KMFanlista240503 - Ansedel
KMFanlista240503 - Ansedel
NamnKnut Göransson Posse
Född1640
Död1714
Yrkefänrik, överste, friherre, greve, ståthållare
FarGöran Johansson Posse (1620-1686)
Partners
Yrkefriherrinna
Äktenskap1686
BarnCarl (1687-1737)
 Hedvig Ulrika (1688-1762)
 Arvid (1689-1754)
 Märta Beata (1691-1738)
 Göran (1694-1695)
 Knut (1697-1733)
 Ulrika Fredrica (1699-1717)
Notis för Knut Göransson Posse
Knut Posse föddes in i den uradliga ätten Posse, som son till överstelöjtnanten och kommendanten Göran Johansson Posse och dennes första hustru, som också var hans syssling, Brita Hård af Segerstad, vars mor tillhörde ätten Lillie af Aspenäs. Han föddes på Tisselgård i Västergötland som föräldrarnas första barn, och de fick ytterligare fyra innan de skilde sig och fadern gifte om sig med en annan kvinna ur moderns ätt. Knut Posse var då i tjugoårsåldern, och hade redan börjat avancera vid hovet, där han hamnade som page efter studier vid Uppsala universitet.
Posse blev fänrik vid Livgardet 1673, överste för Drabanterna till häst och Livgardet till fot 1696 och friherre samma år. Han blev generalmajor vid infanteriet 1700, deltog i landstigningen på Själland, slaget vid Narva, övergången av Düna med mera, blev generallöjtnant 1703, kungligt råd samt överståthållare i Stockholm 1705. 1706 upphöjdes han till grevligt stånd.
Posses första hustru, friherrinnan Ingeborg Bielke, avled barnlös ett år efter deras bröllop. Han gifte om sig 1686 med Anna Christina Natt och Dag, vars mor tillhörde ätten Kurck. Deras äldste son Carl Knutsson Posse var överste och envoyé, och en yngre son Arvid Posse blev riksråd. 1849 1850
Senast ändrad 18 sep 2014Skapad 3 maj 2024 med hjälp av Reunion för Macintosh