KMFanlista240121 - Ansedel
KMFanlista240121 - Ansedel
NamnErik Nilsson
Död1675, Bommersbo, Norrbärke (W)856,2391
FarNils Olsson (-<1678)
Partners
Död1675, Bommersbo, Norrbärke (W)2391
Notis för Erik Nilsson
Bodde i Bommarsbo.856

Dombok 1638: Erik Nilsson i Bommersbo slogh Jöran Nilsson i Gubbo tu piskestagh och en blånad på Kyrkevägen, Sakfälldes derför.856
Dombok 23 nov 1646: Erik Nilsson i Starbodha har besufvit KArin Thomasdotter och ocke ville henne äkta. Sakfällt till 40 mark. 856
Dombok 9 juli 1647: Erik Nilsson i Starbo hafver belägrat Karin Thomasdotter nu andra gången, derföre sakfällt till 80 mark. Karin hade födt barn Valborgmässotiden nästförlidne. 856
Dombok 21 och 22 januari 1678: Gilius Geldman inlöst salig Erik Nilssons hemman i Bommersbo efter accord och förening med arfvingarna och gäldenärerna den 25 juni 1673. 856
Dombok 17 och 19 juni 1678: Erik Persson Hjärpe i Sörgowik besvärade sigh öfver Giloius Geldsman i Bommerbo, att han ej skall vilja aflägga den utlfäste förlikningen, som han utlofvat, då Hjärpen tillika med dess svågrar uppdragot honom deras bördsrätt av ERik Nilssons hemman ibidem, som han nu bebor, 856
Dombok 1678: Salig Erik Nilsons arvingar i Bommarsbo, som tillförende klandrat sin salig faders slutne köp med brodern Anders Nilsson i Starbo om 1/4 uti halva hemmanet ibidem, hava sedermera givit till Anders Nilsson i Starbo en skrift daterad 19/6 1678, däruti de avsäga sig all rätt till samma jordedel uti Starbo hemman.
Senast ändrad 27 jul 2016Skapad 21 jan 2024 med hjälp av Reunion för Macintosh