KMFanlista240503 - Ansedel
KMFanlista240503 - Ansedel
NamnIngemund Ingevaldsson
Yrkeväpnare
Notis för Ingemund Ingevaldsson
16 generationer rakt bakåt från Kerstin Fredriksson

1383 pantsatte Magnus Bengtsson Ulv gods för en gåva om 200 mark penningar han gett till Ingemund Ingvaldsson i Svepnäs som då var i hans tjänst ”famulo meo”. RAp 10 maj 1383. 2134

Nämnd 1367-1386. Väpnare i Svepnäs.2134
Senast ändrad 3 sep 2019Skapad 3 maj 2024 med hjälp av Reunion för Macintosh