KMFanlista230126 - Ansedel
KMFanlista230126 - Ansedel
NamnAnna Maria Elvia
Född20 feb 1713, Uppsala (C)
Död8 maj 1784, Uppsala (C)
FarPetrus Elvius (1660-1718)
MorAnna Maria Spole (ca 1678-1757)
Partners
Född1707
Död1770
Yrkeprofessor
Notis för Anna Maria Elvia
»vitter» och lärd kända Anna Maria Elvia, var först förlovad med instrumentmakaren och LVA Daniel Ekström, som emellertid avled i början av 40-årsåldern 1755. Två år senare, 1757, äktade A. M. Elvia i stället faderns senare efterträdare professor Mårten Strömer (f. 1707, d. 1770) i Uppsala. Den förmögna professorskan Strömer, som bl. a. övertog faderns Gottsunda och ägde stenhus i Fågelsången i Uppsala samt vackra juveler och ett rikt bo, var barnlös. Hon intresserade sig för släktminnena och upprättade det ståtliga epitafiet i Uppsaladomen över bror, moder och make. Personligen skildras hon, talför som hon tycks ha varit, en smula ironiskt av G. G. Reuterholm 1752 (Hildebrand, s. 506), men starkt sympatiskt av Ferner i åminnelsetalet över Strömer. Hennes porträtt finns i Stockholms observatorium, Saltsjöbaden. Hon ärvdes av sin halvsyster prostinnan Anna Christina Stranghs, f. Elvia, barn. Då farbrodern prosten Gustaf E:s son, Gustaf E. d. y, som varit en lovande matematikstuderande i Uppsala, dött ung, utgick släkten E. på manssidan med Per E. d. y.
Från prosten G. E:s dotter Maria Elvia, gift Björk, härstammar yngre släkten E. Yngre släkten Elvius. Den ovan nämnda Maria (Gustafsdotter) Elvia (f. 1731, d. 1791), g. m. kyrkoherden i Norrbärke (Kopp.) magister Tobias Björk, hade dottern Elisabeth Christina Björk (f. 1762, d. 1833), g. 1780 m. kyrkoherden i Flöda (Kopp.) Eric Schultzberg (f. 1748, d. 1815). Deras sondotter Emma Louise Schultzberg (f. 1826, d. 1858) äktade 1853 provinsialläkaren, med. doktorn och kir. magistern Carl Robert Senell (f. 1820, d. 1898), vilka hade dottern Wilhelmina Senell (f. 1856, d. 1927). Hon gifte sig med läroverksadjunkten i Strängnäs Wilhelm Samuelsson (f. 1849, d. 1927), son av skolläraren Samuel Johansson i Stora Skedvi (Kopp.). W. S. var mycket släktintresserad. Hans »Genealogiska anteckningar» (14 vol. sign. X 50 o—å) finnas i Uppsala univ.-bibi. och röra bl. a. den Elviuska släkten och släktkretsen. Makarna hade två söner, av vilka den yngre var botanisten professor Gunnar Samuelsson (f. 1885, d. 1944). Den äldre sonen var lektorn i matematik och mekanik vid Statens elektrotekniska fackskola i Västerås Sven (Samuelsson) Elvius (f. 1883, d. 1947), som 1916 återupptog det gamla släktnamnet E. Sven E., som även var arkeologiskt intresserad, har skrivit ett flertal uppsatser i tidningar och tidskrifter, bl. a. rörande den tekniska undervisningen, den svenska järnhanteringens tidigare historia, landhöjning och bebyggelsehistoriska frågor. Han är fader till bl. a. assistenten vid Stockholms observatorium fil. lic. Tord E. (f. 1915, d. 1992).1708
Senast ändrad 20 feb 2015Skapad 26 jan 2023 med hjälp av Reunion för Macintosh