KMFanlista240503 - Ansedel
KMFanlista240503 - Ansedel
NamnBrita Andersdotter Grubb
Föddca 1585, Luleå (BD)
Död1624
FarAndreas Petri Grubb (1525-1611)
MorChristina Samuelsdotter (>1525-1616)
Partners
Född1555, Lappland
Död1623, Skellefteå (AC)
Yrkekomminister
Död1643
Notis för Brita Andersdotter Grubb
Hustru Brita salige Köniks nämnd från 1644 till 1649 i Torneå stad. (Mantalslängder)
Könik Persson i Torneå stäms 1641 vid Svea Hovrätt av Doktor Johan Gerhardi Graan som företräder modern Brita Andersdotter som var änka efter kyrkoherden Gerhard Jonae i Skellefteå. Gerhard Jonae skall ha avlidit 1623 och enligt Herdaminnet gifte sig änkan med Könik Persson i Torneå. Då rättsprocessen dras upp 1641 synes Brita Andersdotter dock bo i Skellefteå, för det är i Skellefteå hon undertecknar sina brev, och hennes relation till Könik är ansträngd då han i ett brev till sonen kräver att denne inte inger sig i något förhandlande med Könik som enbart skulle utnyttja detta för att förhala ärendet. Allt tyder på att Könik Persson var gift med Brita Anderdotter Grubb i sitt andra äktenskap och när han avlider 1643 följs han i längden i Torneå av änkan Brita. Tvisten mellan Könik Persson och Brita Andersdotter, som företräds av sonen Johan Graan, avser Köniks förvaltning av arvet efter Britas dotterbarn. Pengarna skulle ha tillförts Könik 1626, 1627 och 1631. Dotterbarnens namn uppges men inte deras föräldrar. Dotterbarnet Peder Andersson skall ha avlidit i Grönningen i Holland och förorsakats bekymmer på grund av att Könik försett honom med växlar som inte kunnat inlösas. Dotterbarnet Gert Andersson nämns endast vid namn. Kraven som ställs på Könik Persson är att han skall betala 11000 daler kopparmynt till Brita Giertsdotter samt tionde för arvet till Torneå stad. Brita Anderdotter uppger sig ha mågarna Peder Pedersson i Torneå (han var gift med Kirstin Giertsdotter) samt borgmästaren i Umeå Daniel Joensson (Trast) gift med Anna Giertsdotter. Herdaminnet för Skellefteå upptar bland Brita Andersdotter Grubbs barn: dottern Brita, Karin, Christina (kanske avses Kirstin) och sönerna Gerhard död 1639 samt Johan Graan. Där nämns inte Anna och Kirstin om det nu inte var Christina. Modern till Peder och Gert Andersson borde vara Karin men vem var fadern? Dina kloka synpunkter emotses tacksamt. Hälsningar P-O
Jag har också svårt att se att Brita Andersdotter Grubb skulle vara mor till samtliga Gerhardus Jonae och König Perssons barn. Gerhardus Jonae tillsattes som kyrkoherde redan 1584 så han bör ha stadgat sig vid denna tid, och det stämmer dåligt överens med Brita som fortfarande var i "barnproduktiv" ålder på 1620-talet. Gerhard hade en dotter Karin gift med efterträdaren Nicolaus Martini i Skellefteå och König hade en dotter Karin gift med borgmästaren Anders Jöransson Lythraeus i Uleåborg - kan en kvinna ha två döttrar med samma förnamn? (Constantinus Lindfors)
Hej igen! Du har rätt. Av rättstvisten framgår att König var förmyndare för sin brors söner och att Johan Graan bevakade rätten för sina syskonbarn samtidgt som hans mor talar om sin dotters barn. Uppenbarligen var både Anders Persson och hans hustru döda då König blev förmyndare. Rättstvisten anger vidare att König diskuterade med sina bröder Peder och Johan Pedersson. Borgmästaren Peder Andersson är som tidigare nämnts inte son till Anders Persson men varifrån kommer han? Jag vill minnas att en Peder Andersson omkring 1620 var slottsfogde i Uleåborg. Möjligen är det han som blir befallningsman i Torneå. Signetet han använder kan avslöja ursprunget. Han borde vara prästson eller son till någon myndighetsperson.

Gift med Gerhard Jonae. Kyrkoherde från 1584 till 1623 i Skellefteå (Västerbotten).
Död 1623. (Leonard Bygdén)
Ägde från 1618 till 1623 i Lund 4, Skellefteå (Västerbotten).

Enligt uppgift född av lappska föräldrar.
10 SLÄKTFORSKNING/SUKUTUTKIMUS Öppet forum/Avoin foorumi / SLÄKTER/SUKULAISET / SV: Fordell skrivet: Mars 06, 2012, 11:38:51 Hej Jag kopierar över några mål från Luleå RR 1691 som behandlar några Torneåbor härstammande från Luleå om ni inte har sett det tidigare. Olof Månsson Fordell i Luleå var bror till Elin Månsdotter och det är hans barn och barnbarn som berörs, bl.a. sonen Olof Olofsson Fordell som hade övertagit gården men sålde den vidare till kusinen Olof Johansson Antman. Bruno "Sal. Jakob Christerssons i Torneå änka hustru Brita Olofsdotter hade 100 daler att fordra av sina sal. föräldrars sterbhus och begärde att få sin betalning ur den försålda gården. Olof Johansson som gården köpt blev förbjuden betala till Olof Fordell förrän hustru Brita contenterad är. (Luleå RR 1691 AIa_2, bild 169) Hustru Brita Fordell från Torneå begär assistans hos rådman välaktad Johan Christersson ang. dess barns arv av förra kullen i synnerhet dottern Annika Johansdotters som ännu är omyndig. (Luleå RR AIa_2, bild 219) Målet fortsätter nästa onsdag med rådman Johan Christersson; Hu Brita ang. sin systerdotters arv hos sin fader rådman Johan Christersson. Annikas broder Olof Johansson som närmast är anmodades påtaga sig förmyndarskapet men avsade sig. Fadern Johan ålades då att redovisa arvet som resterar vilket han lovar efter handen klarera. (Luleå RR AIa_2, bild 231) Borgaren Olof Johansson Antman i Luleå samt borgaren i Torneå Christian Jakobsson berättar att deras moder broder för detta borgaren i Stockholm sal. Måns Olofsson Fordell, det han inga barn hade med sin sal. hustru, något arv i sterbhuset skulle finnas. Begär Rättens attest att de äro arvingar. Rätten meddelar att sal. Måns Olofsson Fordell var Olof Johanssons och Christian Jakobssons köttslige morbroder och ingen närmare släkt finnes. Den sal. mannens svåger, rådm. Johan Christersson." (Luleå RR AIa_2, bild 236) 11 SLÄKTFORSKNING/SUKUTUTKIMUS Öppet forum/Avoin foorumi / SLÄKTER/SUKULAISET / SV: Fordell skrivet: Mars 06, 2012, 11:34:38 Hej Juhani Johan Månsson Fordell hade även sonen Jöns Johansson Fordell som var gift med Anna Gertsdotter, vars syster Kerstin var gift 1:a med borgm. Per Persson i Torneå och 2:a med kvartermästaren Daniel Kruus. Systrarna hade bl. a. bröderna Johan, som var landshövding i Västerbotten och kallade sig Graan och Anders Gertsson, borgmästare i Umeå. De var barn till kyrkoherden Gerhard Jonae i Skellefteå. Johan Granhammars hustru hette Karin men jag har inget patronymikon. Någon av dem hade arvsrätt efter rektor Forthelius eftersom Granhammar skrev under den frivilliga arvshandlingen men vem av dem är svårt att veta. Granhammar bodde den här tiden i Piteå där han var apologist och han förseglade dödsboet när änkan Brita Köniksdotter hade dött tillsammans med pastorn Graan i Piteå, som var gift med en systerdotter till den avlidna, en dotter till kyrkoherden Torneus. Graan var således släkt med den avlidna men hade ingen arvsrätt eftersom Brita Köniksdotter hade en bröstarvinge. Granhammar däremot hade arvsrätt efter rektor Forthelius, som inte hade egna barn, och boet efter honom hade inte skiftats tidigare. Förmodligen råkade pastor Graan och Granhammar bli ovänner när de vaktade på arvet för det var mindre än ett år efter arvskiftet som Granhammar kom riktigt i onåd hos Graan då han bl.a. sagt om denne att:"man skall inte kasta pärlor för svin." Anders Olofsson Skott (i mtl 1642-81) var en gammal borgare i Luleå som också hade arvsrätt efter rektorn. Han var inte broder så det tyder på att det var hans hustru som var en syster eller syskonbarn men där får vi fortsätta leta efter källor. Olof Månsson (i mtl 1639-75) som också skrev under bör ha varit en broder till rektor Forthelius. Jag vet inte om Per Jönsson var släkt med Lulefordellarna men det skulle inte förvåna om det var så. Den här tiden fick man inte gifta sig med nära släktingar och då landsköpmännen och andra storpojkar gifte sig inom den kretsen blev det väl till sist så att de på ett eller annat sätt var släkt med varandra. Underlaget var inte så stort att man kunde välja och vraka när man sökte sig maka men man får kanske gå någon eller några generationer tillbaka och då finns dåliga källor. Bruno http://htgenealogia.org/tornedalen/index.php?action=profile;u=2;sa=showPosts
Att Brita Andersdotter Grubb bodde kvar i Skellefteå åtm. 1623-1635 och ännu 1641 (Brita nämns i domboken 1641 som änka efter Gerhard Jonae i Skellefteå. Alltså kan hon inte vara omgift.) gör att hon kan uteslutas som gift med König Persson (död 1643) i Torneå. Jag är tveksam till att Umeå-borgmästaren Anders Gerzonius (död 1700) skulle vara son till Gerhardus Jonae, som avled redan 1623. Därför vore Gerhardus Gerhardi en mer passande faderskandidat. Den till namnet okända dotter till Gerhard Jonae som hade sönerna Per (Ska man tolka innehållet som att Per Andersson var död före 1626, eller hans föräldrar?) och Gert Anderssöner kan varken vara Karin Gertsdotter (död 1638) gift med Nicolaus Martini eller Karin Königsdotter (död 1662) gift med Anders Jöransson Lythraeus i Uleåborg. Med tanke på att König Persson fick förvalta Brita Andersdotter Grubbs dotterbarns arv, så måste bröderna Per och Gert Anderssöners far vara Anders Persson i Skellefteå och Torneå. Ett alternativ är att Jöns Johansson Fordells hustru Anna Gertsdotter i Luleå, som gifte sig 1653, och borgmästaren Anders Gerzonius (död 1700) i Umeå var barn till komministern Gerhardus Gerhardi (ca 1600-1639) i Skellefteå. Om gården Lund 4 i boken "Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650" på sida 233- 234: "Kyrkoherden Gert Jonsson eller Gerhardus Jonae (-1623) äger hemmanet 1618-1623. Han var andra gången gift med Brita Andersdotter Grubb, en dotter till Anders Persson Grubb som var kyrkoherde i Luleå. Makarna hade barnen Brita, Karin, Kerstin, Gert, Johan, Anders. Sigrid Gertsdotter som fanns i Lögdeå i Nordmalings socken 1615-1629 var född i Skellefteå socken. Hon var sannolikt också en dotter till Gert Jonsson, eftersom namnet Gert endast verkar ha burits av Gert Jonsson på den här tiden i Skellefteå socken. Sigrid Gertsdotter var gift med soldaten Erik Abelsson. År 1620 var mantalet på 1/2 och det fanns inga djur på gården. Vid samma tid äger Gert Jonsson en del av gården Frostkåge f. Under 1700-1800-talen har Lund urfjällsägor i flera byar i socknen. Urfjällsägor fanns i Tjärn, Sörböle, Gunmark, Innervik (Präståkern), Stämningsgården, Hedensbyn samt Tarjan nedströms Tuvan. Sannolikt har de flesta av dessa urfjällsjordar kommit till byn genom köp av Gerhardus Jonae. Änkan Brita Andersdotter Grubb var ägare till gården 1623-1635. Mantalet var 1630 på 5/8 och 1635 var det på ett helt mantal. Sonen Gert Gertsson (-1639) som var komminister i Skellefteå ska ha bott på gården 1637-1639. Kyrkoherden i Skellefteå Nicolaus Martini (-1650) ägde hemmanet 1638-1650." (Constantinus Lindfors)
Senast ändrad 15 okt 2014Skapad 3 maj 2024 med hjälp av Reunion för Macintosh