KMFanlista240121 - Ansedel
KMFanlista240121 - Ansedel
NamnMartinus Erici Anagrius
Föddjan 1632, Upåker, Sankt Ilian (U)1319
Död8 mar 1706, Bjursås (W)1319
FarErik Nilsson (omk 1600-)
Partners
Död1668, Bjursås (W)1319
Begravd1 mar 16681319
Äktenskap1665, Bjås, Bjursås (W)1329
BarnNN (1666-)
 Elisabet (1667-)
Född16511319
Död1682, Bjursås (W)1319
Begravd6 mar 1682, Bjursås (W)1319
Äktenskap3 jan 16691319
BarnAnna (1670-1671)
 Anna (1672-1675)
 Maria (1674-1676)
 Anna (1676-1688)
 Ebba (1678-)
 Brita (1679-)
 Maria (1680-)
Född1656, Falun (W)1319
Död29 jun 1738, Bjursås (W)1319
FarFredrik Svabe Swab (1614-1677)
Äktenskap14 jan 1683, Falun (W)1319
BarnFredrik (1683-1744)
 Johannes Martini (1685-1716)
 Catharina (1686-1739)
 Anton(ius) Martini (1688-1746)
 Helena (1689-1742)
 Anna (1691-1762)
 Martinus Martini (1693-1736)
 Margareta (1695-1698)
 Tomas (1697-1701)
 Christina (1699-1766)
Notis för Martinus Erici Anagrius
10 generationer nedstigande till Kerstin Fredriksson.

Född på Domkyrko-Sysslomans bostället Upåker i Jan. 1632. Fadr. Eric Nilsson brukade samma boställshemman och sonens namn är en grekisk öfwersättning deraf. Wid hans födelse hände det sällsamma, att då modren war på gården kom stunden så hastigt på henne att hon icke hann komma in, utan födde barnet på en stor flat sten, som ännu i sednare tid legat på gården. Stud. blott i Westerås och blef ifrån gymnasium relegerad för det han, såsom hufwudman för djeknarne, spelat en tragedie i passionstiden 1663. Snabb yngling, åter intagen och wisade fallenhet för latinsk poesi. Pwgd 25 Mars 1665 och Adj. här. Antogs 1667 på KrigsCollegii begäran "att få en öfwad prest för Dala-krigsfolket." Hwad tjenst han gjort utom stiftet finnes icke. Efter några år v. Pastor här, och efter swärfadrens död ordin. Pastor 1678. Hade sitt besynnerliga lynne, hwarmed han både roade och förargade. Länge omtaltes många owanliga seder, infall och upptåg efter honom. Lemnade en stor familj då han afled 3 Aug. 1706.1330

Martin Eriksson
Av den anledning att han jämte andra djäknar i Västerås uppfört en tragedi under passionstiden reglerades han 23 april 1662 och måste lämna staden. Tjänstgör sedan som lärare vid byskolor i Falun och 10 februari 1664 får han DK:s tillstånd att återgå till skolan, då han under tiden i Falun fört “ett vackert leverne”. 22 mars 1665 begär kh i Bjursås honom till komminister och han pvgs s.å. 24 mars. Då Krigskollegium begär krigspräst -”en övad prästman” -anmodar biskopen honom att inställa sig, “efter han haver så tämmelig studerat och eljest goda gåvor vid predikande” 1 augusti 1666. Då han skickar sig ohövligt och tvistar om lönen med sin svärfar, föreskriver DK 8 juni 1670 att han “väl och hövligen” skall hantera sitt svärfolk. Landshövdingen rekommenderar honom i brev till DK 22 nov 1677 att bli befordrad till Bjurås pastorat i sin svärfars ställe, men DK synes “för vissa orsakers skull” tveka och han får i uppdrag s.å. 29 november att sköta pastoratet till nådårets slut. Tillåts 1678 att tillträda. Mellan 1680-1697 skaffas till kyrkan en stor klocka och en liten klocka, 1680-1683 utförs stora arbeten på kyrkan. Anagrius söker och rekommenderas till kh-tjänsten i Ål, men 14 december 1688 meddelar DK att man ej vill ha honom där, då han ej kan konervera huset. Landshövdingen vädjar i brev 20 februari 1697 till K:M:t för Anagrius som med sina barn råkat i stor fattigdom, s.å. 10 mars avslås vädjan och K:M:t påpekar att biskopen hade bort befordra honom till en bättre lägenhet.
21 april 1687 upprättas ett intressant dokument om prästlönen i Bjursås, ett dokument som ger en detaljerad skildring av prästerskapets ekonomiska situation. Lönetvister förekommer om tionde mellan Bjursås och Leksand angående byar som ligger i gränsområdet. 12 oktober 1700 tillhandlar han sig åkerstycken i Baggebo, Baggavet, Mårtsbo, samtliga Bjås.
Senast ändrad 10 apr 2021Skapad 21 jan 2024 med hjälp av Reunion för Macintosh