Är under utarbetning.

NÄCKSTA 5 Lillå

Billstaån

Namnet Billsta (Billstad) möter oss första gången 1434 på en gravsten över Carl Örjansson. Denne ägde jord i Billsta och Hov.
Näkten avrinner västerut till Storsjön genom en 4 km lång å. Höjdskillnaden mellan sjöarna är 32 meter. Vid själva utloppet ur Näkten är ån uppdelad i två grenar. Den södra kallas Storån och den norra Lillån. De båda grenarna sammanflyter i Ävjet, som är en sjöliknande utvidgning av ån. Längre ner bildar ån en större utvidgning som kallas Flon.
Billstaån som namn finns från 1750-talet. I Joh. Otto Hagströms Jemtlands Oeconomiska Beskrivning 1749 upptas Billstaån uti Hackås. I Tidemans Jämtlands Avradsland 1750 kallas ån Näcksta ström, som innehar laxörefiske, kvarn och fångstställe.
Åns utnyttjande som kraftkälla började tidigt för ca 700 år sedan. I slutet av medeltiden uppfördes nära Lillåns krök en kopparsmedja av kopparslagaren Olof Olofsson som flyttat till Jämtland från Falun. På senare tid fanns på samma plats Rogsta kvarn och en smedja. Det har efter ån vuxit upp kvarnar, sågar, smedjor, garverier, fiskodlingsanläggningar, flottningsanläggningar, linberedningsanstalt mm. Då elnätet utbyggdes i början av 1900-talet tillkom två kraftstationer, flera kraftstationer är fortfarande igång i ån.Övre kraftstationen i Lillå. Foto: Johan Modén

Stenarbete vid dammen i Lillå. Bland männen syns Magnus Olsson, Tunvågen, Eliasson, Östnår, Eriksson samt Knut Sahlin, Hackås. Foto: Karl Larsson

Dammbygge i Lillå. Foto: Karl Larsson

Hästskjuts i Lillå. Foto: Karl Larsson

Ångbåtar

Ångaren Näckten. Sittande på spelet Knut Salin, sittande i hytten Sven Lindgren. Stående från vänster: Anders Wåglin, Tossåsen, Valdemar Sivertsson, Östnår, Sittande på räcket obekant, stående på bryggan, Sundvis Salin, Hackås, sittande på däck, Johan Wallström, Olle Olsson, Tunvågen, Johan Sivertsson, Skede. Foto: Karl Larsson

Ångaren Näckten. Foto: Karl Larsson

Ångaren Näckten vid bryggan vid flottningsstugan i Lillå cirka 1910-1930. Foto: okänd

      Bärgning av ångaren Näckten vid Lillå. Foto: Karl Larsson

     

Storsågen och flottning

Storå sågverks AB bildades den 11 juni 1855 för att driva sågverksrörelse vid Storån. Sågverket låg alldeles i början av Storån. Bolaget drevs till 1870, då man sålde all sin markegendom på Kvarnön och vid Lillå till Tunadalsbolaget i Sundsvall. I köpet ingick vattenfall, strömfiske, sågsmedja och kvarnar. Köpeskillingen var på 26.000 riksdaler,
Sågen var en grovbladig ramsåg med två ramar. I såghuset fanns också kant- och hyvelmaskin. Mycket av det timmer som sågades levererades till Östersund. Fram till 1870 fraktades virket på segelskutor vid Hackås gamla ångbåtsbrygga. Vid den nuvarande bryggan från 1870-talet lastades pråmar med virke från Storåsågen. Pråmarna drogs av ångbåtar. Under 1930-talet ägdes Storåsågen av John Modén. Sågen revs i början av 1940-talet då en regleringsdamm skulle byggas i Lillå.

Disponentvillan i Lillå, Näcksta cirka 1930. Fr v: Fru Modén, sönerna Allan och Holger, en barnjungfru och disponent Modén. som ägde Storåsågen i Lillå. Foto: Johan Modén

     

Storåsågen. Foto: Karl Larsson samt okänd

Arbetare i Lillå. Från vänster: Albert Magnusson, Östnår, Knut Sahlin, Hackås. Foto: Karl Larsson

Flottningsarbetare vid sjön Näkten cirka 1950. Fr v: okänd, Johan Andersson, Näcksta, okänd och Knut Sahlin, Hov, Hackås. Flottningen upphörde 1959. Därefter fraktades timret med lastbil från Lillå till Billstaåns utlopp i Storsjön. Foto: Karl Larsson

                 

Linberedning

Linberedningsanstalten AB Jämlandslin som invigdes den 16 oktober 1921. Foto: okänd

           Foton: K G Nordh

Åter till Näckstas första sida