KMFanlista240503 - Ansedel
KMFanlista240503 - Ansedel
NamnGabriel Bergenstråhle Wetterberg
Född27 sep 1665, Jönköpings län
Död23 feb 1729, Karlströms bruk, Kristberg (E)
Partners
Äktenskap17 okt 1697, Vireda (F)
BarnNils (1698-1767)
 Elias (1699-)
Äktenskap12 sep 1702, Åsand by, Västra Ny (E)
BarnJohan Gabriel (1703-)
 Carl Henrik (1711-)
Notis för Gabriel Bergenstråhle Wetterberg
Gabriel Bergenstråhle, före adlandet 1719 Wetterberg, född 27 september 1665 i Jönköping, död 23 februari 1729 på Karlströms bruk i Kristbergs socken, var en svensk brukspatron.
Bergenstråhle var son till rådmannen Nils Jonsson och Anna Henricsdotter. Under skånska kriget tjänstgjorde Gabriel Wetterberg först som fältproviantmästare och sedan som krigskommissarie. Åren 1682-85 arbetade han med bergsbruk hos inspektor Elias Linderoth vid Lanfors bruk (senare benämnt Alkvetterns bruk) i Karlskoga bergslag, senare hos jägmästare Andreas Molithaeus i Värmland. Åren 1687-1695 hos Christoffer Geijer, brukspatron vid Bohrs bruk i Bandfjerdingen, Linde socken.
Brukspatron på Karlströms bruk
Wetterberg arrenderade från 1696 Lilla Breven (Brevens bruk) i Askers församling, Närke, där det 1677 anlagts en stångjärnshammare. Senare arrenderade han från 1697 Karlströms bruk i Kristbergs socken, Östergötland. År 1705 förvärvade han bruket.
Adlandet 1719
Den 28 november 1719 adlades han av drottning Ulrika Eleonora för sina förtjänster inom bergsbruket och bidrag till krigsfinansieringen. Han hade under Karl XII:s norska fälttåg lämnat förskott i spannmål och pengar och trots att Karlström gått med förlust under krigsåren hållit driften uppe och ej låtit verket förfalla.
Takmålningar mm i Kristbergs kyrka
Gabriel Bergenstråhle lät bygga till Kristbergs kyrka. År 1725 revs östra väggen och koret byggdes till. Församlingen gjorde dagsverken medan Bergenstråhle stod för övriga kostnader. Bergenstråhle bekostade också takmålningarna samt predikstolen.
Bergenstråhles familj
Med sin första hustru Anna Flint, (död 1700) (vigd 17 oktober 1697 i Vireda församling) fick Bergenstråhle två söner, Nils (1698) och Elias (1699) och med den andra hustrun Christina Catharina Anckarfjell (vigd 12 september 1702 på Åsandby i Västra Ny församling) ytterligare två söner, Johan Gabriel (1703) och Carl Henrik (1711). Dessa fyra söner bildade utgångspunkt för den Wetterbergska grenen av den adliga ätten Bergenstråhle, medan styvsönerna Jonas och Lorentz (Anna Flints söner i hennes äktenskap med löjtnanten Israel Rudman) tillhörde den Rudmanska grenen.
En bror till Bergenstråhle, Henrich Wetterberg (död 1709), var rådman och stadsnotarie i Vimmerby. Sedan dennes änka, prostdottern Märtha Phoenix, avlidit 1721 vistades dottern Anna Margaretha Wetterberg (född 1697) hos sin farbror Gabriel Bergenstråhle.2093
Senast ändrad 13 mar 2015Skapad 3 maj 2024 med hjälp av Reunion för Macintosh