KMFanlista240503 - Ansedel
KMFanlista240503 - Ansedel
NamnJohannes Christierni Christierninus
Född23 feb 1631, Västerås (U)
Död22 maj 1688, Fellingsbro (T)
Yrkekontraktsprost
FarChristiern Månsson (1595-1659)
Partners
Född17 feb 1644, Stora Tuna (W)
Död1728, Fellingsbro (T)
Äktenskap9 sep 1659
BarnChristina (1660-1680)
 Catharina (1662-1734)
 Magdalena (1664-1726)
 Johan (1666-1735)
 Maria (1667-1722)
 Margareta (1669-1753)
 Per Jacob (1670-1739)
 Johanna (1672-)
 Carl (1673-1673)
 Simon (1675-1742)
 Christiern (1677-1736)
 Daniel (1679-1717)
 Carl (1682-1702)
Notis för Johannes Christierni Christierninus
Den andra, ännu fortlevande huvudgrenen, den s. k. (äldre) Fellingsbrogrenen, härstammar från Christier Månssons son B) kyrkoherden i Fellingsbro kontraktsprosten Johan C. (f. 1631, d 1688). Denne, som i Uppsala gjorde sig känd genom sin utmärkta begåvning och även studerade utrikes, var upprepade gånger riksdagsman och hade ett ansett hus, som gärna gästades av Karl XI på hans resor till Kungsör. Söner till honom voro a) brukspatronen på Ringarby i Fellingsbro socken Johan C, (f. 1666, d 1735), b) bergmästaren i Nora och Linde Peter Jacob C. (f. 1670, d 1739) — vilkens son protonotarien i bergskollegiet Harald C. (f. 1711, d 1791) var far till bokhållaren i järnkontoret kamreraren Johan C. (f. 1745, d 1811), konteramiralen Harald af Christiernin, adlad 1783 (se nedan 3), och generalkonsuln i Alicante Fredric Ulric C. (f. 1767, d 1851) — samt c) notarien Daniel C. (f. 1679, d 1716), vilkens son hovkamreraren Johan C. (f. 1711, d 1787) ägde Stenby i Uppland och blev fader till femton barn, bland dem övermasmästaren i Roslagen och Västernorrland Johan Daniel C. (f. 1741, d 1817 i Savolaks) och översten Adolph Ludvig C. (se nedan 4).1950
Senast ändrad 14 sep 2014Skapad 3 maj 2024 med hjälp av Reunion för Macintosh