NÄCKSTA GÅRD 2

Näcksta hade två gårdar 1565. På samma års tiondelista (den andel av jordbruksproduktionen som enligt lag skulle tillfalla kyrkan) finns 8 åboer (hushåll) i Näcksta och 1567 års tiondelista visar 9 åboer. 

Erik Slent. Erik Slent, finns i Näcksta 1565-1571. Han hade 1 tunna och 1/2 f:r i tionde 1565, 1 tunna 1868 och 1/2 spann i tionde 1571. 1 tunna = 146 liter och 1 spann = 73 liter. Ur dombok 1565, sakörestinget: Erik Slent i Negstad i Haakas sochen dömdes för ett kniffstyng till 14 mkr, 1 mark = 8 öre. 

Peder Eriksson Hemmansägare i Näcksta 2 var vid Räfsten 1613 Peder Erichssön. Han hade odelsgods till 2 1/2 tunnland säd, landsschyld 3 1/2 mrk och 5 sk. 1 tunnland = 4936 m2 Peder Eriksson hade 3 tnl enligt jordeboken 1640-talet. 

Olof Pedersson År 1647 finns som edsvuren man Oluf Person. Enligt jordeboken 1663 och 1676 bodde i Näcksta 2 Olof Pedersson. Landsboksver. 1699: Olof Peerssonn ­ åboe Per Ollssonn. Dragon 1708: Per Olsson. Rök 1708: Per Olsson. 

Lagfarter

1725-1727 4 tunnland = 16/39 mantal. Säljare Olof Olofsson och systern Ingeborg Olofsdotter. Köpare systerdotterns man Sundvis Ersson (Jämtlands dombok AI:46 fol 201v, lagfartsprot fol 1310v och 1316v, Jämtlands dombok AI:486 fol 289). 

Landsboksver. 1726, 1736, 1746, 1753 finns Sundvis Ersson. 1758 finns Olof Olofssons änka. 1772 och 1794 finns Erik Sundvisson och Olof Sundvisson. 

Delat hemman 1768. 8/39 mantal, dvs. 2 tunnland vardera. Två bröder Erik och Olof Sundvisson köper hälften var. 

Ol-Jons

Ol-Jons 

Lagfart

1768-1770, (1768 köpehandl), 1/2 av 4 tunnland. Säljare Sundvis Ersson och hustru Lisbeta Olofsdotter. Köpare Erik Sundvisson. (Ovikens tgl dombok AI:27 fol 78, AI:28 fol 39, fol 117v, AI:29 fol 89). 

AI:1 Näcksta 1781-1802, 2 tunnland

dragon 83 

Senare uppgifter i samma bok 

Lagfart

1791-1793, 2 tunnland. Säljare Erik Sundvisson och h. Sara Johansdotter. Köpare Sundvis Eriksson (Jämtlands domsaga AII:41a fol 8, AII:42 fol 3v, fol 140. AII:43 fol 91v). 

AI:2 Näcksta 1803-1813

AI:3 Näcksta 1814-1834

1814-24 

1825-1834 

Lagfart

1831-1832, (1831 köpebrev), 2 tunnland. Säljare Sundvis Ersson. Köpare Olof Göransson (Ovikens tgl dombok AII:2 fol 9, fol 49v, fol 10v, AI:91 fol 35v). 

1837-1838. (1837 köpebrev), 2 tunnland. Säljare Olof Göransson och h Bendikt Jonsdotter. Köpare Jon Olofson (Ovikens tgl dombok AII:8 fol 13, fol 52v, AII:9 fol 23, fol 30). 

Vid laga skiftet 1844 bodde här Jon Olofsson 2 1/2 tunnland 

AI:4 Näcksta 1835-1845

AI:5 Näcksta 1846-1854

AI:6 Näcksta 1855-1861

AI:7 Näcksta 1861-1870

AI:8 Näcksta 1871-1880 1 3/13 tunnland

Olof Jonsson fastebrev 1872 på 1 3/13 tunnland. Hustrun kallas ofta Kerstin Jonsson from här och framöver. 

AI:9 Näcksta 1881-1889

AII:10 Näcksta 1889-1896

AIIA:1 Näcksta 1896-1913

2:7

Ny ägare. Avstyckning 2/39 mantal till CBb. Köp 1911 2:7 2/39 mantal av Olof Jonsson. Köpare E O Engström CBb. Köp 1917 2:7 2/39 mantal av E O Engström. Köpare H E Hammarberg och hh Karin. Köp 1932 2:7 2/39 mantal av Hammarberg. Köpare O A Andersson. Arvsskifte 1949 O A Andersson. Samma ägare 2:7 och 2:5. 

1914-1925 AIIa:2 Ol-Jons 2:6

6/39 mantal, 6 har 

Lagfart

Olof Jonsson fasta 1872 å 1 3/13 tunnland. Köp av Sunds bolag 1909 avskrivet utan åtgärd. 

Ny ägare 1925 Katarina Elisabeth och Julia Kristina Olsson f. 1874 resp 1871. Kerstin Jonssons dödsbo 1 3/13 tunnland, 6/39 mantal, tidigare försålt 2/39 mantal 1911 till Engström. Ny ägare 1/2 av 6/39 mantal 1941 är Hjalmar Olsson, arvsskifte. Ny ägare 1/2 av 6/39 mantal 1944 är Sven Karlsson. Avstyckad lägenhet 1950 till kommunen. 

Bebos nu av 
Christer Karlsson, Cecilia Rundström och William

Folkräkningen 1890: Olof Jonsson, h. Kristina Göransdotter, Barn: Julia Kristina, Katarina Elisabeth, Märta Olava. Samt födorådstagare Brita Ersdotter, Jon Olofssons änka. 

Enligt byggnadsinventering 1979 är bostadshus och boningshus, garage och delvis bostadshus uppfört 1900, verkstad, garage och lada 1890-1900, redskapsbod, ladugård, loge, silo och garage 1900-tal Alternativ: Mangårdsbyggnad uppförd 1870, förmånsbyggnad 1905, ekonomibyggnader 1880-tal, ladugård 1929. 

Sven och Kalle Karlsson, 1937 

Viktors

dragon 83 

VIKTORS

Viktors 

Viktors gamla härbre 

Lagfart 

1768-1770, (1768 köpehandl), 1/2 av 4 tunnland. Säljare Sundvis Ersson och hustru Lisbeta Olofsdotter . Köpare Olof Sundvisson (Ovikens tgl dombok AI:27 fol 78, AI:28 fol 39, fol 111v, AI:29 fol 89). Delat hemman 1768.

AI:1 1781-1802

senare i samma bok 

Lagfart

1800-1802, (1800 köpehandl), 2 tunnland. Säljare Olof Sundvisson och hustru Brita Ersdotter. Köpare Nils Nilsson och Kerstin Olofsdotter (Ovikens tgl dombok AI:59 fol 10v, fol 30, AI:60 fol 9, AI:61 fol 5). 

1838-1839, 2 tunnland. Säljare: änkan Karin Olofsdotter + framlidne maken Johan Göransson, Köpare: sonen Göran Johansson (Ovikens tgl dombok AII:9 fol 18, fol 56, AII:10 fol 35, AI:102 fol 41v). 

Landsboksver. finns 1807 Nils Nilssons änka 

AI:2 Näcksta 1803-1813

AI:3 Näcksta 1814-1834

1814-24 

1825-1834 

dragon 83 under Näcksta 2 

Göran Johansson fastebrev 1839. 

AI:4 Näcksta 1835-1845

Vid laga skiftet 1844 bodde här Göran Johansson 2 1/2 tunnland. 

AI:5 Näcksta 1846-1854

AI:6 Näcksta 1855-1860

AI:7 Näcksta 1861-1870

AI:8 Näcksta 1871-1880

Lagfart

Köpebrev 1879 Olof Persson o hh Karin Göransdotter från Göran Johansson. 1 1/3 tunnland. 

AI:9 Näcksta 1881-1889

1889-1896 AI:10, 2:4 

8/39 mantal 

Lagfart

Barnen Georg, Per, Johan, Brita Kristina och Karin Olava övertar gården. Arv 1892 efter föräldrarna. Köp 1894 Georg Olofsson. 1/5 av 1 3/13 tunnland. Till de övrig syskonen vid hans död. Köp 1896 Per Stjernström o hh Brita Kristina Stjernström. Köp från barnen. Köp 1900 Jonas Viktor Svensson, f. 1871 ohh Katarina (Pettersdotter) Svensson, f. 1868. Gifta 1896. Barn: Sven f. 1897, Petter f. 1899, Helmer f. 1902, Hugo f. 1905, John f. 1907, Karin f. 1912. Köp från Per och Brita Kristina Stjernström. 8/39 mantal, 2:4. Köp av Sunds bolag 1908 avskrives utan åtgärd. Ägare till 6/39 mantal Jonas Viktor Svensson och hh efter 1911. 35 har. Ny ägare 1944 till 2:4 Hugo Svensson, tidigare arrendator gm Anna Mårtensson. 

Folkräkningen 1890 bodde här: Olof Persson, h. Karin Göransdotter, barn: Brita Kristina, Georg, Per, Johan Emil, Karin Olava och Julia Eleonora. 

Enligt byggnadsinventeringen 1979 så byggdes bostadshuset 1880-tal, ladugård, uthus 1900-tal. Fd ladugård m spis 1880-1900, härbre 1762, lada 1889-1900. 

Alternativ: Mangårdsbyggnad uppförd 1870-tal, förmånsbyggnad 1850. Ekonimibyggnader: härbre:1740, loge 1870-tal ladugård 1880-tal. Stall 1907. 

2:5

Ny ägare till 2/39 mantal. Bab 2:5. E O Engström 1911. Köp från Jonas Viktor Svensson o hh. Ny ägare till 2/39 mantal. Bab 2:5. H E Hammarberg 1916. Köp av E O Engström. Köp 1932 av Hammarberg. Köpare OA Andersson. Arvsskifte 1949 Olof Abraham Andersson. 2:5 och 2:7 samma ägare. 

1914-25 AIIa:2, 2:4

6/39 mantal 

2/39 mantal H.C. Hammarberg Erik Engström Österede övestr Mårten Sund, Sundsvall 

Sven Nilssons änka Benedikta Persdotter, inhyses, f. 1839, d. 1923, g. 1859, änka 1904 d. Benedikta Svensson, f. 1875 i Hackås 

Bodde i Viktors: 

Alla flyttade till Frösön 1923. 

Katarina och Viktor Svensson, 1896. 

Fest vid lilla Karins dop i Näcksta, Viktors, 1912, föräldrar Viktor och Katarina Svensson. Viktor Svensson saknas på bilden. 

Lilla Karins dop i Näcksta, Viktors, 1912, föräldrar Viktor och Katarina Svensson. Viktor Svensson saknas på bilden. 

Tomtebo 2:8

Avstyckning 1943 från 2:4 blir 2:8 om 4,8 har. Ny ägare till 2:8 Anders Jonsson o hh Brita Sigrid Jonsson. Areal 4,8 har. Bostadshuset uppfördes 1937 av Birger Norman. Ägare Anders Jonsson, f. 1901 och Brita Eriksson, f. 1900. Barn: Inga-Brita f. 1931, Anna Märit f. 1931 och Ingeborg f. 1937. 

 
  
Boende Näcksta 2 över 16 år 2021 
  Näcksta 2:4 Viktors (Sten Svensson) 
  Näcksta 2:6 Ol-Jons, Christer Karlsson, Cecilia Rundström och William Karlsson 
  Näcksta 2:10 Magnus Vikthelin 
  Näcksta 2:19 Christa Forsström 
  Näcksta 2:22 Sten Svensson 
  Näcksta 2:23 Kristofferssons, Jörgen Kristoffersson och Gunilla K Wikberg 
  Näcksta 2:24 Vithuset, Roland Arvidsson och Harriet Karlsson 
  Näcksta 2:26 Reidar Westman och Alma Chiappe Westman 
  Näcksta 2:27 Viktors, Katarina Stensdotter Rosén och Roger Olsson samt Felicia, Natalie och Emilia Olsson 
  Näcksta 2:28 Ulrika Svensson och Mats Persson 
  
Fritidshus Näcksta 2 
  Näcksta 2:9 Vattenverket 
  Näcksta 2:11 
  Näcksta 2:12 Ove och Ann Sofie Arvidsson 
  Näcksta 2:13 Yngve Jonsson 
  Näcksta 2:14 Jan Jonsson 
  Näcksta 2:15 Thure och Ingegerd Andersson 
  Näcksta 2:16 Erika Nordenström 
  Näcksta 2:17 Eva Maria och Hans Petter Lehn 
  Näcksta 2:19 fd Kalle Karlssons 
  Näcksta 2:20 Mona Lisa Ahlgren 
  Näcksta 2:21 Lena Odén 
  Näcksta 2:25 Fd Sven Karlsson  

  

Åter till Näckstas f