KMFanlista240121 - Ansedel
KMFanlista240121 - Ansedel
NamnPer Persson
FöddVad, Söderbärke (W)
Dödmaj 1719, Halvarsbenning, Norberg (U)
Begravd19 maj 1719, Norberg (U)
FarPer Hansson (-1667)
Partners
Föddca 1664
Dödsep 1718
Begravdsep 1718
FarAnders Persson (-1675)
BarnAnders (1686-1761)
 Per (1688-1735)
 Karin (1693-)
 Hans (1695-1763)
 Kerstin (1698-)
 Brita (1700-)
 Sara (1701-1772)
Notis för Per Persson
Vid tinget år 1690 instämde Per Persson, Per Anderssons änka med begäran att få inlösa tre av sin hustrus systrars arvedelar och därigenom bli ägare till hälften av Anders Perssons arvejord. Han åberopade att han förutom sin hustrus del även ägde svägerskan Lisbeths, som han tllbytt sig mot sin arvedel i Vad, och därmed hade han lika stor del som Per Andersson. Mot detta invände länsman de Cour som fullmäktig för Per Anderssons dotter att hemmanet var för litet för två ägare. Han hänvisade även till en tidigare förlikning enligt vilken Per Persson skulle inlösa endast 21/2 systerdel och Per Andersson 3 1/2. Även nämnden var oenig, men beslutade efter omröstning att parterna skulle inlösa var sina tre av de sex oinlösta systerlotterna. (VLRD volym 34, f 702) 637
Senast ändrad 7 mar 2017Skapad 21 jan 2024 med hjälp av Reunion för Macintosh