Jens Tillufsen Bielke - Media
Jens Tillufsen Bielke - Media
Austratt_2010
austratt_norr_1904
austratt_pyramiden_1904
austratt_stenplatta_1904
austratt_svalgangen_1904
austratt_syd_1904
austratt_sydost_1904
austratt_sydvest_1904
Austratt2_2010
austrattborgen1
austrattborgen2
austrattborgen3
austrattborgen4
austrattborgen5
austrattborgen6
austrattborgen7
austrattborgen8
austrattborgen9
OvB_forfader_1904
vapen_Bielke
Norske slott og herregårder_ Trøndelag, Austrått kopia