KMFanlista240121 - Ansedel
KMFanlista240121 - Ansedel
NamnJacob Gezelius
Född20 jun 1663, Hedemora (W)
Dop24 jun 1663
Död25 mar 1724, Gagnef (W)
Yrkeprost, kyrkoherde
Dödsorsakkolik
Partners
Född1669, Säter (W)
Död6 aug 1753, Kölnäs, Stora Tuna (W)
Begravd26 aug 1753
MorMagdalena Simonia (1644-1728)
Äktenskap1 jan 1695
BarnChristina (1696-)
 Johannes Jacobi (1698-1767)
 Magdalena (1699-1704)
 Christina (1700-1780)
 Georg (1702-1752)
 Margareta (1703-1776)
 NN (1704-1704)
 Anna Catharina (1705-)
 Jacob (1710-1712)
Notis för Jacob Gezelius
Inskrifwen wid Upsala acad. 1677 men studerade sedan i Westerås. Följde derefter sin farbroder Biskopen Doct. Joh. Gezelius till Finland och uppehöll sig 2 år dels i Åbo, dels i Narva. Återkom till Upsala och blef Magister 11 Dec. 1694. Hade redan 1693 blifwit ConRector Scholæ i Fahlun. Pwgd 7 Maj 1695. Rector Scholæ ib. 1699. Wald och af Regeringen i Stockh. interimswis utn. Kyrkoh. här 1704, war han angelägen att få Konungens confirm. ifrån Pohlen och tilltr. 1705. Opponens i prestmötet 1696 och predikade 1705. Fick ock den hedern wid slutet att wara Prost i sin församl. 1720 hade han ett i synnerhet bedröfligt sjukdomsår. På sommaren bortrycktes 116 personer af rödsoten. Ännu icke wid tryckande ålder hade han sin måg till vice Pastor, gjorde contract med honom om hela tjensten och ett concept finnes till Biskopens och Consistorii samtycke att få uppdraga pastoratet till nämnda måg Mag. Er. Dicander, men förrän det kom till werkställighet blef han död af colik 25 Mars 1724.1330

Begravdes samtidigt med svärsonen Johan Grönstedt som avled några dagar efter honom.
Senast ändrad 15 feb 2021Skapad 21 jan 2024 med hjälp av Reunion för Macintosh