NÄCKSTA GÅRD 4

Är under utarbetning.

VÄST-I-GÅLN = ÅSLUNDS 4:4

Väst-i-gåln

Näcksta 4:4 Väst-i-gåln, Åslunds, bebos av Bertil och Eva Svensson

Riksdagsman Jöns Bromée.

NILS-SVENS = FLYCKTS 4:5

Nils-Svens = Flyckts

Näcksta 4:5 Nils-Svens, Flyckts, bebos av Nils och Elsa Flyckt

LINDGRENS 4:6

Lindgrens

Sven och Ellen Lindgren. Foto: Karl Larsson

Sven och Ellen Lindgren köpte gården 4:6 på 6 ha 1928 av Johan och Justina Åslund

Näcksta 4:6 Lindgrens bebos av Patrik och Marie Lindgren

Näcksta 4:7 bebos av Stig Lindgren

 
  Boende Näcksta 4 över 16 år 2019
  Näcksta 4:4 Väst-i-gåln - Åslunds, Tommy och Victoria Nord
  Näcksta 4:5 Nils-Svens - Flyckts, Nils och Elsa Flyckt
  Näcksta 4:6 Lindgrens (namnet från 1929), Patrik och Marie Lindgren
  Näcksta 4:7 Stig Lindgren och Boonloom Homneam
 

 

Åter till Näckstas första sida