KMFanlista240121 - Ansedel
KMFanlista240121 - Ansedel
NamnNN Vallensdotter Svinhufvud
Föddomk 1590
FarVallen Ingelsson Svinhufvud (ca 1560-1625)
Partners
Föddomk 1580
Död1665
Äktenskap1614
BarnAndreas Laureni (1614-1682)
Notis för NN Vallensdotter Svinhufvud
Svinhufvudssläktens dokumentation

Varbo är ett gammalt svinhuvud-gods, som domaren Jeppe Hanssons i Risholn hustru förde med sig som arv efter sin far bergsfogden Hans Brännekettil i Varbo. 
Varbo ärvdes 1540 (Boethius s 244) av Jeppe Hanssons (Svinhuvud) sonsöner Lasse Hansson och Lyder Hansson. Lasse var bosatt i Varbo från åtminstone 1533 (Boethius s 240) och upptas där ännu i ÄL I 1571. Lasse Hanssons barn gjorde sins emellan ett jordbyte 1597 som kan antas justera ett tidigare gjort arvskifte efter föräldrarna (domb I:AI:6, s 193v-194r). Bland barnen nämns Ingel Larsson, Ingel i Varbo. 

Jacob Ingelssons berättelse om Stora Kopparberget år 1716 (utgiven av Helmer Lagergren 1913) omtalar att Ingel i Varbo "en förnäm bergzman" hade tre söner: Vallen Ingelsson i Gassarvet, Lars Ingelsson i Falun (uppkallad efter farfar Lasse) och Sakarias Ingelsson i Varbo (s 46). Dessutom bör väl Hans Ingelsson i Varbo, g m en dotter till häradshövdingen Albrekt Hansson, ha varit en son (s 40). 

Vallen Ingelsson finns upptagen i den hjälpskattelängd från 1612 som återges i Jacob Ingelssons berättelse (s 57). Vallens dotter Margareta var gift med bergsmannen Olof Jonsson i Backa som avled 1681 och deras son bergssexmannen Jon Olofsson i Östanfors var född 1637 (enl tryckt likpredikan, KB). Hon bör alltså ha varit född ca 1600-1610. En annan dotter till Vallen blev gift ca 1614 med Laurentius Andreae Phalander (Ekström s 559), och hon kan ha varit född ca 1590. 

Gissningsvis var Vallen född ca 1560/70 och hans far Ingel Larsson kan ha varit född ca 1540. Ingel Larssons far Lasse Hansson i Varbo var född i domaren Hans Jeppessons andra gifte med Elin, och bör alltså ha varit född på 1510-talet, eller i alla fall efter 1500 då första hustrun synes ha avlidit (hon låg på sin dödsbädd 1500 enligt ett brev skrivet av Hans Jeppesson). 

Källa: Torsten Berglund, Antavla för Klara Johansdotter, Dalarötter (www.genealogi.se/dalarna/klara.htm)
Senast ändrad 2 feb 2014Skapad 21 jan 2024 med hjälp av Reunion för Macintosh