NÄCKSTA GÅRD 5

Näcksta hade två gårdar 1565 och på samma års tiondelista (den andel av jordbruksproduktionen som enligt lag skulle tillfalla kyrkan) 8 åboer (familjehushåll) och 1567 års tiondelista visar 9 åboer.

Jordeböcker

1640: Sjuul Olofsson 3 tunnland, Oluf Andersson i Öråker 2 tunnland, Peder Larsson i Öråker 3 tunnland. (GIIIa:1). Ör betyder grus.

1645: Siuul Oloffsson 3 tnl, Olof Andersson i Kärnåker 2 tnl, Peder Larsson i Kärnåker 3 tnl (GIIIa:2)

1660 och 1663: Oluf Olufsson i Kärnåker 2 tnl (GIIIA:3 och 4)

Olof Olofsson: Kopparslagaren Olof Olofsson i Oldberg (född 1600 och död 1677), inköpte gården 1656. Olof Olofsson uppböd då Siul Olssons hemman i Kernåkern och Siulgården i Näcksta (JDB 1656). Den 5 febr. 1667 sammanslogs Olof Olofssons gård i Näcksta och Olof Olofssons gård i Kärnåker. Olof Olofsson var gift med 1. Brita Pedersdotter Skanke och 2. Lucia Olofsdotter. Han var riksdagsman för bondeståndet. Olof Olofsson bodde i Oldberg i Näs. Hans son Per Olofsson och hustru Ingeborg Olofsdotter bebodde gården i Näcksta. Enligt jordeboken 1676 bodde i Näcksta Olof Olofsson.

Lagfarter

1706, 1/2 tunnland. Säljare farmodern. Köpare Per Andersson (AI:27b fol 485 i Jämtlands dombok). Köparen borde vara bonden Per Andersson som dog 3 maj 1711, 33 år gammal = född 1678. Fadern till köparen kan vara bonden Anders Persson f. 1645, begravd 1703.

1713-1715, 5 tunnland. Säljare: 1/2 hemman fadern Per Olofsson, 1/2 hemman farbrodern Hans Olofsson. Köpare: Anders Persson (Jämtlands dombok AI:34 fol 9, fol 305, AI:35 fol 63v, AI:36 fol 234). Per Olofsson, f. 1644, död 1716 och Hans Olofssons far borde vara kopparslagaren Olof Olofsson. Någon son Hans finns inte med i Robelin: Skankeätten.

Anders Persson, död 1758. Anders Persson var gift med Barbru Persdotter , död 1759. Anders Persson ägde gården 1713-1758.

1760-1762, 5 tunnland. Säljare: sterbhuset efter Anders Persson. Köpare: Svärsonen Per Andersson och h Ingeborg Andersdotter (Jämtlands domsaga AII:16 fol 38, fol 53, AII:17 fol 3, Ovikens tgl dombok AI:21 fol 29)

1789-1791, 5 tunnland. Säljare: Per Andersson o h. Ingeborg Andersdotter. Köpare: Anders Persson (Jämtlands dombok AII:39 fol 217v, AII:406 fol 63, AII:41a fol 74v)1781-1802 AI:11803-1813 AI:2, 4 tunnl + 1 1/2 tunnlLagfart

1806-1807, 5 1/2 tunnland (1806 köpehandl). Säljare: Anders Persson. Köpare: Erik Andersson (Ovikens tlg AI:65 fol 52, AI:66 fol 17v, fol 32, fol 30) + 1806-1807, 5 1/2 tunnland varav 1 tunnland. Säljare: Anders Persson. Köpare: Per Andersson

1810-1811, 1 tunnland. Säljare: Per Andersson. Köpare: Erik Andersson (Bergs tgl dombok AI:16 fol 330v, Ovikens tgl dombok AI:69 fol 32v, AI:70 fol 11, fol 12)

Först säljer Anders Persson 4 1/2 tnl till sonen Erik och 1 tnl till sonen Per, sedan köper sonen Erik detta tunnland av brodern Per och har därefter allt 5 1/2 tunnland.1814-1935, AI:3

Lagfarter

1824-1825, 2 1/4 tunnland (1824 köpehandl). Säljare: Erik Andersson. Köpare: Anders Thomasson (Ovikens tgl dombok AI:83 fol 49, AI:84 fol 16, fol 70). Anders Thomasson ägde 1/2 Näcksta 5 från 1824

1828-1829, 2 1/4 tunnland (1828 frivillig auktion) Säljare: Erik Andersson, Köpare: brodern Jöns Månberg (Ovikens tgl AI:87 fol 19, AI:88 fol 26v). Jöns månberg ägde 1/2 Näcksta 5 från 1828Här delas Näcksta 5 i två hemman: Uti-gåln = Ögrens och Seffres = Ol-Jans, tidigare namn Kärnåkergården gemensamt.

Fortsättning UTI-GÅLN=ÖGRENS

     AI:4 1835-1845Jöns Andersson och hans hustru inhyses och flyttade sedan som inhyses till Lägden.Lagfarter

1837-1838, 2 1/4 tunnland (1837 köpehandl). Säljare Jöns Månberg. Köpare Hans Jonsson (Ovikens tgl dombok AII:8 fol 43, AII:9 fol 22) 6/11 1837 Köpehandling: Härmed göres vetterligt att jag Jöns Månberg med min kära hustrus goda ja och samtycke upplåter och försäljer till min systerson Hans Jonsson i Legdom mitt ägande skattehemman nr 5 i Näcksta om 2 1/4 tunnland, halva rotehållet 101. 800 riksdaler är kontant betalda. Födoråd till säljarens moder Bendigt Ersdotter, även som till dess broder Erik Andersson, enligt deras födorådsbeskrivningar. Res. byggnadsplats 4 mälingar på svedet för om myran som ligger söder om gården att begagnas under sin och sin hustrus livstid. Tillträde 25 mars 1838. Jöns Månberg säljare och Hans Jonsson köpare.1838-1839, 2 1/2 tunnland (1838 köpehandl). Säljare: Hans Jonsson. Köpare: Johan Olofsson (Ovikens tgl dombok AII:9 fol 42, AII:10 fol 34, fol 84, AI:104 fol 45v 1/11 1838 Köpehandling: Härmed göres vitterligt att jag Hans Jonsson med min kära hustrus bifall till drängen Johan Olofsson i Wåle försålt mitt eigande två och ett halft tunnland under skattehemmanet nr i Näcksta mot en betingad köpesumma 480 riksdaler banco som kontant erhållit och kvitterat. Tillträde till hemmanet nästa år 1 maj 1839 med alla hus, ägor och lägenheter så när och fjärran. Födoråd gavs åt säljandens morbroder Erik Andersson och hans morbroders mor Bendigt Ersdotter. Hans Jonsson i Näcksta och Johan Olofsson i Wåle.

1861-1870 AI:7

Erik Andersons familj bodde Gunnarbacken

1871-1880 AI:8Sundvis Halfvarsson fasta 1872.

Festade bort hela hemmanet (kusin till Gunnar Magnussons mormor, uppgift från Gunnar M)Bodde Gunnarbacken (morbror till Gunnar Magnussons mormor)Sundvis Halvarsson var nämndeman, ordförande i kommunalstämman, kyrkvärd.

 

Sundvis Halvarsson

1881-1890 AI:9Folkräkningen 1890. Ovanstående och Sigrid Aronsdotter (Erik Anderssons änka, f. 1831 och d. Brita Kristina Eriksdotter, f. 1874 från Gunnarbacken1890-1896 AI:101896-1913 AIIa:1, 10/39 mantalLagfarter

10/39 mantal med undantag av hemmets fyllnadsjord, 5:10, 1905, arvsskifte efter aflidna Sundvis Halvarsson. Fasta 1872 å 1 7/13 tunnland. Fyllnadsjorden såldes till Sunds AB 1891, 152 tunnland, 38,8 kappland, 5:11.

15/16 av 10/39 mantal med undantag av hemmets fyllnadsjord, 5:10, 1905. Köpare: Per Sundvisson. Säljare Märta Jonsdotter och hennes barn Jonas, Märta Lisa, Engla Kristina, Helga Viktoria, Karin, Anna och Hilma.

1914-1925 AIIa:2, 129/832 mantal, 5:10

   

Per och Brita

Lagfart

129/832 mantal, 5:10, 1931. Köpare: J V Ögren. Säljare: Per Sundvissons konkursbo.

Lägenhet Svedet nr 1: Daniel Olsson, Hof

Lagfart5:22 under 129/832 mantal, avstyckad lägenhet, 1910. Köpare: Daniel Olsson och hh Hilma Olsson. Säljare: Per Sundvisson. Lägenheten köps 1943 av J V Ögren.

121/2436 mantal Tunvågsskogen Sunds AB

Gården ägs sedan 2002 av Peter Ahl.

Fortsättning OL-JANS

     1835-1845 AI:4Lagfarter

1835-1836, 2 1/2 tunnland (1835 offentlig auktion). Säljare: Anders Thomasson. Köpare: Per Olofsson (Ovikens tgl dombok AII:6 fol 8, fol 61, AII:7 fol 53v, fol 61)

1841-1842, 2 1/2 tunnland (1841 köpebrev). Säljare Per Olofsson. Köpare: Mattias Andersson (Ovikens tgl dombok AII:12 fol 11, fol 123, AI:109 fol 63v)

Alla gårdar fick ligga kvar på sina utsprungliga platser i Sör-Näcksta vid laga skiftet utom Matts Anderssons gård. Han fick flytta ut sin gård till väster om vägen vid laga skiftet 1844. Han fick fyra år på sig och de andra bönderna i Sör-Näcksta skulle hjälpa till.

 

Nämndeman och häradsdomare Mathias Andersson, f. 1818 i Fågelsjö, död i Salom 1902. Han var gift 1852 med Kerstin Andersdotter, död 1853 (tvillingar och moder dog vid födseln) och gifte sig andra gången 1855 med Brita Nilsdotter i Salom och flyttade till Salom 1. En rättrådig man. Han sade inte mycket, men det han sade var alltid klokt och genomtänkt. Ägare av gården Näcksta , Seffres från 1841.

Mathias Anderssons far var Seffregåbben, Anders Sigfridsson. Född 1786 i Fågelsjö, död 1865 i Näcksta som födorådstagare. Han hade skägg, bar alltid grå vadmalsdräkt och hade en brun väska på ryggen. Han var tolvman och utnämndes till häradsdomare. Han var även medicinman. Så snart ett djur var sjukt kallade man på Seffregåbben för att bota. Han hade alltid mixturer i sin väska. Han kunde staag blon och ste. Bouppteckningen efter honom visar att han var fattig på ägoddelar. Seffregåbben ägde dock en läkarbok, som sedan ärvdes av hans son Mathias Andersson. Läkarboken var utgiven av Anders Tideman och tryckt på 1780-talet. Det gick en historia om varför Seffregåbben blivit halt. Det skulle ha hänt när han sprang ikapp med en räv. Han var gift med Greta Andersdotter, f. 1789 i Fågelsjö, död som födorådstagare i Näcksta 1869. De fick 6 barn, bla sonen Mathias, f. 1818. Dottern Brita Andersdotter, f. 1809 dog i Näcksta 1868 som födorådstagare. Hon var gift med Faste Nilsson, som övertog gården, som då fick namnet Fastes. Han dog som födorådstagare i Näcksta 1872.

Seffregåbbens snäppare1861-1870 AI:7Lagfart

10/39 mantal. Köpare: Markus Lindqvist, fasta 1875.

1 5/13 tunnland med undantag av två lägenheter, 1889. Köpare: Erland Lindqvist och hh Julia Lindqvist. Säljare: Markus Lindqvist

1 5/13 tunnland med undantag av två lägenheter, 1890. Köpare: Sunds AB. Säljare: Erland och Julia Lindqvist.

AIIA:1 1896-1913, 9/39 mantal

Egare Sunds ABLagfart

5:15, 5:16, 5:17 och 5:18, 1934. KöpareEmil Olsson. Säljare Sunds bolag. Från 5:18 avstyckas 1938 5:25. Ägare till 0,1527 har blir Arne Hellberg.

 

Emil och Selma Olsson. Föräldrar till Birger Olsson, Näcksta. De köpte gården 1934 av Sunds AB.

Gården bobos och ägs nu av Rolf Kristoffersson och Gerd Nilsson.

TALLTORP, 5:14, 1/39 mantal, nu Näcksta 6:2Folkskollärare Markus Lindquist, f. 1832, död 1932. Han gick inte i någon skola utan hans mor lärde honom läsa. Han gick sedan 1 år på läroverket i Östersund och 1 år på Härnösands seminarium. Han blev färdig lärare 1852. År 1859 flyttade han till Hackås och blev lärare i Hackås och Näs, senare enbart i Hackås. Gift med Karin Wilhelmina Svanström, f. 1832, prästdotter från Ramsele.

1871-1880 AI:8

1881-1890 AI:9Folkräkningen 1890. Erland Lindqvist, Julia Person, d. Karin, f. 1888 och s. Per, f. 1889. Ingeborg Johansdotter, bagerska, f. 1865. Markus Lindqvist, Katarina Vilhelmina Svanström och d. Natalia Justina Lindqvist, f. 1869, lärarinna.

1890-1896 AI:101896-1913 AIIa:1Lagfart

Från 10/39 mantal. Markus Lindqvist fasta 1875 på Ol-Jans. Lägenhet 2/13 tunnland, avstyckad, 5:14, 1903. Köpare: Sven Erik Nordien och hh Natalia Justina Nordien. Säljare: Markus Lindqvist, 1903. Fyllnadsjord till lägenheten såldes 1890 till Sunds AB, 5:8).

2/13 tunnland, 5:14. Köpare: Änkan Natalia Justina Nordien. Säljare: Arvsskifte efter Sven Erik Nordien, 1921.

1914-1925 AIIa:2, 1/39 mantal

Gården ägs och bebos nu av Björn Odén.Hagströms

1870-1880 AI:81881-1890 AI:9

Henrik Erik Hagström med familj flyttat

Folkbokföringen 1890. Erik Henriksson Hagström. Brita Stina Hansdotter, s. Helmer Ersson, d. Brita Amalia, d. Emma Kristina, s. Axel. Henrik Erik Hagström och Anna Persdotter. Arbetskvinnan Margareta Hagström. Arbetare Per Axel Hagström.

1891-1896 AI:10

1896-1913 AIIa:1

Erik Henriksson Hagströms familj, överstryken, flyttat 1898NÄCKSTA GÅRD 5

Näcksta hade två gårdar 1565 och på samma års tiondelista (den andel av jordbruksproduktionen som enligt lag skulle tillfalla kyrkan) 8 åboer (familjehushåll) och 1567 års tiondelista visar 9 åboer.

Jordeböcker

1640: Sjuul Olofsson 3 tunnland, Oluf Andersson i Öråker 2 tunnland, Peder Larsson i Öråker 3 tunnland. (GIIIa:1). Ör betyder grus.

1645: Siuul Oloffsson 3 tnl, Olof Andersson i Kärnåker 2 tnl, Peder Larsson i Kärnåker 3 tnl (GIIIa:2)

1660 och 1663: Oluf Olufsson i Kärnåker 2 tnl (GIIIA:3 och 4)

Olof Olofsson: Kopparslagaren Olof Olofsson i Oldberg (född 1600 och död 1677), inköpte gården 1656. Olof Olofsson uppböd då Siul Olssons hemman i Kernåkern och Siulgården i Näcksta (JDB 1656). Den 5 febr. 1667 sammanslogs Olof Olofssons gård i Näcksta och Olof Olofssons gård i Kärnåker. Olof Olofsson var gift med 1. Brita Pedersdotter Skanke och 2. Lucia Olofsdotter. Han var riksdagsman för bondeståndet. Olof Olofsson bodde i Oldberg i Näs. Hans son Per Olofsson och hustru Ingeborg Olofsdotter bebodde gården i Näcksta. Enligt jordeboken 1676 bodde i Näcksta Olof Olofsson.

Lagfarter

1706, 1/2 tunnland. Säljare farmodern. Köpare Per Andersson (AI:27b fol 485 i Jämtlands dombok). Köparen borde vara bonden Per Andersson som dog 3 maj 1711, 33 år gammal = född 1678. Fadern till köparen kan vara bonden Anders Persson f. 1645, begravd 1703.

1713-1715, 5 tunnland. Säljare: 1/2 hemman fadern Per Olofsson, 1/2 hemman farbrodern Hans Olofsson. Köpare: Anders Persson (Jämtlands dombok AI:34 fol 9, fol 305, AI:35 fol 63v, AI:36 fol 234). Per Olofsson, f. 1644, död 1716 och Hans Olofssons far borde vara kopparslagaren Olof Olofsson. Någon son Hans finns inte med i Robelin: Skankeätten.

Anders Persson, död 1758. Anders Persson var gift med Barbru Persdotter , död 1759. Anders Persson ägde gården 1713-1758.

1760-1762, 5 tunnland. Säljare: sterbhuset efter Anders Persson. Köpare: Svärsonen Per Andersson och h Ingeborg Andersdotter (Jämtlands domsaga AII:16 fol 38, fol 53, AII:17 fol 3, Ovikens tgl dombok AI:21 fol 29)

1789-1791, 5 tunnland. Säljare: Per Andersson o h. Ingeborg Andersdotter. Köpare: Anders Persson (Jämtlands dombok AII:39 fol 217v, AII:406 fol 63, AII:41a fol 74v)

1781-1802 AI:1

Bonden och nämndeman Per Andersson, f. 1722, från Vinälven, gift 1748, död 1802 


h. Ingeborg Andersdotter, f. 1723, g. 1748 


s. Anders Persson, f. 1750 


h. Bendigt Ersdotter Oldberg, f. 1752 


d. Ingeborg Andersdotter, f. 1777, avflyttad, (gift med Jon Hansson, Lägden, farfar till Jon Hansson i torpet under Näcksta 1) 


s. Erik Andersson, f. 1779 


s. Pehr Andersson, f. 1782 


s. Jöns Andersson Månberg, f. 1785 


d. Anna Andersdotter, f. 1789 


d. Birgitta Andersdotter, f. 1798 


piga Karin Larsdotter, f. 1760 


Göran Göransson, f. 1761, överstyken 


piga Gunilla Andersdotter , f. 1757 


piga Brita Sundvisdotter, f. 1762 


Margareta Christensdotter, f. 1718, flyttat 1782 


pigan Gertru Persdotter från Sanne, överstryken 


pigan Walborg Olofsdotter 


son ? Johansson 


pigan Sara Olofsdotter f. 1770 


pigan Karin Månsdotter f. 1760 afflyttat 


1803-1813 AI:2, 4 tunnl + 1 1/2 tunnl

Bonden Anders Persson, f. 1750, död 1812 


h. Bendigt Ersdotter Oldberg, f. 1752 


moder Ingebor Andersdotter, f. 1723, död 1804 


s. Erik Andersson, f. 1779, gratialist, g. 1809 


s. Per, s. Jonas, d. Anna, d. Brita överstrykna 


sonen: Per Andersson, f. 1782, stryken son ovan, g. 1806 


sonh. Ingeborg Carlsdotter, f. 1785, från Näs, g. 1806 


sonen Eriks hustru Lucia Månsdotter, f. 1764, från Skede, g. 1809 (tidigare gift med Erik Näktberg, dragon 82) 


Lagfart

1806-1807, 5 1/2 tunnland (1806 köpehandl). Säljare: Anders Persson. Köpare: Erik Andersson (Ovikens tlg AI:65 fol 52, AI:66 fol 17v, fol 32, fol 30) + 1806-1807, 5 1/2 tunnland varav 1 tunnland. Säljare: Anders Persson. Köpare: Per Andersson

1810-1811, 1 tunnland. Säljare: Per Andersson. Köpare: Erik Andersson (Bergs tgl dombok AI:16 fol 330v, Ovikens tgl dombok AI:69 fol 32v, AI:70 fol 11, fol 12)

Först säljer Anders Persson 4 1/2 tnl till sonen Erik och 1 tnl till sonen Per, sedan köper sonen Erik detta tunnland av brodern Per och har därefter allt 5 1/2 tunnland.

pigan Lisbet Månsdotter, f. 1795 


Torp. Gunde Ohlsson, överstryken 


h. Anna Larsdotter, överstryken 


dräng Mårten Ersson, f. 1792, överstryken 


dräng Elias Johansson?, överstryken 


Per Larsson, f. 1786, överstryken 


1814-1935, AI:3

Bonden Eric Andersson, f. 1779, g. 1809 


h. Lucia Månsdotter, f. 1764, g. 1809, död 1824 


moder Bendigt Ersdotter, f. 1752 


Bonden Anders Thomasson, f. 1787, från Revsund, se nedan 


Gratialist Erik Andersson, f. 1779, gift 1826 


2:a hustru Brita Göransdotter, f. 1782 från Näs, gift 1826 


(inhyses i Lägden, antagligen hos systern Ingeborg och Hans Jonsson) 


Torpare Pehr Andersson, f. 1782, g. 1806, d. 1820 


h. Ingeborg Carlsdotter, f. 1785, från Näs, g. 1806, d. 1817 


Dräng Anders Thomasson, f. 1787, g. 1821 


h. Britt Andersdotter, f.1798 


d. Kerstin, f. 1827 


Torp. Pehr Andersson, f. 1782, se ovan, g. 1826 


2a h. Brita Thomasdotter, f. 1789 i Bodsjö, g. 1826 


Mårten Olofsson, f. 1734, g. 1787, d. 1820 


Märit Pehrsdotter, f. 1735, g. 1787, d. 1819 


Anders Andersson, f. 1743, g. 1775, d. 1816 


h. Märit Pehrsdotter, f. 1742, g. 1775, 


Fältjägare Jöns Andersson Månberg, f. 1785, död 1852, dragon 74 mellan åren 1803 och 1835 


h. Anna Svensdotter, f. 1785 


d. Benedikta, till Näs 


s. Sven, f. 1825, dräng i Lägden, gift 1851 med Margareta Andersdotter f. 1815, dotter till Seffregåbben, barn: Jöns Svensson f. 1855.

Lagfarter

1824-1825, 2 1/4 tunnland (1824 köpehandl). Säljare: Erik Andersson. Köpare: Anders Thomasson (Ovikens tgl dombok AI:83 fol 49, AI:84 fol 16, fol 70). Anders Thomasson ägde 1/2 Näcksta 5 från 1824

1828-1829, 2 1/4 tunnland (1828 frivillig auktion) Säljare: Erik Andersson, Köpare: brodern Jöns Månberg (Ovikens tgl AI:87 fol 19, AI:88 fol 26v). Jöns månberg ägde 1/2 Näcksta 5 från 1828

Erik Andersson, f. 1762, överstryken 


h. Anna Danielsdotter, f. 1771, överstryken 


d. Anna, f. 1798 


s. Erik, f. 1801 


d. ? 


d. Cherstin, f. 1811 


Enkan Lucia Pehrdotter, f. 1772, överstryken, död 1837 


-- överstryken 


Anna Hansdotter, f. 1809, överstryken 


Brita oäkta, f. 1813, överstryken 


fattighjon enkan Märit Pehrsdotter, f. 1747(42), d. 1833 


Här delas Näcksta 5 i två hemman: Uti-gåln = Ögrens och Seffres = Ol-Jans, tidigare namn Kärnåkergården gemensamt.

Fortsättning UTI-GÅLN=ÖGRENS

     AI:4 1835-1845

Inhyses Jöns Månberg, f. 1785 


h. Anna Göransdotter, f. 1785, sjuklig 


Jöns Andersson och hans hustru inhyses och flyttade sedan som inhyses till Lägden.

Fader Eric Andersson, f. 1779 


2h. Brita Göransdotter, f. 1782 


Erics moder Bendigt Ersdotter, f. 1752, d. 1839 


d. Bendikta Jönsdotter, f. 1814 


s. Sven Jönsson, f. 1825 


Odaltorpare Hans Jonsson, f. 1810, död drunknad onykter,1856 


h. Carin Larsdotter, f. 1812, tidigare piga i Näcksta 


s. Jon Hansson, f. 1837 


d. Britta Hansdotter, f. 1852 


Lagfarter

1837-1838, 2 1/4 tunnland (1837 köpehandl). Säljare Jöns Månberg. Köpare Hans Jonsson (Ovikens tgl dombok AII:8 fol 43, AII:9 fol 22) 6/11 1837 Köpehandling: Härmed göres vetterligt att jag Jöns Månberg med min kära hustrus goda ja och samtycke upplåter och försäljer till min systerson Hans Jonsson i Legdom mitt ägande skattehemman nr 5 i Näcksta om 2 1/4 tunnland, halva rotehållet 101. 800 riksdaler är kontant betalda. Födoråd till säljarens moder Bendigt Ersdotter, även som till dess broder Erik Andersson, enligt deras födorådsbeskrivningar. Res. byggnadsplats 4 mälingar på svedet för om myran som ligger söder om gården att begagnas under sin och sin hustrus livstid. Tillträde 25 mars 1838. Jöns Månberg säljare och Hans Jonsson köpare.

1838-1839, 2 1/2 tunnland (1838 köpehandl). Säljare: Hans Jonsson. Köpare: Johan Olofsson (Ovikens tgl dombok AII:9 fol 42, AII:10 fol 34, fol 84, AI:104 fol 45v 1/11 1838 Köpehandling: Härmed göres vitterligt att jag Hans Jonsson med min kära hustrus bifall till drängen Johan Olofsson i Wåle försålt mitt eigande två och ett halft tunnland under skattehemmanet nr i Näcksta mot en betingad köpesumma 480 riksdaler banco som kontant erhållit och kvitterat. Tillträde till hemmanet nästa år 1 maj 1839 med alla hus, ägor och lägenheter så när och fjärran. Födoråd gavs åt säljandens morbroder Erik Andersson och hans morbroders mor Bendigt Ersdotter. Hans Jonsson i Näcksta och Johan Olofsson i Wåle.

1861-1870 AI:7

Johan Olofsson, f. 1790 


h. Anna Jonsdotter, f. 1816 


fosterson Olof Johansson, f. 1837 


h. Margareta Fastesdotter f. 1839 


s. Johan, f. 1859 


d. Anna-Brita, f. 1860 


d. Ingeborg, f. 1863 


d. Christina, f. 1865 


d. Märta, f. 1867 


d. Katarina, f. 1870 


änkan Brita Göransdr, död 1866 


Inhyses Erik Andersson, utfattig 


h. Sigrid Aronsdotter, 


s. Andreas, flyttat 


d. Ingeborg flyttat 


s. Aron, 


s. Sifvert, 


s. Erik, 


s. Magnus, f. 1863 


d. Margareta, f. 1866 


s. Jonas, f. 1869

Erik Andersons familj bodde Gunnarbacken

1871-1880 AI:8

Bonden och kyrkvärden Sundvis Halfvarsson, f. 1840 


h. Märta Jonsdotter, f. 1844 


d. Karin, f. 1868 


d. Märta Lisa , f. 1870 


d. Anna, f. 1872 


s. Per, f. 1875 


d. Hilma, f. 1877 


s. Jonas, f. 1879 


d. Engela Kristina, f. 1880 


Sundvis Halfvarsson fasta 1872.

Bonden Olof Johansson, f. 1837, familjen flyttat 1877 


h. Margareta, f. 1839 


sju barn 


Festade bort hela hemmanet (kusin till Gunnar Magnussons mormor, uppgift från Gunnar M)

Inhyses Erik Andersson, utfattig, död 


h. Sigrid Aronsdotter, 


Bodde Gunnarbacken (morbror till Gunnar Magnussons mormor)

Arbetare Erik Ersson, f. 1860 


Margareta, f. 1866 


Jonas, f. 1869 


Sundvis Halvarsson var nämndeman, ordförande i kommunalstämman, kyrkvärd.

 

Sundvis Halvarsson

1881-1890 AI:9

Bonden Sundvis Halvarsson, f. 1840 


h. Märta Jonsdotter, f. 1844 


d. Karin, f. 1868 


d. Märta Lisa, f. 1870 


d. Anna, f. 1872 


s. Per, f. 1875 


d. Hilma, f. 1877 


s. Jonas, f. 1879 


d. Engla Kristina, f. 1881 


d. Helga Viktoria, f. 1885 


ska var 10 barn 2 fattas 


Folkräkningen 1890. Ovanstående och Sigrid Aronsdotter (Erik Anderssons änka, f. 1831 och d. Brita Kristina Eriksdotter, f. 1874 från Gunnarbacken

1890-1896 AI:10

Bonden Sundvis Halvarsson, f. 1840 Hafverö 


hustru Märta Jonsdotter, f. 1844 Bodsjö 


d. Karin, f. 1868 Bodsjö 


d. Märta Lisa, f. 1870 Bodsjö 


d. Anna (överstryken), f. 1872 Hackås, g. med Olof Stefanus Olofsson 1895 


s. Per, f. 1875 Hackås 


d. Hilma, f. 1877 Hackås 


s. Jonas, f. 1879 Hackås 


d. Engla Kristina, f. 1881 Hackås 


d. Helga Viktoria, f. 1885 Hackås 


Karins son Halvar Severin oä, f. 1894 i Hackås 


1896-1913 AIIa:1, 10/39 mantal

Ägare Sundvis Halvarsson, f. 1840, död 1904 


h. Märta Jonsdotter, f. 1844, död 1906 


d. Karin, f. 1868 


d. Märta Lisa, f. 1870 


Hemmansäg.son Per Sundvisson, f. 1875, g. 1913 


d. Hilma, f. 1877 


Jordbrunkarbetare, dräng Jonas Sundvisson, f. 1879 


Syster Engla Kristina, f. 1880 


Syster Helga Viktoria, f. 1885 


Helgas son Ingemar Emilsson, f. 1911 


Karins son Halvar Severin, f. 1894 


Hilmas son Ejnar, f. 1899 


Pers hustru Brita Juliana Nordin, f. 1892, g. 1913, kom från Revsund 1905 


d. Märta, f. 1913 


Lagfarter

10/39 mantal med undantag av hemmets fyllnadsjord, 5:10, 1905, arvsskifte efter aflidna Sundvis Halvarsson. Fasta 1872 å 1 7/13 tunnland. Fyllnadsjorden såldes till Sunds AB 1891, 152 tunnland, 38,8 kappland, 5:11.

15/16 av 10/39 mantal med undantag av hemmets fyllnadsjord, 5:10, 1905. Köpare: Per Sundvisson. Säljare Märta Jonsdotter och hennes barn Jonas, Märta Lisa, Engla Kristina, Helga Viktoria, Karin, Anna och Hilma.

Olof Stefanus Olofsson, f. 1870, g. 1895, fr Berg 1903, till NA 1910 


h. Anna Sundvisdotter, f. 1872, g, 1895, fr Berg 1903 


1914-1925 AIIa:2, 129/832 mantal, 5:10

   

Per och Brita

Hemmansägare Per Sundvisson, f. 1875 i Hackås, g. 1913 


h. Brita Juliana Nordin, f. 1892 i Revsund, g. 1913 


d. Marta, f. 1913 i Hackås 


d. Ingeborg, f. 1914 i Hackås 


s. Halvar, f. 1917 i Hackås 


d. Anna, f. 1918 i Hackås 


s. Gunnar, f. 1919 i Hackås 


s. Ester f. 1924 i Hackås 


Jordbruksarbetare Jonas Sundvisson, f. 1879 i Hackås, d. 1916 


h. Marta Olofsson f. Ersdotter, f. 1863 i Mörsil, g. 1881 


g.m. korgmakaren Olof Olofsson, Tunvågen f. 1854 


s. skogsarb Lars August Olsson, f. 1897 i Hackås, d. 1923 


d. mejerska Maria, f. 1902 i Hackås, flytt. 1922 


d. arb.kvinna Lovisa Olsson, f. 1904 i Hackås 


arbeterska Helga Viktoria Sundqvist, f. 1885 i Hackås 


s. Ingemar Emilsson, f. 1911, fader: Emil Nilsson 


s. Torsten Andersson, f. 1916, fader: Anders Johan Bernhard 


Lagfart

129/832 mantal, 5:10, 1931. Köpare: J V Ögren. Säljare: Per Sundvissons konkursbo.

Lägenhet Svedet nr 1: Daniel Olsson, Hof

Lagfart

5:22 under 129/832 mantal, avstyckad lägenhet, 1910. Köpare: Daniel Olsson och hh Hilma Olsson. Säljare: Per Sundvisson. Lägenheten köps 1943 av J V Ögren.

121/2436 mantal Tunvågsskogen Sunds AB

Gården ägs sedan 2002 av Peter Ahl.

Fortsättning OL-JANS

     

1835-1845 AI:4

Torp Eric Månberg, 


h. Brita Ersdotter, 


s. Mårten, f. 1841 


d. Brita, f. 1844 tvilling, död genom olyckshändelse 


d. Lisa, f. 1844 tvilling 


Torpare Pehr Anderson, f. 1782, mindre vetande 


h. Brita Thomasdotter, f. 1789, sjuklig 


Enkan Lucia Persdotter, f. 1772, död 1837 


hush. Karin Johansdotter, f. 1816 


s. Lars, f. 1847 


s. Johan, f. 1844 


Bonden Pehr Olofsson, f. 1797, till Näs 1841 


Elin Ifvarsdotter, f. 1806 


Lagfarter

1835-1836, 2 1/2 tunnland (1835 offentlig auktion). Säljare: Anders Thomasson. Köpare: Per Olofsson (Ovikens tgl dombok AII:6 fol 8, fol 61, AII:7 fol 53v, fol 61)

1841-1842, 2 1/2 tunnland (1841 köpebrev). Säljare Per Olofsson. Köpare: Mattias Andersson (Ovikens tgl dombok AII:12 fol 11, fol 123, AI:109 fol 63v)

Alla gårdar fick ligga kvar på sina utsprungliga platser i Sör-Näcksta vid laga skiftet utom Matts Anderssons gård. Han fick flytta ut sin gård till väster om vägen vid laga skiftet 1844. Han fick fyra år på sig och de andra bönderna i Sör-Näcksta skulle hjälpa till.

Anders Sigfridsson, f. 1786, fader till Matts Andersson 


h. Greta Andersdotter, f. 1789, sjuklig 


d. Margareta Andersdotter, f. 1815 (Gift 1851 med Sven Jönsson, Jöns Månbergs son och fick med honom sonen Jöns 1855) 


hennes son Andreas Svensson, f. 1840, född i Hackås 


s. Eric, f. 1820 


s. Andreas Andersson, f. 1832, född i Hackås 


Ägare från 1841: s. Matts Andersson, f. 1818 
 

Nämndeman och häradsdomare Mathias Andersson, f. 1818 i Fågelsjö, död i Salom 1902. Han var gift 1852 med Kerstin Andersdotter, död 1853 (tvillingar och moder dog vid födseln) och gifte sig andra gången 1855 med Brita Nilsdotter i Salom och flyttade till Salom 1. En rättrådig man. Han sade inte mycket, men det han sade var alltid klokt och genomtänkt. Ägare av gården Näcksta , Seffres från 1841.

Mathias Anderssons far var Seffregåbben, Anders Sigfridsson. Född 1786 i Fågelsjö, död 1865 i Näcksta som födorådstagare. Han hade skägg, bar alltid grå vadmalsdräkt och hade en brun väska på ryggen. Han var tolvman och utnämndes till häradsdomare. Han var även medicinman. Så snart ett djur var sjukt kallade man på Seffregåbben för att bota. Han hade alltid mixturer i sin väska. Han kunde staag blon och ste. Bouppteckningen efter honom visar att han var fattig på ägoddelar. Seffregåbben ägde dock en läkarbok, som sedan ärvdes av hans son Mathias Andersson. Läkarboken var utgiven av Anders Tideman och tryckt på 1780-talet. Det gick en historia om varför Seffregåbben blivit halt. Det skulle ha hänt när han sprang ikapp med en räv. Han var gift med Greta Andersdotter, f. 1789 i Fågelsjö, död som födorådstagare i Näcksta 1869. De fick 6 barn, bla sonen Mathias, f. 1818. Dottern Brita Andersdotter, f. 1809 dog i Näcksta 1868 som födorådstagare. Hon var gift med Faste Nilsson, som övertog gården, som då fick namnet Fastes. Han dog som födorådstagare i Näcksta 1872.Seffregåbbens snäppare

1861-1870 AI:7

Sjukhjon Faste Nilsson, f. 1837 


h. Brita Andersdotter, f. 1809 


Lagfart

10/39 mantal. Köpare: Markus Lindqvist, fasta 1875.

1 5/13 tunnland med undantag av två lägenheter, 1889. Köpare: Erland Lindqvist och hh Julia Lindqvist. Säljare: Markus Lindqvist

1 5/13 tunnland med undantag av två lägenheter, 1890. Köpare: Sunds AB. Säljare: Erland och Julia Lindqvist.

AIIA:1 1896-1913, 9/39 mantal

Egare Sunds AB

Arrendator Olof Ersson, f. 1851 i Rödön, g. 1879, alla till Frösön 1899 


h. Anna Helena Olofsdotter, f. 1757, g. 1879 


s. Erik Olof Eriksson, f. 1880 i Rödön 


d. Karin, f. 1885, i Rödön 


d. Emma Elisabeth, f. 1887 i Rödön 


s. LarsAnders, f. 1890 i Rödön 


d. Olga Kristina, f. 1894 i Hackås 


d. Anna Maria, f. 1896 i Hackås 


Arrendator Olof Jönsson, f. 1857 i Oviken, g. 1883, infl 1898 


h. Gertrud Brita Jonasdotter, f. 1858 i Revsund, g. 1883 


d. Anna Matilda, f. 1884 i Oviken 


s. Jöns Harald f. 1887 i Oviken, överstryken 


s. Jonas Oskar, f. 1888 i Oviken, överstryken 


d. lärarinna Gerda Margareta Olsson, f. 1891 i Oviken, överstryken 


s. Per Emil, f. 1893 i Oviken 


d. Brita Kristina, f. 1895 i Oviken 


s. Olof Henrik, f. 1899 i Hackås 


Arbetare Karl Wilhelm Rådberg, f. 1875 i Söderala, g. 1905, till NA, bok över obefintliga 1908 


h. Anna Matilda Olofsdotter, f. 1884, g. 1905, Till NA 


s. Olof Ragnar, f. 1905, till NA 


Lagfart

5:15, 5:16, 5:17 och 5:18, 1934. KöpareEmil Olsson. Säljare Sunds bolag. Från 5:18 avstyckas 1938 5:25. Ägare till 0,1527 har blir Arne Hellberg. 

Emil och Selma Olsson. Föräldrar till Birger Olsson, Näcksta. De köpte gården 1934 av Sunds AB.

Gården bobos och ägs nu av Rolf Kristoffersson och Gerd Nilsson.

TALLTORP, 5:14, 1/39 mantal, nu Näcksta 6:2Folkskollärare Markus Lindquist, f. 1832, död 1932. Han gick inte i någon skola utan hans mor lärde honom läsa. Han gick sedan 1 år på läroverket i Östersund och 1 år på Härnösands seminarium. Han blev färdig lärare 1852. År 1859 flyttade han till Hackås och blev lärare i Hackås och Näs, senare enbart i Hackås. Gift med Karin Wilhelmina Svanström, f. 1832, prästdotter från Ramsele.

1871-1880 AI:8Eg. skollär. Marcus Lindqvist, f. 1832 i Stugun, g. 1857 


h. Katarina Svanström, f. 1832 i Ramsele, g. 1857 


s. Pär född 1859 


s. Erland född 1865 


d. Charlotta Juliana född 1867 


d. Natalia Justina född 1869 


s. Theodor född 1871 och död 1874 


s. Markus född 1875 


1881-1890 AI:9

Markus Lindqvist med familj 


måg Nils Ling 


Charlotta Juliana Lindqvist, hustru 


Folkräkningen 1890. Erland Lindqvist, Julia Person, d. Karin, f. 1888 och s. Per, f. 1889. Ingeborg Johansdotter, bagerska, f. 1865. Markus Lindqvist, Katarina Vilhelmina Svanström och d. Natalia Justina Lindqvist, f. 1869, lärarinna.

1890-1896 AI:10

bonde, fd skoll Markus Lindqvist, f. 1832 i Stugun 


hustru Katarina Wilhelmina Svanström, f. 1832 i Ramsele 


lärarinna Natalia Justina, dotter (överstryken) f. 1869, Näs 


1896-1913 AIIa:1

Markus Lindqvist, f. 1832 


h. Katarina Wilhelmina Svanström, f. 1832, död 1909 


ds Nils Mattias Ling, teologie stud, f. 1887 i Hackås, till Berg 1911 


piga Brita Kristina Johansdotter, f. 1878 i Hackås, flyttat 1898 


Arbetare Erland Lindqvist, f. 1865 i Näs, g. 1887, änkling 1896 och g. 1897, flyttade hit från Myssjö 1896, alla flyttade till Revsund 1898 


d. Karin, f. 1888 i Hackås 


s. Per, f. 1889 i Hackås 


d. Justina, f. 1891 i Myssjö 


d. Julia, f. 1892 i Myssjö 


s. Natanael, f. 1895 i Myssjö Folkskolläraren Marcus Lindqvist med familj, 1912. 
(Marcus sitter i mittersta raden till höger) 


Egare Sven Erik Nordien, f. 1836, i Östersund, blind, g. 1898, död 1908, son till prosten Nils Nordien i Revsund och hans fru född Rodling, var lärare i Östersunds läroverk 


d. och h. Natalia Justina Lindqvist, f. 1869 i Näs, g. 1898, 


fosterson Nils Markus Natanael, f. 1904 i Brunflo 


Julia Lindqvist, f. 1892, se ovan 


Fröken Elin Charlotta Maria Andersson, f. 1860 i Örebro 


Karin Lindqvist, f. 1888 i Hackås, se ovan 


Katrina Andreetta Nordin, f. Grundén, f. 1815 i Lit, änka 1879, död 1901 


piga Ingeborg Jonsdotter Dahl, f. 1884 i Gillhov, flyttat 1902 


Eva Charlotta Kristina Ling, f. 1889 i Hackås 


Anna Brita Törnefeldt, f. 1879 i Föllinge g. 1897 


Lagfart

Från 10/39 mantal. Markus Lindqvist fasta 1875 på Ol-Jans. Lägenhet 2/13 tunnland, avstyckad, 5:14, 1903. Köpare: Sven Erik Nordien och hh Natalia Justina Nordien. Säljare: Markus Lindqvist, 1903. Fyllnadsjord till lägenheten såldes 1890 till Sunds AB, 5:8).

2/13 tunnland, 5:14. Köpare: Änkan Natalia Justina Nordien. Säljare: Arvsskifte efter Sven Erik Nordien, 1921.

Nils Arvid Nordin, f. 1872 i Revsund, g. 1896, änkl. 1899, g. 1905, änkl. 1912. kom från Östersund 1907, till Canada 1913 


h. Brita Kristina Eriksson, f. 1874 i Hackås, död 1912 


d. 1a gifte Märta, f. 1896 i Revsund, flyttat 1913 


d. 1a gifte Elin, f. 1898 i Bräcke. död 1912 


d. Ingrid Hildegard, f. 1905 i Brunflo 


d. Sigrid Dorotea, f. 1906 i Östersund 


s. Axel Magnus. f. 1909 i Hackås 


s. Nils Erik, f. 1910 i Hackås, till Refsund 1913 


s. Ivan Sigfrid, f. 1912 


1914-1925 AIIa:2, 1/39 mantal

Sven Erik Nordins sterbhus 


Natalia Justina f. Lindqvist, f. 1869 i Näs, g. 1898 


Fosterson: Nils Markus Natanael Nordien, f. 1904 i Brunflo 


Juliana Lindqvist, f. 1892 i Myssjö 


Eva Charlotta Kristina Ling, f. 1889 i Hackås, bok över obefint. 1914 


Markus Lindqvist, f. 1932 i Stugun, g. 1857, änkl 1909, död 1932 


fröken Elin Charlotta Maria Andersson, f. 1866 i Örebro 


sjuksköterska Karin Lindqvist, f. 1888 i Hackås till Östersund

Gården ägs och bebos nu av Björn Odén.

Hagströms

1870-1880 AI:8

Torp Henrik Erik Hagström, f. 1823 


h. Anna Persdotter, f. 1831 


s. Jöns, överstryken 


d. Juliana, överstryken 


d. Anna Katarina, överstryken 


d. Kristina, f. 1865 


s. Per Axel, f. 1869, tvillingar 


d. Ingeborg, f. 1869 


d, Margareta , f. 1872 


(son Erik Henriksson Hagström f. 1854) 


1881-1890 AI:9

Henrik Erik Hagström med familj flyttat

Folkbokföringen 1890. Erik Henriksson Hagström. Brita Stina Hansdotter, s. Helmer Ersson, d. Brita Amalia, d. Emma Kristina, s. Axel. Henrik Erik Hagström och Anna Persdotter. Arbetskvinnan Margareta Hagström. Arbetare Per Axel Hagström.

1891-1896 AI:10

Torpare och skomakare Erik Henriksson Hagström, låghalt, f. 1854 Berg 


hustru Brita Stina Hansdotter, f. 1855 Berg 


s. Helmer Ersson oä barn, f. 1880 Berg 


d. Brita Amelia, f. 1883 Hackås 


d. Emma Kristina, f. 1885 Hackås till Sthlm 


s. Axel, f. 1889 Hackås 


d. Julia Augusta, f. 1893 Hackås till Amerika 


s. Per Arvid, f. 1896 


fader och moder: 


arbetare Henrik Erik Hagström, (överstryken), f. 1823 Attmar, V.n. län 


Anna Persdotter (överstryken), f. 1831 Berg 


dotter och arbetare Margareta Hagström, (överstryken), f. 1872 i Hackås 


1896-1913 AIIa:1

Erik Henriksson Hagströms familj, överstryken, flyttat 1898

  Boende Näcksta 5 över 16 år 2019

  Näcksta 5:25 Yngve och Karin Mattsson

  Näcksta 5:26 Dennis Öhgren

  Näcksta 5:27 Westmans - Borgebos, Lillå, Lennart och Gunilla Borgebo

  Näcksta 5:28 Kraftstation, Lillå

  Näcksta 5:29 Johan Svanberg

  Näcksta 5:30 Rose-Marie Björklund

  Näcksta 5:32 Lillå, Håkan och Sandra Lantz

  Näcksta 5:33 Lillå, Marta Ewa Flieger

  Näcksta 5:35 Lillå, Magnus, Britt-Mari samt Johan Wessén

  Näcksta 5:36, (2:6) Ol-Jans - Säffres - Fastes - Emils - Rolfs, Rolf Kristoffersson och Gerd

  Nilsson samt Daniel Nilsson

  Näcksta 5:38 Lillå, Lars Olov och Anita Larsson

  Näcksta 5:39 Roland Eliasson och Lena Ångnell

  Näcksta 5:40 Haukebös, Janne och Margareta Högberg

  Näcksta 5:41 Nordlunds, Lillå, Gunnel Nordlund

  Fritidshus

  Näcksta 5:10 Uti-gåln - Ögrens, Peter och Lena Ahl

  Näcksta 5:34 Lillå, Kent Alfred Göransson

  Näcksta 5:37 Lillå, Anna Christina Gisslén

 

Åter till Näckstas första sida