NÄCKSTA GÅRD 3

Är under utarbetning.

Per-Svens

Näcksta 3:2 Per-Svens bebos av Gösta och Monica Jonsson

Per och Gerda Svensson, 1900

Jonssons

Näcksta 3:3 Jonssons bebos av Olof och Linda Høgsnäs

Jörns

Johan Andersson i Jörns. Foto: Karl Larsson

Sågverks- och flottningsarbetare Johan Andersson, hustru Brita Fredrika Sahlin och barn i Jörns. Foto: Karl Larsson.

Frv Brita Sahlin med dottern Birgit, sonen John och mannen Johan Andersson i Jörns Foto: Karl Larsson.

Näcksta 3:5 Jörns bebos av Stig Falk och Stigs mamma Marianne Falk 
  Boende Näcksta 3 över 16 år 2017
  Näcksta 3:2 Per-Svens, Gösta och Monica Jonsson
  Näcksta 3:3 Jonssons, Olof Høgsnäs
  Näcksta 3:4 Tord Mikael Fridén
  Näcksta 3:5 Jörns - Falks, Stig Falk och sambo Pawn och Marianne Falk
  Näcksta 3:6 och 3:14 Åke Falk och Pia Tronsgård Falk
  Näcksta 3:12 Westmans, Herje Westman och Gudrun Clausén
  Näcksta 3:15 Soltorpet, Margareta och Rolf Eriksson
  Näcksta 3:16 Lars Kristiansson och Åsa Gustafsson
  Fritidshus Näcksta 3
  Näcksta 3:8 Ribbesjös, Carin Ribbesjö och Ulf Lundqvist
  Näcksta 3:9 Sjödins, Ronald Sjödin
  Näcksta 3:10 Ribbesjös Eva Ribbesjö Wadelius och Christer Wadelius
  Näcksta 3:11 Arne och Boel Faxing
  Näcksta 3:13 Margareta och Stig-Ove Frändén
  Näcksta 3:17 Per Erik Sundvisson
  Näcksta 3:18 Carina Träskvik
 

 

Åter till Näckstas första sida