KMFanlista231001 - Ansedel
KMFanlista231001 - Ansedel
NamnHenrik von Vicken
Född1624, Preussen
Död1690, Borås (P)
Yrkemilitär, landshövding
Notis för Henrik von Vicken
Son till den polsk-livländske översten Johan von Vicken och Sibilla von Borckhausen.

Han blev major 1649, överstelöjtnant vid Tavastehus läns regemente 1652 och överste 1665. 1667 utnämndes han till kommendant i Helsingborg och senare samma år blev han överste för Kronobergs regemente. 1675 blev han naturaliserad svensk adelsman och introducerades på Riddarhuset som adliga ätten nummer 830 samma år. Han var landshövding i Kalmar län från 1677 till 1679 då han blev landshövding i Älvsborgs län, vilket han förblev fram till sin död. Han var gift första gången med Ilsabe Margareta Müller von der Lühnen och andra gången med Anna Posse. Från 1681 bodde han på Alvhems kungsgård i Skepplanda socken i nuvarande Ale kommun. von Vicken begravdes i Fänneslunda kyrka i Fänneslunda socken i nuvarande Ulricehamns kommun.

Hade 5 barn.

Ätten levde under medeltiden i Livland. Anreps ättartavlor uppger att den dessförinnan skulle ha levt i Breslau i Schlesien. 1580 adlades ätten i Polen med bröderna Niclas, Johan och Herman von Vicken. En sonsons son till Niclas von Vicken, Henrik von Vicken, inträdde i svensk tjänst och naturaliserades som svensk adelsman 1675 och introducerades på nummer 830. Han var överste vid Kronobergs regemente, och blev sedermera landshövding först i Kalmar län och sedan i Älvsborgs län. Henric von Vicken var gift med Isebe Margaretha Müller von der Lühnen, och deras dotter gifte sig med en överstelöjtnant Köhler. Deras söner var antingen i utländsk tjänst eller avlidna före fadern varmed denna ättegren slöts på svärdssidan.
Henric von Vicken hade en bror som hette Wolfgang Otto von Vicken som var överste vid det svenska Artilleriet. I sitt första äktenskap med Agneta von Stralborn fick han sonen Johan Otto von Vicken som var officer vid artilleriet i Sverige och Hannover. Han gifte sig i hemlighet mot svärföräldrarnas vilja med Anna Margareta von Günthersberch i hennes mormors, Bureättlingen Carin Törnskölds hem, och fick sitta i häkte sedan detta uppenbarats. Hustruns far var generalmajor von Günthersberch och svärmodern Brita Sophia Strömberg nr 365. I äktenskapet föddes två söner, Carl Reinhold och Hans Isaac von Vicken.
Carl Reinhold von Vicken blev stamfader för den äldre grenen av ätten. Han var liksom många medlemmar av ätten verksam inom artilleriet och avancerade till kapten. Hans hustru var dotter till kaptenen Bengt Åhlenfelt, och deras båda söner, Hans Henric och Gustaf Adolph von Vicken naturaliserades som svenska adelsmän 1772, och introducerades på samma nummer som grenen ovan, 830. Den äldre grenen av ätten slöts på svärdssidan med godsägaren Carl Gustaf von Vicken år 1874.
Hans Isaac von Vicken till Gärdeshof var överste och gift med Anna Dorothea Engelhardt vars mor var född Wrangel. Deras fyra söner naturaliserades som svenska adelsmän jämte sina kusiner ovan, år 1772 och introducerades på samma nummer, 830. En sonsons son, Carl Reinhold von Vicken gifte sig med dottern till bergsfogden David Ulric Roth i Linde bergslag, och var bruksförvaltare av Lannafors bruk, ett par bruk i Finland, och ägde Boda bruk i Askersund där han också var delägare i gästgiveriet. Hans son Georg David Henrik von Vicken var disponent och gift med Anna Carleson. Sistnämnda makar blev föräldrar till Carl Georg Fredrik von Vicken som var ingenjör vid Bäckhammar. Han slöt ätten på svärdssidan år 1950.
1929
Senast ändrad 9 okt 2016Skapad 1 okt 2023 med hjälp av Reunion för Macintosh