KMFanlista240121 - Ansedel
KMFanlista240121 - Ansedel
NamnNils Nicolaus Burenskiöld
Född6 mar 1625, Stockholm (A)
Död20 jan 1681, Norrköping (E)
Partners
Född1630
Död14 nov 1727, Mogata (E)
BarnAnna Catarina (1654-1727)
 Jakob (1655-1738)
 Henrik Johan (1658-1715)
 Seger (1661-)
Notis för Nils Nicolaus Burenskiöld
Adlad 1654.

Nils Bureus, adlad Burensköld (son av Jacobus Bureus Zebråzynthius, till Navestad i Mogata socken, Östergötlands län. Född 1625-03-06 i Stockholm. Student i Uppsala (Um.) 1640-11-04. Juris professor i Uppsala 1652-10-30. Sekreterare i Svea hovrätt 1653-02-23. Adlad 1654-05-13 med tillägg till gamla Burevapnet (en beväpnad arm) av en silver halvmåne, betecknande Bureättens till- och avtagande under olika tider (introducera 1654 under nr 614). Extra ordinarie assessor i nämnda hovrätt ,1654-11-22. Justitiepresident i Trondhjems län i Norge 1658-05-12. Häradshövding i Färentuna och Vallentuna härader i Stockholms län 1660-12-22. Burggreve i Norrköping 1664. Stadspresident i Norrköping 1669-02-15. Död 1681-01-20 och begraven i Norrköpings stora kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift med Eva Ulfvenklou, död 1701-04-14 på Navesta, dotter av kommissarien Henrik Wulf, adlad Ulfvenklou, och hans 1:a fru Eva Faler.
Barn:
• Anna Catharina, till Sjöbacka i Ljungs socken, Östergötlands län. Född 1654-12-01. En tid hovmästarinna på Stegeborg hos prinsessorna av Zweibrücken. Död 1727-11-14 på Sjöbacka. Hon förärade 1723 till Ljungs kyrka en vacker predikstol. Gift 1:o med kommendören Ephraim Gottfried von Schröer, född 1651, död 1687. Gift 2:o 1701-08-25 på Sjöbacka med överstelöjtnanten Magnus Gripensköld, född 1665, död 1712.
• Jakob, friherre Burensköld, född 1655, död 1738. Se friherrlige ätten Burensköld.
• Henrik Johan, född 1658. Överste. Död 1715.
• Seger, född 1661-02-01 var 1678 kornett vid Otto Vellingks regemente och 1691 löjtnant vid drottningens livregemente till fot (KrAB.). Reste utrikes och gick i holländsk tjänst på Madagaskar, där han dog ogift.
Senast ändrad 2 nov 2020Skapad 21 jan 2024 med hjälp av Reunion för Macintosh