KMFanlista200517 - Ansedel
KMFanlista200517 - Ansedel
NamnLaurentius Beronius Helsingius
Född1540, Arbrå (X)
Död31 jul 1603, Falun (W)
Yrkekyrkoherde
Partners
Född1555, Mora (W)
Död31 jul 1603, Stora Kopparberg (W)
BarnJohannes Laurenti (1571-1639)
 Andreas Laurenti (1571-1631)
 Justina (1575-1663)
 Margareta (1585-1675)
 Anna (-1660)
Notis för Laurentius Beronius Helsingius
Kyrkoherde i Mora och St Kopparberg.

Lars Björnsson
Laurentius Beronis Helsingus Kyrkoherde i Älvdalen mellan 1586-1601. Herr Lars var ingen nykomling, då han 1586 blev Kyrkoherde. Redan 16 dec. 1577 hade han underskrivit godkännandet av liturgien såsom "Laurentius Beronis, Pastor i Elvedalerne" ordet Pastor behöver icke betyda "Kyrkoherde", men tydligt är att han redan då var bosatt här. Tillnamnet "Helsingus" angiver härkomsten (Hälsingland), enligt en uppgift, tillskriven dottersonen Gustaf Elvius, skulle Herr Lars "Fader" ha varit Kyrkoherde i Arbrå.
Uppoffringarna för kyrkans försättande i ett värdigt skick fortsatte efter hans tillträde, under 1596 målades den "halv" för en kostnad av 40 dlr. jämte "mat och förtäring". Detta fås troligen tolkas så, att halva kyrkan till valv och väggar påkostades målning. En altartavla av "tryckt engelskt blommerat skinn" köpt s.å. av Erik Månsson "på" Hudiksvall, kostade förutom "träverket och målningen" 4 tolfter liar.
"Hederlig och vällärd" Herr Lars gjorde åtskilliga fastighetsförvärv. Å tinget i Färnäs, Mora redovisas 10 dec 1590 3 spid och 2 lass äng för 45 dlr reda pgr köpta från Olof Ersson i Ö. Myckeläng, en bodvall med "någon hus" och boskapsbetetmark " 1 mil omkring",  köpt av Älvdals socken för 10 dlr reda pgr, samt en mossäng för 3 dlr reda pgr av Olof Svensson på Näs.
År 1600 söker han å tinget fasta på den jord, som Herr Erik Ingevaldi köpt i Bonäs i Mora. Den 7 jan 1603 bjudas upp å ting i Mora tredje gången samtliga förvärv, nämlingen åker äng i Ö. Myckeläng, änget i Rotendalen samt Näs äng, 2 tjegland åker i Näs och hemmanet i Bonäs.
Ett par gånger är han närvarande vid viktigare avgöranden. Så vid Uppsala möte 1593 å samma ställe 20 feb 1594, då han ger Konung Sigismund sin trohetsed., och i mars 1600 i Lindköping, då han bevistar riksdagen. Vid prästmötet i Västerås 17 juni 1596 hade han utsetts att påföljande år hålla oration.
I sin livsföring var han enkel och allvarlig. När han inbjöd till ett av sina barns dop, meddelade han, att detta skulle firas icke med symposium och convivium på vilda djurs sätt eller i lyx utan under hövisk samvaro och med fromma och saltkryddade samtal.
Före 16 mars 1601 har han flyttat härifrån till Kopparberget. När därför jan 1603 på tinget i Mora fastighetsköpen i Älvdalen fullföljas av "Herr Lars i Älvdalen", torde Lars vara felskrivning för Hans, mågen och efterträdaren. 1568
Senast ändrad 11 mar 2015Skapad 17 maj 2020 med hjälp av Reunion för Macintosh