KOEanlista230126 - Ansedel
KOEanlista230126 - Ansedel
NamnMåns Larsson Blix
Föddeft 1581
Död26 dec 1629, Trondheim, Norge
FarLars Månsson Blix (ca 1550-1621)
MorGullov Mogensdotter (1550-1629)
Notis för Måns Larsson Blix
Oddvar Grønli, översatte ett brev på latin som den Måns, då kaplan i Trondheim, skrev år 1612. Måns tackar vänligen för hjälp han och hans familj fått från olika danska adelsmän. Brevskrivaren var son till Lars i Rödön och det framgår att prosten Erik Månsson i Oviken var Måns farbror. Det står vidare att denne Måns hade studerat i Köpenhamn och där fått fri kost i den kungliga kommuniteten, något som bekräftas av att en Magnus Laurentii Jemptus skrevs in där i juli 1597. Det framgår även att han varit kaplan hos sin skumögde far i Rödön samt under fyra år varit informator för sönerna till adelsmannen och blivande länsherren Sten Bille i Trondheim.

Trondheim-kaplanen Måns gifte sig med Øllegaard Hansdotter och de fick minst fem barn. Han blev kyrkoherde i Trondheim 1620 och tog magistergraden i Köpenhamn året därpå. Sedan dog han av pesten 1629, tre veckor efter sin mor Gullov.


Måns föddes runt 1580 och borde vara i övre tonåren när han kom till Köpenhamn 1597 Gunlovs förste make dog ca 1583 och då bör han kanske vara född efter, men då blir han bara 13 år när han far till Köpenhamn.

Måns Larsson Blix, f. trol. 1581/82, d. 26/12 1629 i Trondheim. Inskr. vid kommunitetet i Köpenhamn 1597; magisterexamen 1621. Kaplan hos fadern i Rödön en tid i början av 1600-talet, därefter i 4 år informator för länsherren Sten Billes söner i Trondheim. Residerande kaplan vid Trondheims domkyrka 1611. Från 1620 kh. vid domkyrkan och under de sista åren troligen dessutom prost. – G. … (barnen var ännu omyndiga 1637) m. Øllegård Hansdotter, d. i Trondheim 1636/37. Föräldrar: fogden i Gauldalen-Härjedalen m.m. Hans Lauritsson på Øye i Melhus sogn och Anne Ludvigsdotter.
Senast ändrad 8 mar 2021Skapad 26 jan 2023 using Reunion for Macintosh