NÄCKSTA GÅRD 6

TOMTEBO 6:1 se information under 2:8

Näcksta 6:1 Tomtebo bebos av Jim Olsson och Marie Svensson

Tomtebo 2:8:

Avstyckning 1943 från 2:4 blir 2:8 om 4,8 ha. Ny ägare till 2:8 Anders Jonsson o hh Brita Sigrid Jonsson. Areal 4,8 har. Bostadshuset uppfördes 1937 av Birger Norman. Ägare Anders Jonsson, f. 1901 och Brita Eriksson, f. 1900. Barn: Inga-Brita f. 1931, Anna Märit f. 1931 och Ingeborg f. 1937TALLTORP 6:2 se information under 5:14


  Boende Näcksta 6 över 16 år 2021
  Näcksta 6:1 Tomtebo - Jonssons, Jim Olsson och Marie Svensson
  Näcksta 6:2 Talltorp, Svempa Jansson
  Näcksta 6:4 Björn Odén
  Fritidshus Näcksta 6
  Näcksta 6:3 Anna Märit Olsson
  Näcksta 6:5 Inga Brita och Alf Tjärnberg
 

Åter till Näckstas första sida