KOEanlista230126 - Ansedel
KOEanlista230126 - Ansedel
NamnJens Tillufsen Bjelke
Född1510
Död14 okt 1559, Köpenhamn, Danmark302
YrkeLänsherre
Partners
Född1515
Död1555, Søvdefjorden, Norge
Äktenskapsen 1540
BarnMarit (ca 1535-1566)
 Karin (1544-omk 1618)
 Viveke eller Lucie (1545-1566)
 Gunhild (omk 1550-1555)
 Aage (OVE) (1552-1603)
 Otte (omk 1555-omk 1604)
Notis för Jens Tillufsen Bjelke
15 generationer neråt till Kjell Ellert.
Hade 4 döttrar och 5 söner.

Var länsherre i Jämtland (Z). Född ca 1510. Död 14/10 1559 i Köpenhamn, Danmark (DK). En gammal dansk-norsk släkt, urprungligen skånsk adelssläkt, kanske densamma som Litle. Den förste med
säkerhet kände stamfadern var en Josef Andersen i Gyllarp, levande på 1450-talet. Ätten, vars norska förbindelser upphörde efter 1686, då stamgodset Östråt såldes, utslocknade 1868 på manssidan och 1900 på spinnsidan. Jens Tillufsen Bjelke for vid mitten av 1500-talet till Norge och äktade där Lucie Gyldenlöve, dotter till den namnkunniga fru Ingerd till Austrått (vid Trondheim i Norge). Lucie och hennes moder drunknade 1555 på en segeltur och Tillufsen Bjelke ärvde därefter nämnda gods.

Reformationen 1536 gav unga adelsmän från Skåne och Danmark maktpositioner i Norge. Jens Tillufsen Bielke från Hunnestad var en av dessa. Han gifte sig med en befläckad adelsdam vilken har gått till historien med sitt tragiska kärleksöde med en annan dansk adelsman. Bla har det uppsatts en opera efter deras, Niels Lykke och Lucie Gyldenlöves, öde under 1500-talets Norge.

Jens Thillufsen Bielke, - 1559, Austrått. Släkten Bielke verkar närmast ha hört hemma i Skåne, där den är mycket gammal och utan tvivel identisk med släkterna Galen, Litle och flera där likadant förde de två bjälkarna i vapnet och hörde till Hvide-ättens ättlingar. Av denna släkt skrivs Thilluf Josephsen 1492-1504 till Gyllerup och Hunnestad och hade med sin hustru, Gunhild Ovesdatter Bing, sonen Jens, som förmodligen är född runt sekelskiftet 1500. Han nämns första gången året 1534, då han var i den utvalde ärkebiskop i Lund Torben Billes tjänst. 1536 skrev han under kung Christian III:s recess. 1537 kom han till Norge med hr Truid Ulfstand och Christoffer Hvitfeldt, av vilka han för sina tjänsters skull förlänades med Holms kloster, vilket dock snart blev utbytt med Tuteröens kloster, vilket han behöll till 1556. 1542 blev han också förlänad med Jämtland, som han hade till sin död. Inte långt efter sin ankomst till Norge blev Jens T. gift med en dotter av den kända Fru Ingerd Ottesdatter (Römer) till Austrått vid Trondheim, vilken levde som änka efter Rikshovmästaren är Niels Henriksen (Gyldenlöve). Jens Thillufsens hustru hette Lucie Nielsdatter Gyldenlöve och skulle några år tidigare ha äktat sin svåger Niels Lykke, med vilken hon fick en son. Äktenskapet hindrades emellertid av hennes familj som stridande mot den katolska kyrkans bestämmelser, som betraktade förhållandet som kätteri och blodskam, en anklagelse som ändrades något efter reformationen utan dock någon större verkan. Det är förmodligen av denna anledning att Jens Bileke och Lucie Gyldenlöve fick Kungligt skyddsbrev för sig och sina barn, samt fribrev för allt tilltal om kungen kunde ha till dem. Liksom de 1552 fick kunglig stadsfästelse på fru Ingerds brev angående tionde- och fjerdingsgåvor till dem efter Norgeslag av gods och pengar efter fader och moder, samt angående Austråtts gård och gods i Örjens prästegäld, som Fru Ingerd redan flera år tidigare hade skänkt till dem. Redan året 1540 skrev sig Jens T. till Austrått och detta gods blev kvar i familjen så länge som de uppehöll sig i Norge, där de under 1600-talet var landets ansenligaste släkt. 1550 skänkte Jens T. Och hans hustru ett ”spands leje” i gården Hellem i Stördalen till underhåll för fattiga i Trondheims hospital. Fru Lucie omkom tillsammans med sin mor och en dotter vid en förlist på Sövdefjorden på Söndmöre året 1555. Jens Thillufsen dog under ett uppehåll i Köpenhamn 14 oktober 1559 efter att några dagar tidigare erhållit flera kungliga utmärkelser. Han blev begravd Nicolai kyrka i Köpenhamn. Det ryktas att Jens T, året 1540 dräpte kanikern i Trondheim Jens Olufsen Bratt, som misstänktes för delaktighet i mordet på Vincent Lunge. Eftersom Bratt dog först 1548 är detta rykte osäkert, i så fall har händelsen ägt rum senare.

Källor: Norskt biografiskt leksikon, Kristiania 1923. Norsk historisk tidskrift III, sid 351 ff. Danmarks adels Aarbog 1887, Personhistorisk tidskrift VI, 1885.
Senast ändrad 6 jan 2015Skapad 26 jan 2023 using Reunion for Macintosh