KMFanlista230712 - Ansedel
KMFanlista230712 - Ansedel
NamnAnders Nilsson
Född16132370
Död1688, Starbo, Norrbärke (W)2371
Yrkesoldat
FarNils Olsson (-<1678)
Partners
Född16132370
Död1690, Starbo, Norrbärke (W)2372
BarnNils
 Karin (1651-)
 Olof (1653-)
 Johan (1655-)
 Anna (1662-)
Notis för Anders Nilsson
11 generationer nedstigande till Kerstin Fredriksson.

1681 är han 68 år bor i Staarbo, Norrbärke.2370
Bodde i Nedre Staarbo 1643-1680 Nils Ols.

Dombok 1649: Anders Nilsson i Starbo tilltalte Nils Eriksson i Späklan om en systerdel, som han tillika med sin systerman Erik Larsson i Späklan voro bördige till. 847
Dombok 28 februari 1654: Framställdes Anders Nilsson soldat uti Staarbo, vilken haver belägrat Anna Eriksdotter. Sakfälldes härför. 847
Dombok 1677: Samuel Nilsson, Johan Nilsson, Hans Nilsson och Anders Nilsson i Starbo pantsätter för skuld hela sin egendom till häradshövdinge John Norlind. 847
Dombok 1678: Salig Erik Nilsons arvingar i Bommarsbo, som tillförende klandrat sin salig faders slutne köp med brodern Anders Nilsson i Starbo om 1/4 uti halva hemmanet ibidem, hava sedermera givit till Anders Nilsson i Starbo en skrift daterad 19/6 1678, däruti de avsäga sig all rätt till samma jordedel uti Starbo hemman. 847
Dombok 1679: Insinuerade landsdomaren Johan Norlind till uppbjudning första resan Hans, Johan och Samuel Nilssöners, hustru Anna Andersdotters, salig Pehr Nilssons, Anders Nilssons och Per Perssons i Nedre och Öfre Starbo boende, till honom givne skriftlige vederpantande av all sin egendom. 847
Dombok 3 och 4 februari 1680: Oppbiöds 3:e gången Hans, Johan och Samuel Nilssöners, noch hustru Anna Andersdotter, salig PEr Nilssons, iten Anders Nilssond och Per Pehrssons i nedre och övre Starbo boende grannrs egendom i löst och fast, pantförskrifne till länsmannen Johan Norlind. 847
Dombok 1683: Hans Nilsson i Starbo, tillika med Anders och Johan Nilssöner, item hustru Anna, Pehr Nilsson ibidem, klandrade den värdering som gången är förliden sommartid över deras skog på häradshövding Johan Norlinds erhållne tingsresolution den 6/6 1681. 847
Senast ändrad 27 jul 2016Skapad 12 jul 2023 med hjälp av Reunion för Macintosh