Är under utarbetning.

NÄCKSTA 5 Lillå

Billstaån

Namnet Billsta (Billstad) möter oss första gången 1434 på en gravsten över Carl Örjansson. Denne ägde jord i Billsta och Hov.
Näkten avrinner västerut till Storsjön genom en 4 km lång å. Höjdskillnaden mellan sjöarna är 32 meter. Vid själva utloppet ur Näkten är ån uppdelad i två grenar. Den södra kallas Storån och den norra Lillån. De båda grenarna sammanflyter i Ävjet, som är en sjöliknande utvidgning av ån. Längre ner bildar ån en större utvidgning som kallas Flon.
Billstaån som namn finns från 1750-talet. I Joh. Otto Hagströms Jemtlands Oeconomiska Beskrivning 1749 upptas Billstaån uti Hackås. I Tidemans Jämtlands Avradsland 1750 kallas ån Näcksta ström, som innehar laxörefiske, kvarn och fångstställe.
Åns utnyttjande som kraftkälla började tidigt för ca 700 år sedan. I slutet av medeltiden uppfördes nära Lillåns krök en kopparsmedja av kopparslagaren Olof Olofsson som flyttat till Jämtland från Falun. På senare tid fanns på samma plats Rogsta kvarn och en smedja. Det har efter ån vuxit upp kvarnar, sågar, smedjor, garverier, fiskodlingsanläggningar, flottningsanläggningar, linberedningsanstalt mm. Då elnätet utbyggdes i början av 1900-talet tillkom två kraftstationer, flera kraftstationer är fortfarande igång i ån.


Kraftstation  Lillå Övre kraftstationen i Lillå

Stenarbete  Lillå Stenarbete vid dammen i Lillå. Bland männen syns Magnus Olsson, Tunvågen, Eliasson, Östnår, Eriksson samt Knut Sahlin, Hackås.

Dammbygge i Lillå Dammbygge i Lillå

Lillå häst Hästskjuts i Lillå

Ångbåtar

Båten Näckten Ångaren Näckten. Sittande på spelet Knut Salin, sittande i hytten Sven Lindgren. Stående från vänster: Anders Wåglin, Tossåsen, Valdemar Sivertsson, Östnår, Sittande på räcket obekant, stående på bryggan, Sundvis Salin, Hackås, sittande på däck, Johan Wallström, Olle Olsson, Tunvågen, Johan Sivertsson, Skede.

Båten Näckten Ångaren Näckten

Båten Näckten vid bryggan

Ångaren Näckten vid bryggan vid flottningsstugan i Lillå cirka 1910-1930

      Bärgning av ångaren Näckten vid Lillå

      Båten Näckten

Storsågen och flottning

Storå sågverks AB bildades den 11 juni 1855 för att driva sågverksrörelse vid Storån. Sågverket låg alldeles i början av Storån. Bolaget drevs till 1870, då man sålde all sin markegendom på Kvarnön och vid Lillå till Tunadalsbolaget i Sundsvall. I köpet ingick vattenfall, strömfiske, sågsmedja och kvarnar. Köpeskillingen var på 26.000 riksdaler,
Sågen var en grovbladig ramsåg med två ramar. I såghuset fanns också kant- och hyvelmaskin. Mycket av det timmer som sågades levererades till Östersund. Fram till 1870 fraktades virket på segelskutor vid Hackås gamla ångbåtsbrygga. Vid den nuvarande bryggan från 1870-talet lastades pråmar med virke från Storåsågen. Pråmarna drogs av ångbåtar. Under 1930-talet ägdes Storåsågen av John Modén. Sågen revs i början av 1940-talet då en regleringsdamm skulle byggas i Lillå.

Modén Disponentvillan i Lillå, Näcksta cirka 1930. Fr v: Fru Modén, sönerna Allan och Holger, en barnjungfru och disponent Modén. som ägde Storåsågen i Lillå.

Storåsågen       Storåsågen

Storåsågen

Gubbar Lillå Arbetare i Lillå. Från vänster: Albert Magnusson, Östnår, Knut Sahlin, Hackås

Flottningsarbetare vid sjön Näkten cirka 1950. Fr v: okänd, Johan Andersson, Näcksta, okänd och Knut Sahlin, Hov, Hackås. Flottningen upphörde 1959. Därefter fraktades timret med lastbil från Lillå till Billstaåns utlopp i Storsjön

                  Flottningsarbetare

Linberedning

linberedningsanstalten Linberedningsanstalten AB Jämlandslin som invigdes den 16 oktober 1921

linberedningsanstalten       linberedningsanstalten       linberedningsanstalten

Åter till Näckstas första sida