KMFanlista240503 - Ansedel
KMFanlista240503 - Ansedel
NamnAbraham Nordahl
Föddca 1690, Gunnarsnäs (P)
Död28 sep 1766, Noret, Leksand (W)1332,1351
Yrkesergeant vid Dalregimentet1332
Partners
Född3 nov 1694, Leksand (W)1332
Död1774, Leksand (W)
FarTileman Rolofsson (1663-1705)
Äktenskap26 dec 1726, Leksand (W)1332
BarnHelena (1728-1790)
Notis för Abraham Nordahl
Furir vid Dalreg 1713, förare s å, sergeant 1717, fältväbel 1739, fänriks avsked 1741, bosatt i Noret, Leksand sn.1335

Från dödboken:
Såsom en redelig medborgare och oförskräckt krigsman har han bevistat med nitälskan för fäderneslandets wäl, norska, tyska och finska krigen, hwarwid han hade den olyckan att blifwa så blaeserad att han förlorade sin goda hälsa, och sedan han ärhöll nådigt afskied har han tillbragt sina öfriga dagar i ärbarhet och stillhet, och redligen burit sina gråa hår såsom en ärecrona in i grafwen. Lefnads- och wandringsslutet beträffande, så blef han tillika med tilltagande åldersbräckligheter av en swår flussfeber hårdt angrepen, hwilken sjukdom han med stort tolamod uti 7 weckors tid uthärdade, då Herren behagade efter en mycket gudelig beredelse till en salig död låta hans själ få skiljas ifrån denna förgängeliga kropshyddan och inflytta i de ewigt warande sällhetsboningar i himmelen d. 28 september, sedan han här i werden tillbragt sin ärbara wandel uti 76 år.

Född ca 1690/96
Senast ändrad 2 maj 2021Skapad 3 maj 2024 med hjälp av Reunion för Macintosh