KOEanlista220717 - Ansedel
KOEanlista220717 - Ansedel
NamnErik Andersen Aaboe
Död1566
YrkeLänsman
Partners
Föddca 1535, Austrått, Sør-Trøndelag, Norge
Död1566
FarJens Tillufsen Bjelke (1510-1559)
BarnAnders (-1602)
Notis för Erik Andersen Aaboe
14 generationer neråt till Kjell Ellert.

Norskfödd borger i Finland under danske kungen, åter i Norge 1523 när Gustav Vasa tog Finland. (Schøning: register över släkten Aabo).
Erik bodde på gården Alstahaug. I länsräkenskaperna från 1548 står Erik nämnd i landskyldlista, men inte i leidangslista. Det kan tyda på att han var länsman, för de slapp leidangen. Erik står på lista för skipsskatten 1557 b j daller300.
Aboe finns igen i senare led.
Bodde på Alstahaug 1548-57. 1548 betalade han landskyld på 4 spann. Borde ha varit 6 eller 8, nerskrivet? varför? (frk s. 368, Erik Skriver i Stjørdalen 1529)
Axel Gyldenstierne nevner Erik Andersens gård i Trondhjem 17-3. 1564. Denne Erik var da gift med Marit, datter av Jens Tillufsen Bjelke. Erik och Marit døde i pesten 1566. (Axel G levde 1543 till 1603)
Senast ändrad 18 mar 2015Skapad 17 jul 2022 using Reunion for Macintosh