KMFanlista240121 - Ansedel
KMFanlista240121 - Ansedel
NamnDaniel Cronström
Född1665
Död1719
FarIsaac Cronström Kock (1620-1679)
Notis för Daniel Cronström
Från svenska Wikipedia:
Daniel Cronström, född 1655, död 1719, var en svensk diplomat. Han var son till myntmästaren Isaac Cronström och bror till generalen Isaac Cronström.
Cronström blev 1702 resident i Paris, och 1705 extraordinarie envoyé. Han var föga framträdande som diplomat, men var en god kännare av franska förhållanden, samvetsgrann och plikttrogen och tog väl omhand de svenskar, som besökte Paris, bland annat Carl Gustaf Tessin.
Från engelska Wikipwdia:
Daniel Cronström (1655–1719) was a Swedish architect working in the Late Baroque style influenced by the French style of Louis XIV..
He was sent to Paris in the 1690s as a kind of cultural ambassador whose duty it was to seek out, record in drawings and buy as much as he possibly could of first-rate material related to the decorative arts. The Tessin-Cronström correspondence is an archive of information on French style in architecture and the arts. An exhibition of such drawings from Swedish state collections devoted to Cronström and Nicodemus Tessin the Younger, "Versailles: The View From Sweden" was mounted at the Cooper-Hewitt Museum, New York, in 1988
Senast ändrad 29 jan 2014Skapad 21 jan 2024 med hjälp av Reunion för Macintosh