. 1994). Den hytta som ligger en bit från byn (Åslappen) och som först las ner är en
sk utmarkshytta. Dessa hyttor är förmodligen de äldsta i området, den utgrävda Lapphyttan är av samma typ. Utmarkshyttorna behandlas i en artikel av Ingmarie Pettersson Jensen i Bebyggelsehistorisk tidskrift 2002 och i hennes avhandling från 2012. Inga arkeologiska undersökningar är ännu gjorda i Halvarsbenning.
Halvarsbenning var en av de större hyttorna i Norbergs bergslag under 1600-talet. Längden över tackjärnstionde 1686 upptar endast fem hyttor som betalade mera i skatt per blåsningsdygn. Hyttan ägdes av två bergsmän fram till mitten av 1600-talet, en i Västra och en i Östra gården. Det blev då två ägare i vardera gården, och under senare hälften av århundradet ökade antalet bergsmän succesivt så att de år
1700 var fem i Västra gården och tre i Östra. Att de var färre i Östra gården sammanhänger kanske med att en tredjedel av gården avstyckades till Bengt Hennikssons arvingar i Hinsebo, varigenom skogsarealen och därmed tillgången på kol minskade. Ingenting tyder på att Bengts ättlingar hade någon del i hyttan. Det finns kartor bevarade över Halvarsbenning från åren 1697 och 1792. Enligt den 1697 omfattar vardera gården . mantal, men den specificerar inte de enskilda bergsmännens andelar. Den anger dock att Västra gården äger en del i Östra gården, möjligen är det Per Holstenssons andra hustrus arvedel efter Bengt Henniksson.
2315

Bodde i Östra gården, Halvarsbenning.

Hennika Bengtsson i Vad ägde gården och Herman Hennikesson förvaltade och brukade den.
Herman Henniksson löste ut sina systrars, Rigmors och Britas, arvsdelar vilket senare, efter Bengt Hennikessons son Anders Bengtssons överklagande, av tinget ändrades till att Herman Hennikesson och Bengt Hennikessons arvingar erhöll var sin systerlott. (DD I:AI6, f 154v) (Arne Sohlström: Bergsmansbyn Halvarsbenning i Norbergs socken) En teori är att Halvard som var Herman Hennikessons företrädare i Halvarsbenning var svärfar till Hennike Bengtsson vars hustru i så fall ärvt Östra gården. Därifrån kommer kanske det ofta förekommande namnet Halvard i senare led. (Halvard
från Halvardsbenning var tolvman i slutet av 1400-talet).

Hennika Bengtsson i Vad ägde gården och Herman Henniksson förvaltade och brukade den, vilket framgår av följande:
Herman Henniksson löste ut sina systrars, Rigmors och Britas, arvsdelar vilket senare, efter Bengt Hennikssons son Anders Bengtssons överklagande, av tinget ändrades till att Herman Henniksson och Bengt Hennikssons arvingar erhöll var sin systerlott. (DD I:AI6, f 154v) (Arne Sohlström: Bergsmansbyn Halvarsbenning i Norbergs socken) 1593 års årliga ränta upptar honom som ägare till både Halvarsbenning och Fragg.

Förutom hemmanet i Halvarsbenning, som Herman ägde ungefär en tredjedel i, hade han även Norra gården i Fragg. Den sistnämnda övertogs av Halvard Eriksson Dalkarl från Persbo i Grangärde, möjligen, eller troligen, Hermans måg. Vid Hermans död ca 1590 övertog Hans Larsson, sonson till Hennika Bengtsson brukandet av Östra gården i Halvarsbenning.(Arne Sohlström)

Enligt förteckningen för uppbörden för Älvsborgs lösen 1571 har Herman i Halvarsbenning den största förmögenheten värd 1715 mark. I hans ägodelar ingick bl a 85 lod silver, 13 kor, 6 oxar och 120 skeppund tackjärn. (Norberg genom 600 år s 282) 120 skeppund järn motsvarar i dagens viktmått över 20 ton järn, mångdubbelt mer än man kan finna hos någon annan bergsman i bergslaget.

AI:6 f 37v, 28 jan 1599
Omtalas att Herman köpt sina systrars Rikmors och Britas i Köping delar i Halvarsbenning. Anders Bengtsson i Nordansjö framträdde då och meddelade att hans fader Bengt Henniksson och Herman vore bröder, och begärde att få lösa en av systerdelarna vilket också beviljades honom

AI:2 f 31, 14 jan 1592
Hans Persson i Vik talade till Anders i Nordansjö om en hemmansdel i Vad, som hans svärfar Herman Henniksson sålt till Anders. Hans Persson begärde att för samma summa få lösa tillbaka sin hustrus fäderne och detta beviljades av rätten.

Samma volym och sida
Halvard Hermansson i Persbo, Grängie, har bytt jord med sin broder Per Hermansson i Halvarsbenning. Halvard gav Per en brodersdel i Halvarsbenning med hus och Per gav Halvard en brodersdel i Fragg med hus. Lovades brev. 1595 gjorde Lasse Svensson i Hagge ett jordebyte med Halvard Hermansson, sin hustrus broder i Persbo. Lasse gav Halvard sin hustrus jord i Halvarsbenning. 648
Senast ändrad 30 jan 2021Skapad 3 maj 2024 med hjälp av Reunion för Macintosh