KMFanlista240121 - Ansedel
KMFanlista240121 - Ansedel
NamnDaniel Arhusiander
Född25 feb 1711, Prästgården, Bjursås (W)
Död5 maj 1798, Prästgården, Grangärde (W)
YrkeKomminister i Grangärde
MorCatharina Anagria (1686-1739)
Partners
Född2 dec 1713, Prästgården, Odensvi (U)
Dödjun 1780, Prästgården, Grangärde (W)
Äktenskap18 okt 1743, Odensvi (U)
BarnCatarina Brita (1744-1749)
 Jakob (1746-1747)
 Kristina Margareta (1748-1834)
 Anna Maria (1752-)
Notis för Daniel Arhusiander
Från herdaminnet:
13. Daniel Arhusiander. Född i Bjursås 25 Febr. g. st. 1711. Fadr. Kyrkoherde. Stud. 1731. Pwgd 13 Aug. 1735, kallad af Pastor i Odenswi, som han biträdde 8 år, utom några månader, då han måste likasom lånas till andra församl:r. Commin. i Björksta 1742. Erhöll flyttning hit 1766. Med grof och starkt byggd kropp iakttog han gammaldags allwarsamhet både i tjensten och lefnadssättet. Dock derunder nog fallen för satyren, som gerna stack fram i sällskap. Wågade äfwen mot Biskopen någon gång ett sårande raillerie, som ej kunde annat än illa upptagas, och historien säger, att då han wille anmäla sig till Past.ex. undanbad han sig först hebreiskan, widare grekiskan och, när han fått ursäkt derföre, äfwen latinet, som blef twärt afslaget. Hade öfwer 20 år sin måg till medhjelpare, men skydde icke arbete i det sista. Predikade ännu på sitt 88:de år, och dog af uppstigen podager, warande stiftets senior både till lefnads- och tjensteår, 5 Maj 1798.
Gift 1743 med Brita Norin, Kyrkoherden Norins i Odenswi dotter, f. 1714, död 1780. Af 5 barn: Christina Margareta, g. m. slutl. Commin. i Stora Schedwi C. F. Betulander; Anna Maria, g. m. J. Bohman, som ock stadnade wid Schedwi sacellanie.
Senast ändrad 16 apr 2021Skapad 21 jan 2024 med hjälp av Reunion för Macintosh