KMFanlista240121 - Ansedel
KMFanlista240121 - Ansedel
NamnTileman Rolofsson
Född1663, Stade, Niedersachsen/DE1339
Död17 maj 1705, Leksand (W)
Yrkesergant1319
Partners
FöddArboga (U)
Död9 jan 1726, Fagersta (U)
Äktenskap1691
BarnHelena (1694-1774)
 Maria (omk 1685-1712)
Notis för Tileman Rolofsson
10 generationer nedstigande till Kerstin Fredriksson.

Född i dåv Bremen-Verden, Sverige [db], d 1705 i Leksand sn, trumslagare vid Dalreg 1677, korpral 1685, furir 1689, sergeant 1691, fältväbel 1699, fänrik 1700, löjtnant 1701, avsked 1704, bosatt i Tibble, Leksand sn.

I dödboken:
"På sitt 12 åhr fölgde han sin fader uthi dät pågynte danska kriget A:o 1675, då han blef fången af dhe danska. A:o 1676 uthi slaget wijdh Halmstad kom han åther till dhe svenska. Kom så först till en styckjunckare, men sedan till sahl. Hr majoren Silfversparre, hwilken honom satte först till trumslagare, sedan blef han corporal wijdh Orssa com, där ifrån blef förrijdare under majorens compag. A:o 1689. (- - -) A:o 1700 geck medh H:s Kongl. Maij:tt i fält då warandes fältwäbel, war medh på Seland, widh Narven widh slaghet och descenaten som skedde widh Rijga och under tijdhen för sitt wählförehållande blef först fendrick och sedan lieutnant. Uthi Vildna blef han icke allenast sielf siuk uthan och efter sin siukdom commenderad hoos dhe siuka. Fick ett swårt och tungt bröst. Fick A:o 1704 uthi janu. en nådig dimission. Kom så hem uthi majo med en siuk och förlamadh kropp. Hans siukdom uthi bröst och lungor tog alt mehr och mer öfwehandh. Beredde sig wähl mot döden, blef äntel. d. 17 martij sahl. i herranom död. Ætas 41 åhr, 3 månader. Lades i Kyrckian."
Senast ändrad 4 maj 2021Skapad 21 jan 2024 med hjälp av Reunion för Macintosh