KOEanlista230126 - Ansedel
KOEanlista230126 - Ansedel
NamnJens Ovesson Bjelke
Född2 feb 1580, Austrått, Sør-Trøndelag, Norge
Död7 nov 1659, Sande, Vestfold, Norge
Yrkerikskansler
Partners
Född31 okt 1587
Död6 mar 1656, Fredrikstad, Norge
Notis för Jens Ovesson Bjelke
1609 holdt skifte med sin moder og søster efter sin 1603 afdøde fader og overtog nu Åstraat. 1610 ægtede han Sofie Brockenhuus (d 1656)

Jens bodde 1611-14 på Austrått, forlent Reinskloster i närheten.Jens fick aldrig Trondhjems len, muligens fordi han som distriktets største godseier da ville bli for mektig. Bodde Elinsgaard 1614-1633. Blev 1633 lensherre i Bergen.Blev 1641 lensherre i StavangerBlev 1646 Østlandet, fikk Mariakirkens prosti som len. Setegård Hovinsholm.

Lucie omkom i samme forlis som moren, og Jens Tillufsen døde i 1559.
Austrått gikk da over til deres sønn Ove (Åge) Jensøn Bjelke, gift med
Margrethe Clausdatter Thott. Og ved hans død i 1603 overtok
hans sønn, kansler Jens Ågesøn Bjelke. Han var gift med Sofie
Brokenhus. I 1648 eide han hele 13 setegårder i Norge, og
oppholdt seg for det meste på Elingård.

Från norska Wikipedia:
I en alder av 20 år ble han for sine studiers skyld sendt utenlands, hvor han studerte i Rostock,[1] Leipzig, Leiden og andre steder. Han studerte blant annet medisin, og skrev et og noen . Ved sin tilbakekomst fikk han 20. februar 1605 ansettelse i Danske Kancelli og ble der som sekretær til 20. januar 1609. I denne tiden ble han overdratt aktoratet i saken mot Jørgen Dybvad 1607. Han fortsatte sin beskjeftigelse med dikteriske arbeider og skrev en på rim i anledning ekspedisjoner for å gjenoppdage landet.
Da han gikk ut av kanselliet for å bosette seg i Norge, ledsaget han først Christian Friis til rådsmøtet i Horsens, som skulle holdes i slutten av januar 1609, hovedsakelig for å forhandle om hva man skulle gjøre for å møte svenskenes stadige forsøk på å trenge seg inn i Nordland og Finnmark. Fra Horsens bragte han med seg brev til befalingsmennene over de nordligste norske lenene.

Ved hjemkomsten overtok han Austrått etter faren, som var død i 1603.
I 1610 giftet han seg med Sophie Brockenhuus (død 1656). Med henne fikk han setegårdene Elingård og Sande i Smaalenene, Hovinsholm på Hedemarken og Kanestrøm på Nordmøre, samt odelsrett til Evje i Smaalenene. Han var alt nå en av Norges rikeste adelsmenn. Senere kjøpte han setegårdene Storfosna og Tøndel i nærheten av Austrått, Holden på Nordmøre, Hatteberg og Mel (nå Rosendal) i Sunnhordland, Skredshol på Hedemarken, Tøyen ved Christiania samt Kjølberg, Veden og Herrebrøden i Smaalenene. Han var ved sin død Norges største godseier. I 1611 mottok han sin første forlening, Reinskloster i Rissa, ved Trondheimsfjordens nordlige bredder.

8. desember 1614 ble han Norges kansler og fikk et kanonikat i Oslo samt Onsøy len i Smålenene og Nonneseter klostergods. I denne stillingen var han den øverste sjef for rikets rettsvesen og ble jevnlig anvendt som medlem av undersøkende og dømmende kommisjoner. 1623–24 undersøkte han sammen med Jens Juel skogenes tilstand i Norge og utførte et lignende verv i 1631, sammen med stattholderen. Fra april til august 1632 reiste han rundt omkring i Norge for å pådømme aktuelle saker mellom almuen og fogdene. Bjelke fikk laget en lovsamling med forklaring til de gamle norske lovene. Denne lovsamlingen ble brukt fram til da Kristian 5.s norske lov ble utgitt.
I juni 1633 ble han forlenet med Bergenhus len, som han ombyttet med Stavanger len 1. mai 1641. Ved fratredelsen fra dette i 1646 mottok han Mariekirkens prosti. Under krigen 1643–45 var han krigskommissarius.
Norsk ordbok:
I 1634 gav han ut den første ordboka for norske ord. Boken fungerte i praksis som en hjelpeordbok for dansker som arbeidet i Norge. Det norske språket hadde på den tiden og utrykksformer blandet sammen med det danske.

Han hadde i alt 14 barn, hvorav 8 vokste opp og overlevde ham. Hans tre sønner Ove (1611–1674), Henrik (1615–1683) og Jørgen (1621–1696) hadde alle tre fremtredende stillinger. Forøvrig døtrene Dorothea (1612–74) (hvis ættling er den svenske politikeren Carl Bildt), Elisabeth (1616-58?), Birgitte, Maren (1624–52) og Sophie. Også den norske politikeren Anniken Huitfeldt er en av ættlingene til Jens Bjelke.

Ove f 26 okt 1611 d 29 marts 1674. Död utan manlige arvingar. Austrått.
Dorotea f 25 nov 1612 d 24 febr 1674. Veden og Storfosen.
Elisabeth. Sande.
Henrik f 13 jan 1615 d 16 marts 1683. Elingaard.
Jörgen f 2 juni 1621 d 17 febr 1696. Gimsøy kloster, Bratsberg, Hovinsholm, Skredshol og Tøyen.
Margarethe f 24 okt 1622, gift med Marschalk, Evje.
Birgitte. Tønnøl.
Maren f 9 marts 1624 d 2 nov 1652
Sofie. Kjølberg.
Senast ändrad 6 jan 2015Skapad 26 jan 2023 using Reunion for Macintosh