KMFanlista231001 - Ansedel
KMFanlista231001 - Ansedel
NamnInger Ottedatter Rømer
Född1473, Bergen, Hordaland/NO
Död1555, Søvdefjorden, Møre og Romsdal/NO
FarOtto Matsson Rømer (1437-1512)
Partners
Född1458, Austrått, Sør-Trøndelag/NO
Död29 dec 1523, Austrått, Sør-Trøndelag/NO
YrkeRigshofmester
BarnLucie (1515-1555)
 Eline (-1532)
Notis för Inger Ottedatter Rømer
Norges rigeste godsejer.
Dog i en förlisning 1555 tillsammans med dottern Lucie och dotterdottern Gunhild.

Inger Ottesdatter var en intrigemaker og hadde et fabelaktig begjær på gods. Hun la under seg mye gods og len med svigersønnenes hjelp. Hun tok også imot flere svenske flyktninger. Den mest kjente av dem var den såkalte Daljunkeren, han ga seg ut for å være Sten Stures sønn. Hun festet sin datter Ingeborg til han, og så vel kanskje henne som framtidig svensk dronning. Men Daljunkeren ble ikke lenge etter avslørt som en bedrager. De første årene etter 1523 var det et nært vennskap mellom Inger Ottesdatter og Norges siste katolske erkebiskop Olav Engelbrektson. Han var den egentlige styrer nordafjells etter at Kristian 2. hadde
forlatt sine riker i 1523. Etter hvert ble det brudd mellom dem, og erkebiskop Olav tok fra henne alle hennes forleninger. Da Kristian 2. kom for å vinne sine riker tilbake
tok Olav Engelbrektson hans parti, mens Inger vegret seg. Etter Fredrik 1. død var
erkebiskopen den egentlige herre i Norge. I denne tiden ble Austrått plyndret hele tre
ganger av erkebiskopens menn. Og av svigersønnene døde Nils Lykke ierkebiskopens
fengsel på Steinviksholm julaften 1535, og Vincents Lunge ble drept av erkebiskopens menn 10 dager senere. I april 1537 måtte erkebiskop Olav Engelbrektsson forlate landet.

Källor till Rømer-Gyldenløwe-Bielke:
Adelsjordebøker i RA. Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661 I-III, Oslo 1929-1974. Austrått arkivet i Statsarkivet i Trondheim. Christian den fjerdes Norske lov. Coldevin, Axel: Elingaard, Oslo 1963. Danmarks Adels Aarbog (ulike årganger). Danskt biografiskt leksikon (ulike årganger). Hans P Hosar: Herre og bönder, ved Jens Bjelkes adelsgods kring midten av 1600-talet, Hovedoppgave i historie UiO 1981. Oscar Albert Johnsen: De norske stænder, Christiania 1906. Lensregnskaper i RA. Yngvar Nielsen; Jens Bjelke til Østråt, Chra 1872. Yngvar Nielsens avskrift av Jens Bjelkes brev, UBO Ms fol 3836:3. Erling Ladewig Petersen: Adelig godsdrift i 1600-tallets Danmark, Stockholm 1976. Skattematrikkelen 1647 i-XVII, Oslo 1969-78. Otto Sperling: Dr Otto Sperlings selvbiografi. Utryckte diplomer i RA.
Senast ändrad 6 jan 2015Skapad 1 okt 2023 med hjälp av Reunion för Macintosh