KMFanlista240121 - Ansedel
KMFanlista240121 - Ansedel
NamnAnders Andersson Qvarfordt
Föddca 1605, Querfod, Sachsen/DE
Död1693, Finspång, Risinge (E)
Yrkeanställd för att "utfodra och logera" bruksarbetare, gästgivare
FarAnders Qvarfordt (omk 1580-)
Partners
BarnChristian (ca 1625-1694)
 Bengt (1630-1678)
 Brita (-1740)
 Johan (ca 1633-1701)
 Anna (omk 1640-1712)
 MIKAEL (1644-1710)
 Jöns (1659-)
Notis för Anders Andersson Qvarfordt
11 generationer rakt bakåt från Kerstin Fredriksson.

Alternativt födelseår är 1575
Alternativt födelseår är 1590

I en bok av den norske författaren Yngvar Hauge, "Baerums verk og historie", utgiven i Oslo 1953 så fanns det år 1610, då bruket grundades, två smältare och bröder vid namn Anders och Mikkel Querfod. Mikkel/Michael ska enligt vissa uppgifter vara 10-12 år yngre än Anders varför den Anders som antas vara född omkr. år 1600 omöjligen kan vara samma person som var smältare i Norge år 1610. Att vara smältare var ett kvalificerat hantverk så de som utförde arbetet borde vara äldre än 18 år. Man kan kanske anta att den äldre brodern var född omkr. 1575-1585 om den yngre var född 10-12 år senare för att kunna arbeta som smältare 1610.
Det berättas i släkten att den första Anders som kom till Sverige kom från Tyskland via Norge. Finns det ytterligare en generation i släkten som vi tidigare inte räknat in bland anfäderna? Här behövs ytterligare forskning. Anders, som är född omkr. år 1600, fick nio barn mellan omkr. 1625 till 1659. Fem av sönerna blev smeder och två av döttrarna gifte sig med smeder. Från mitten av 1600-talet finns släkten huvudsakligen i Östergötland samt i Asker i Örebro län. I slutet av 1800-talet finns en släktgren i Ankarsrum i Småland.
Anders fick i Finnspong anställning hos Louis de Geer med uppgift att bl.a. "utfodra och logera de Geers valloner" enl. Svenska Antavlor nr9/1994. Från mitten av 1600-talet finns släktgrenen huvudsakligen i Östergötland samt i området runt Asker i Örebro län. I kommande generationer finns andra släktlinjer vid andra bruksorter. Främst runt Västra Vingåker i Södermanland.

Gästgivare Anders Qvarfordt eller Qwarfordt, även benämnd Quarfoth, var anställd av den så kallade svenska industriens fader Louis De Geer med uppgift att bl.a. utfodra och logera De Geers värvade valloner vid bruket i Finspång i Östergötland. Anders Qvarfordt nämns i Sverige första gången 1627 och då i Finspång enligt Svenska Antavlor nr 9/1994 s. 392. I ett senare domstolsprotokoll från Risinge s:n. framgår det att han hade sex söner och tre döttrar. Anders Qvarfordt har enligt en spridd uppfattning sin proveniens i herrskapet Querfurt i nuvarande Sachsen-Anhalt. Under Trettioåriga kriget lär Gustav II Adolf varit i staden Querfurt och där anställt skickliga yrkesmän som han tog med tillbaka till den unga stormakten Sverige och resten är sprunget ur berättarens konstnärliga frihet. Visserligen finns det också utsagor enligt vilka Anders Qvarfordt var av vallonskt ursprung, men denna tes anses vara betydligt mer spekulativ. Huruvida han härstammade från Querfurt eller Vallonien är föremål för fortsatt forskning. Eftersom jag inte har originalreferenser får dessa uppgifter anses obekräftade tills de blivit belagda. Som kuriosum kan nämnas att det i slutet av 1610 fanns två bröder vid namn Anders och Mikkel Querfod vid det då nygrundade norska Bærums Jernverk. Bröderna nämns i källorna som ansvariga smältare vid den sachsiska bruksgrundaren Paul Smelters bruk den 9 december 1610 och den 5 januari 1611. Det har diskuterats om det föreligger ett släktskap mellan dessa båda bröder och min anfader Anders Qvarfordt, men ett sådant släktskap har ej kunnat beläggas i samtida handlingar. Makans dopnamn och familjenamn har förblivit okänt. Nedre bild: Qvarfordts vapen. Teckning av Carl Anders Breitholtz.
Födelsetiden bygger på antagande. Om sönerna Christian och Bengt är födda före 1630 bör Anders vara 20 till 30 år vid första sonens födelse. Bengt är född 1630. Alltså bör pappa Anders vara född omkring 1600 men inte senare än 1610.
Det kan därför inte vara samme Anders som tillsammans med sin bror Michael (Mikkel) finns omnämnd som smältare vid Baerums verk år 1610 i Norge. (Källa: Baerums verks historie år 1610, då detta bruk grundades. Föf. Yngvar Hauge, 1953 i Oslo.
Är det då möjligt att de tidigast omtalade Qvarfordtarna härstammar från Anders och Michael som bör vara födda någon gång 1570 till 1585?
I Finnspång omnämns en Anders 1627. Denne Anders fick anställning hos Louis de Geer med uppgift att bla "utfodra och logera" de Geers valloner. (Svenska Antavlor nr 9/1994 sid 392)
Antagande: Är det troligt att denne Anders som alltså fick ett välavlönat arbete i Louis de Geers tjänst i Östergötland reser tillbaka till Sachsen-Anhalt där svält råder under det 30-åriga kriget och då hans släkts hemstad Querfurt är ockuperad sedan 1625? Enligt vissa uppgifter ska han där fått sina första barn. Enligt Karl Gustav Qvarfordt är detta inte troligt. Denne Anders kan vara son till Anders eller faktiskt även Michael som arbetade i Norge 1610. Enligt vissa uppgifter kom de första Qvarfordtarna via Norge till Sverige.
Senast ändrad 31 okt 2021Skapad 21 jan 2024 med hjälp av Reunion för Macintosh