KOEanlista230126 - Ansedel
KOEanlista230126 - Ansedel
NamnAnders Bjørnsen Bjørnsen
Död1637, Stod, Norge306
Partners
Äktenskap1621
Notis för Anders Bjørnsen Bjørnsen
Han var trolig en sønn av Hr Bjørn Haagensen.
Hersleb [Jacob, sogneprest i Stod 1721-] har ham som sogneprest her [i Stod, Innherrad prosti] i tiden 1620-1637. Ifølge Erlandsen ga han 10 rdl til det Ost Indiske kompani den 8. mai 1621 og var da sogneprest til Stod. Han er nevnt i lensregnskapets odelsliste som Hr Anders i Stod i årene 1617, 1624 og i 1631. Han døde her i 1637 [NK bd. I, s. 36].
Han må ha vært kapellan her [i Stod] før han ble sogneprest for i 1617 er Hr Anders oppført med ½ sp odel i Laup i Stod. I 1610 sitter en Anders med odel i Laup, dette må være samme person. Hr Anders var derfor trolig kapellan her i tiden 1610-1619.
1623 er han oppført med hele 7½ spann odel, enten har han da arvet eller så har han mest sannsynligvis giftet seg med enken etter Hr Erik, som satt med nettopp 7½ spann i 1623 [1620?] og som ikke nevnes i odelslisten i 1623. Noe som styrker teorien om at han giftet seg med enken er at han feiret bryllup nettopp i 1621. Dette bryllupet får vi et innblikk i gjenom herredagsdombøkene for biskop Arreboe deltok i dette bryllupet og han ble vel lystig for en del av de høye herrer. Igjennom odelslistene kan vi se at han virkelig ektet enken for i 1647 nevnes en Erik Andersen på Berg som eier av en del av det odelsgods som Hr Erik eide i 1627 [1617?]. Dessuten eide Ludvig på Egge noe av dette og også Hr Steen, huskapellanen her i Stod 486.

Gift andra gången med Lisbeth Kikkelsdatter död efter 1649
Senast ändrad 19 feb 2019Skapad 26 jan 2023 using Reunion for Macintosh