KOEanlista240503 - Ansedel
KOEanlista240503 - Ansedel
NamnHans Ol. Drake
Född1634, Berge, Brunflo (Z)
Död28 dec 1701, Oviken (Z)
YrkeKyrkoherde i Oviken
FarOl Petri Drake (1599-1658)
Partners
BarnOlaus (1658-1708)
 Johannes? (-1666)
 Barbara (-1663)
 Anders (-1680)
 Anna (1670-)
 Mätta (1677-1732)
 Anders ANDREAS von (1682-1744)
 Barbara (1695-)
Notis för Hans Ol. Drake
Skolmästare 1660-1670, kyrkoherde i Oviken 1678-1701. Tre döda barn på gravsten i Ovikens kyrka: Barbara 1663, Johannes? 1666?, Anders 1680.

Hans Olofsson Drake (1678-1701), f. 1634, son till prosten i Brunflo Olof Pedersson Drake. Blef stud. i Upsala 25 okt. 1655, skolmästare i Ovikens skola 1660 och erhöll tillika 10 okt. 1661 konfirmation uppa sysslomansämbetet öfver kyrkorna i Jämtland och Härjeådalen »emoot skäligh obligation att han thet såsom een nitälskande man hulde och trolighe förestå skal effter all förmågha» (Hdpr.). Blef 1668 prostens Andreas Elavi' hjälppräst och fick kgl. m:ts konfirmation 6 juli 1670 att efter hans död blifva efterträdare. Detta gaf anledning till en skarp klagoskrift, som lektorerna i Hsand insände till regeringen, hvari de framhöllo, att herr Hans Drake gått i vägen för lektor Zach. Plantin, som nu på 18:de året varit där græcæ linguæ lektor, »under det herr Hans för få år sedan varit hans discipel, sedan en liten tid som nogast duglig pædagogus i Jemptelandh och nu på 2:dra året hjälpepräst hos pastoren i Oviken». Den kgl. regeringen förklarade emellertid, att den förra dispositionen ej kunde lätteligen ändras, men utnämnde lektor Plantin till Offerdals då vakanta pastorat. (RA, domk. skr.) Drake var 1672 fullmäktig vid riksdagen. Ehuru prosten And. Elavi ännu lefde, fick han 1678 tillträda som ordin. khde med förord att sköta företrädaren och hans hus till döddagar. Inspektor för Frösö skola 1688. Afled 28 dec. 1701 och begr. 25 mars 1702. Hans huggna grafsten låg på stora kyrkogången iOvikens gamla kyrka.1
G. m. Elsa Embdeman, f. 1642, dotter af khden Johan Embdeman i Opdalen i Norge.
Barn: Olaus, stud. i Upsala, disp. De opinione præs. J. Bilberg 1688, amiralitetspred. i Karlskrona; Anna, f. 15/12 1670, g. 23/7 1695 m. khden i N. Luleå Joh. Unæus, n. 25; Barbara, g. 23/7 1695 m. prosten i Skön Dan. Touscher; Mätta, f. maj 1677, d. ogift 20/12 1732 i Luleå gamla stad; Anders, f. 5/5 1682, fil. mag., president i Kommersekoll., adlad 22/2 1720 von Drake, d. 2/8 1744 i Sthm.
_________
1 Inskr. kring grafstenens rand: Sub hoc tumulo dormiunt vir rev. dom. Johannes Drake, olim pastor in Owiken natus 1634, denatus - et matrona pia Elsa Emdeman nata 1642.
293
Senast ändrad 10 aug 2015Skapad 3 maj 2024 using Reunion for Macintosh