KMFanlista240503 - Ansedel
KMFanlista240503 - Ansedel
NamnMaria Johansdotter Gago
Partners
Yrkefänrik
Notis för Maria Johansdotter Gago
Paret omnämns i Fryksdals härads domböcker 1667 och hade åtminstone en tid varit bosatta i Rådom, Sunne. De verkar ha tagit till sig en fosterdotter men om de hade egna barn framgår inte.

Näst efter flickan Kerstin Larsdotter i Rådom ej äger meer än 1/8 i 1/4-hemmanet Skogsbergh i Sundh Sn Ther å ingen kan wara behållen, så nekades åternämpnde Jon Svensson och hans hustru Maria Johansdotter Gago att flyttia dher inpå, hälst efter intet sådant aftal war gjordt när dhe togo flickan för halffjärde åhr sedan (1667 Fryksdals övre tingslags häradsrätt A1a:3 sid 101)
Senast ändrad 29 apr 2017Skapad 3 maj 2024 med hjälp av Reunion för Macintosh