Källor
Källor
251. “Revsund dödbok C:1, 1688-1857, sid 23.”
252. “Revsund husförhör AI:3, 1781-1792, sid 143.”
253. “Revsund dödbok C:1, 1688-1757, sid 105.”
254. “Revsund dödbok C:1, 1688-1757, sid 33.”
255. “Revsunds tingslags dombok 1649-1700, 5-6 februari 1700.”
256. “Revsunds tingslags dombok 1649-1700.”
257. Revsund mantalslängd 1645.
258. “Brunflo födelsebok C:1, 1689-1741, sid 67.”
259. “Brunflo födelsebok C:1, 1689-1741, sid 30.”
Brunflo dödbok F:1, 1773-1837, s. 92
260. “Brunflo dödbok F:1, 1773.1837, sid 35.”
261. Brunflo dödbok C: 3, 1764-1772, sid162
262. “Brunflo födelsebok C:1, 1689-1741, sid 30.”
263. Brunflo räkenskaper LI:1
264. Brunflo C:1
265. Brunflo C:2 s. 140
266. Dödsbok saknas Brunflo LI:1
267. Carpelan, Tor, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna ätterna, 1954, sid 223-224.
268. Österleusta födelsebok C:1
269. Berg dödbok C:2, 1739-1774, s. 427
270. “Brunflo dödbok F:1, 1773-1837, s. 144.”
271. Berg födelsebok C:2, 1739-1774, s. 266
272. Brunflo dödbok F:1, 1773-1837, s. 145
273. Berg C:2, 1739-1774
274. Brunflo dödbok F:1, 1773-1837, s. 30
275. Berg C:1, 1695-1738, s. 330, E: 1729-33
276. Landskontoret Östersund, GVIIfb:37.
277. “Berg husförhör AI:1, 1695-1756, sid 109 och sid 169.”
278. “Berg dödbok C:2, 1739-1774, s. 473.”
279. Ekstrand, Viktor, Svenska lantmätare 1628-1900.
280. Revsund C:2 fol. 222
281. Sundsjö C:2 s. 349
282. Berg dödbok C:2, 1739-1774, s. 99
283. Berg dödbok C:1, 1695-1738, s. 379
284. “Riddarholmen vigselbok C:1, 1636-1735m sid 321.”
285. Bygdén, Hernösands stifts herdaminne.
286. Österlöfsta vigselbok E:1
287. Offerdal C:2
288. “Rätan dödbok C:1, 1695-1792, sid 57.”
289. “Från Uppsala Universitet, Akademiska konsistoriets protokoll XXII 1697-1698, sidan 148.”
290. Roald Andersens anteckningar i Missale Nidrosiense.
291. Erlandsen, Geistligheden i Trondheims stift, 1844-1855.
292. Jämten 1946
293. Bygdén, Härnösands stifts herdaminne del I sid 323.
294. Bygdén, Härnösands stifts herdaminne, del III, sid 362.
295. Bygdén: Härnösands stifts herdaminnen, del I, sid 322.
296. Schøning (1722-80), "De Blixers Slegte-Register"
297. Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 75. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103.
298. Strinda Bygdebok II (1939?), sid 95-96.
299. Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 168.
300. Norske lensrekneskapsbøker 1548-1567 del VI, Trondheims len, Oslo, 1939, sid 272.
1-50, 51-100, 101-150, 151-200, 201-250, 251-300, 301-350, 351-400, 401-450, 451-500, 501-521