NÄCKSTA GÅRD 1

Näcksta hade två gårdar 1565 på tiondelistan (den andel av jordbruksproduktionen som enligt lag skulle tillfalla kyrkan) med 8 åboer (hushåll) och 1567 års tiondelista visar 9 åboer. 

Näcksta 1

Ägare: Olof NN, bodde Näcksta 1 

Oloff Hellieson bodde på Näcksta 1 1565 (tiondelistan). Ingift i Näcksta 1. Han finns i mantalsregistret 1568 till 1599. 

Olof Helliesson: son till Hellie NN, känd i Vattjom, Oviken, Gift med NN Olofsdotter, dotter till Olof NN i Näcksta. Hennes bror Jens Olofsson i Åbbåsen, Oviken sålde sitt möderne i Näcksta till sina systerbarn 1592. 

Peder Olofsson, finns som hemmansägare 1613, i jordebok 1645-1663, son till ovanstående. Svurit sig till svensken i kriget mellan Norge och Sverige och förlorade gården 1613. Hade odalsgods 5 tunnor säd, landschyld 7 1/2 mkr. Han ägde även Bue=Bulägden, 2 lass äng landschyld 6 sk. Bonde av halva Östergården i Näcksta 1608, nämnd 1640. Riksdagsman i bondeståndet vid Riksdagen i Stockholm 1647. Löste ut sina systrars mödernejord. Vapen: tre ovaler i trepass. Gift med Ramborg Nilsdotter

Måns Jönsson, finns i jordeboken 1676. 

Landskamreraren Carl Bröms och kronobefallningsmannen Daniel Bertilsson anlände i maj 1666 till Hackås och togo in uti länsmansgården i Hof och höllo här den 23 maj omförmälda år den anbefallda rannsakningen, då det befanns att Salomslägden, kronans slåtter och afradsland som varit brukadt af Jon Erson och änkan Sigrid i Näs och Gärde samt Per Andersson i Skede och Måns Jönsson i Näcksta, i årlig skatt endast gaf 4 öre. Då detta belopp var alltför ringa, kunde så ej fortgå. Omförmälde lägdes innehafvare förklarade sig ock nu villiga att årligen i skatt utbetala 1 daler 4 öre för Salomslägden, och därvid blef det. 

Måns Jönsson, son av Jens Pedersson Skanke, f. 1633, död 1703. Bodde i Hov 1663, uppböd för tredje gången halva Per Olofssons gård i Näcksta 1666, för den ena halvan av gården 2 tunnland beviljades han faste och dombrev 1668, men för den andra halvan, som han köpt för 6o riksdaler, ålades han att försörja den åldrige mannen Per Olofsson till - sine dödhe dagar -. Gift med Kerstin Olofsdotter, dotter till Olof Eriksson i Salom och Berit Pedersdotter från Näcksta, Berit Pedersdotter var dotter till Peder Olofsson, ägare ovan. Måns Jönsson köper alltså gården av hustruns morfar. 

Hustru Kerstin Olofsdotter: Lars Olsson Suart ifrån Roslagen hade med sin värja huggit sin värdinna Kerstin Olofsdotter ett stort sår i huvudet, enligt egen utsago därför att hon hade - brukat elak mun på mig -. Fältskären Joachim Kröger hade tagit ut årskillige splitter och edade att hon kunde ha dött av skadorna. Fältskären Kröger begärde på tinget 1864 genom Roald Rase en barberarlön på 12 daler silvermynt för hennes huvudskador. 

Erik Månsson Skånke, övertog hemmanet efter sin far 1702. 

Erik Månsson Skånke: f, 167*, dragon med namnet Skånke, bonde. Han lät stämma till tinget 1701 dragon Erik Öman att han måtte böta och andra förbjudas att sjunga den visa eller paskill som Öman gjort till vanheder över Erik Skåncke (och ej allenast själv sjungit utan också utbragt över hela socknen). Öman sade det var en norsk visa och bestod av en svensk vers vars innehåll var hur Skåncken hade krupit till pigorna genom fähusgluggen med mera. 

Jöns Månsson Skånke, ägare 1703-ca 1741, finns i landsboksverifikationerna 1708 

Jöns Månsson Skånke: född omkring 1668, död senast 1741, dragon nr 14 i Kårgärde fram till 1702 med namnet Skånke. Han stämde sin far angående hemmanet i Näcksta på tinget 1703, vilket fadern vid höstetinget 1702 upplåtit till yngre brodern Erik Skånke, (fadern ville ha Erik på gården emedan Jöns vore någor styf). Bonde och dragon 82 i Näcksta, 1695-1708, 1715, 1718-1728. Han blev stämd till tinget 1709 av sina bröder och systrar för att han behållit all egendom efter fadern. Gift med Kerstin Olofsdotter

Per Månsson blev 1721 kommenderad till Sundsvall och fången i Ryssland, död i Helsingfors 1741, bonde i Vamsta, Brunflo, fordrar utlösen 1712 av hemmanet i Näcksta av brodern Jöns Månsson. Gift 1714 med Maria Jonsdotter (Skunk-Maja), född 1689, död 1755, från Wamsta i Brunflo. Hade 6 barn som alla var döda 1755. 

Lagfart 1712 (AI:33b fol 309v i Jämtlands dombok, se även AI:24b p, 502v) 2 1/2 tunnland Säljare: Måns Jönssons arvtagare. Köpare: Per Månsson. 

Hemmanet delas därefter i två delar: 

Fortsättning Ol-Ors:

      


 Före boken A:I:1 bodde här bonden Olof Jönsson och hustru Elsa Mårtensdotter

Olof Jönsson, bonde efter fadern Jöns Månsson 1/2 Näcksta 1. 

Olof Jönsson: f. omkring 1712, död 1755, bonde och dragon nr 82 i Näcksta, avsked 1744, gift 1734 med Elsa Mårtensdotter, f. i Kårgärde 1711, död 1808. Jöns Olofsson, köpte gården 1764 och bor där när husförhörslängden börjar 

Jöns Olofsson: f. 1747, död 1830. bonde, gift 1774 med Brita Eriksson Skanke, f. 1748, död 1810, dotter till kyrkvärden Erik Andersson och Kristina Jönsdotter Oldberg. 

Lagfart Näcksta 1, 2 1/2 tnl. 1764-1766 (köpebrev 1764). Säljare: framlidne Olof Jönssons arvingar. Köpare: Jöns Olofsson (Ovikens tgl dombok AI:23 fol 43v, Jämtlands domsaga AII:20 fol 43, AII:21 fol 78, AII:22 fol 67v) 

1781-1802 AI:1 Ol-Ors Näcksta 1, 2 1/2 tunnland, 1:11

se nedan: brorson. Han finns endast med på denna sida. Det finns en person med samma namn och rätt ålder i dödsboken. Död i Mo, Berg 18070630, ålder 41 år 7 månader. Flyttade antagligen till Berg. 

Paret hade ett barn som dog 1778. 

1803-1813 AI:2 Ol-Ors Näcksta 1

Erik Jönsson, f. 1872, död 1843, hemmansägare halva Näcksta 1, gift 1a med Ingeborg Hansdotter, f.1767, död 1839, gift 2a 1842 med Marit Olofsdotter, född i Näcksta. 

Lagfart Näcksta, 1804-1806, köpebrev 1804. Säljare: Jöns Olofsson. Köpare: Erik Jönsson (Ovikens tgl dombok AI:63 fol 25, 64 fol 24v, fol 35). Sonen Erik tog alltså över gården, vad hade hänt med den tre år äldre sonen Olof, överstryken, var han död? Han är i alla fall borta ur böckerna. 

även 1794: Säljare: Jöns Olofsson. Köpare: Erik Jönsson, Nils Olofsson m.fl (AIIb:2). 

1814-1835 AI:3 Ol-Ors Näcksta 1

1835-1845 AI:4 Ol-Ors Näcksta 1

Lagfart Näcksta, 1839-1840, köpebrev 1839. Säljare: Erik Jönsson, Köpare: Jöns Ersson (Ovikens tgl dombok AII:10 fol 63, AII:11 fol 41v, fol 139, AI:106 fol 58). 

1845-1854 AI:5 Ol-Ors Näcksta 1

Enligt byggnadsinventeringen 1979 så byggdes nuvarande bostadshus på 1850-talet, renoverades 1960-tal. Bod1 och bod2 byggdes 1960-tal, lada 1900-talet, loge 1880-1900, härbre ca 1850 och hölada (flyttad 1880-1900. 

1855-1861 AI:6 Ol-Ors Näcksta 1

1861-1870 AI:7 Ol-Ors Näcksta 1

Hans Erssons familj + barn Ingeborg, f. 1861 och Jöns f. 1863, överstrykna 

1871-1880 AI:8 Ol-Ors Näcksta 1, 10/39 mantal

Jöns Ersson och 2a hustru borta ur boken, blir inhyseshjon i Billsta 1880 

Fastebrev 1871(5/39) och 1872 (5/39) Jonas Persson och Margareta Olofsdotter

1881-1890 AI:9 Ol-Ors Näcksta 1

Ny ägare 1885 änkan MO och barnen Brita, Petter, Anna Greta, Erik Olof och Märta Josefina. Arvsskifte 1885, 10/39 mantal. Ny ägare sonen Petter Jonsson. Köp 1885 av sterbhusägarna. Ny ägare Jöns och Brita Kristina Byström. Köp 1887 av Petter (Per) Jonsson. 

1890-1896 AI:10 Ol-Ors Näcksta, 167/1536 mantal

Eg J. Byström i Hof överstryket. 10/39 mtl Eg. Sunds AB (gården köptes upp 1889 från Byströms) 

Folkräkningen 1890 är Margareta Olofsdotter fördelstagare och bor där med dottern Märta Josefina. Petter Jonasson eget hushåll 

1896-1913 AIIa:1 Ol-Ors Näcksta 1

Egare Sunds bolag 10/39 mtl 

Arrendator Olof Jönsson med familj flyttat-98 

arrendator sedan 1897, kom från Värmland: 

1914-1925 AIIa:2 Ol-Ors Näcksta 1

Sunds bolag 

Olof Olofsson och hustru flyttat till Forshaga i Värmland 1921 

Sunds bolag ägare av fastigheten sedan 1889. Nya ägare 1934 Erik och Edvin Andersson. Köp från Sunds bolag. 167/1536 mantal med inägor och något skog. De stora skogsmarkerna behöll bolaget. 

Erik, Edvin och Olle Andersson, sittande Hugo Svensson och Manne Olsson(Tjora Manne) 

Ol-Ors ägs nu av Kent Morén och Bernt Werin. Huset bebos av Bernt Wirén. 
Bernt Werin 

Målingen, Näcksta 1:15, 1:16, 1:18 (Höijers)

      
Avstyckas från Ol-Ors 1875, 23 qv ref., 1:15. Köp av Johan Rödin och hh Märit Månsdotter 1875. Jonas Rödin med familj flyttat till Näs (AI:8 1871-1880). 

Ny ägare köp 1879: 1:15 


AI:8 1871-1880

AI:9 1881-1890:

Jon Persson med familj har flyttat 

Ny ägare köp 1882: 1:15 Johannes Sjöberg

Ny ägare Olof Höijer köp 1883 torplägenhet: 1:15. Olof Höijer köper till lägenhet 1883 av Jonas Persson och Margareta Olofsdotter =Ol-Ors 1:16. Olof Höijer köper till lägenhet på 6 qv ref 1886 av Petter Jonsson =Ol-Ors 1:18. 

Olof Höijer var Stämningsman 

         

Olof och Helena Höijer 

AI:10 1890-1896:

Folkräkningen 1890 bor här Olof Höijer och hustru, barnen Jonas, Bror Olof, Märta, Hilding. 

AIIa:1 1896-1913

AIIa:2 1914-25:

Änkan Helena Höijer och barnen beviljad lagfart 1924. Änkan äger hälften och barnen tillsammans hälften. Änkan del till barnen 1926. Jonas Höijer löser ut sina fyra syskon 1926 

Ny ägare 1926: Jonas Höijer


Jonas Höijer 

På 1940-talet var Målingen barnkoloni på sommaren.Barnen på kolonin på utflykt till Lillå kraftverk 1944. Barnen på utflykt med båt på Målingen 1945. 

   

Ramon Hayer (f.1928) och hans föräldrar Folke (1895-1970) och Elisabeth Hayer (1906-1989). Ramon, hans mor Elisabeth och hans hustru Helen Ann (1934-1976) har bott på gården.

Enligt byggnadsinventeringen 1979 så är boningshus, fd ladugård, båthus, härbre byggt 1880-1920, uthus byggt 1890-1900 uthus och lada 1900. (Borde vara 1870-tal.) 

Torplägdan, Näcksta 1:24 (Ellerts)

Köpt av Axel Ellert och avstyckat från Näcksta 1:11 1967. Bebos nu av Kjell och Kerstin Ellert sedan 1992.

Bolägden, Näcksta 1:19 (Sivertssons)

Lägenhet avstyckad 232 kv ref från Ol-Ors 1886. Köp från Petter Jonsson. 

Ny ägare 1886: Olof Simonsson

Ny ägare 1888: Lars JohanssonAI:9 1881-1890:

AI:10 1890-1896:

Folkräkningen 1890 bor här Lars Johansson och hustru Anna Kristina och Karl Johan. 

AIIA:1 1896-1913:

AIIa:2 1914-1925:

Ny ägare 1926, arvsskifte: Sonen Per Olof Johansson

Ny ägare 1948, köp: areal 20 har. Nils Sivertsson, född 1919 o hh Ingeborg (Byman) Sivertsson, född 1916. Nils Sivertsson har avlidit 15 juni 2001. De har barnen Sivert född 1940, Jan Erik född 1946, Karl Olof GÖTE född 1955 och Majlis Tengskog född 1958. 
Nuvarande ägare till Näcksta 1:19 är Göte Sivertsson. 

Enligt byggnadsinventeringen 1979 så är bostadshus byggt 1939, ladugård 1800-tal, sommarstuga 1935, loge 1850-1900, härbre, vedbod 1850-tal, sommarladugård 1900-tal, fiskestuga och båthus 1960-tal. 

Fortsättning Gustafs

       

Lagfarter 1) 1752-54, 2 1/2 tunnland. Säljare: Kerstin Jönsdotter. Köpare: svågern Lars Jönsson (Jämtl.dombok AII:8 fol 9v, fol 2, AII:9 fol 1v, AII:10 fol 2). 2) 1783-85. Säljare: Lars Jönsson och Anna Jönsdotter. Köpare: Jöns Larsson (Jämtl.dombok AII:33b fol 15v, AII:34 fol 89, AII:35 fol 187). 

1781-1802 AI:1 Gustafs Näcksta 1, 2 1/2 tunnland

Lagfart 1804-05 (1804 köpebrev). Säljare: Jöns Larsson. Köpare: Lars Jönsson (Ovikens tgl dombok AI:63 fol 21, AI:64 fol 24v, fol 43v, fol 33) 

1803-1813 AI:2 Gustafs Näcksta 1

Torparen Anders Anderssons familj afflyttad. 

1814-1835 AI:3 Gustafs Näcksta 1

1835-1845 AI:4 Gustafs Näcksta 1

Lagfart 1845-46 (1845 köpebrev). Säljare: framlidne Lars Jönssons änka hustru Märta Aronsdotter och barn. Köpare: Jöns Larsson ( Ovikens tgl dombok AII:16 fol 32, fol 144, AII:17 fol 36, AI:115 fol 35). Ny ägare Jöns Larsson. Fasta 1846, 2 1/2 tunnland. 

1846-1854 AI:5 Gustafs Näcksta 1

1855-61 AI:6 Gustafs Näcksta 1

1861-70 AI:7 Gustafs Näcksta 1

Familjen kom från Sunne 1869 och flyttade 1870: 

1871-1880 A1:8 Gustafs Näcksta

Jöns Larsson byggde upp nuvarande Gustafs. Han ägde Gustafs mellan 1846-1883. Enligt byggnadsinventering 1979 är, både bostadshuset och undantagshuset byggt 1850-1883. Stall, jordkällare, härbre, loge, ladugård, bod och bakstuga anses vara byggda 1880-1900 

1881-1890 AI:9 Gustafs Näcksta 1

Egare Gustaf Johansson i Billsta 

Ny ägare Gustaf Johansson. Köp 1883. 

Andreas Svensson med familj flyttat 

1890-1896 AI:10 Gustafs Näcksta 1

Det berättas att Axel var dykare på en havsbåt. Han hade en dotter Milly, som han tydligen var ensam vårdare till. Dottern hade han med sig till sjöss. Han fick hjälp av den övriga besättningen på båten med att sköta om henne. Hon hölls tjudrad i ett rep på däck för att inte ramla i havet. Hon blev som vuxen gift i Klövsjö. Axel Johansson var halvbror till Gustaf Johansson som ägde Gustafs. 

Bostadsräkningen 1890 bor här Gustaf Johansson och hustru, barnen Johan, Märta, Anna Maria och Olof Gottfrid. Fam2: Johan Olofsson och Axel Johansson. Fam3: Märta Persdotter. Fam4: Kristina Jonsdotter. 1890 bodde här Brita Kristiansdotter 1890 bodde här hustru Anna Danielsdotter och Jöns Larsson, som var fördelstagare 1890 bodde här Erik Gabriel Andreasson f. 1871, arbetare, inflyttad från Vimmos. 

1896-1913 AIIa:1 Gustafs Näcksta 1

Egare Sunds bolag 

Ny ägare Sunds bolag, köp 1898 av Gustaf Johansson 

1914-25 AIIa:2 Gustafs Näcksta 1

Sunds bolag lght 10/39 mantal 

Sunds bolag äger fastigheten sedan 1898. Alfred Andersson ohh Karin Ottilia Andersson ny ägare. Köp av Sunds bolag 1934, 1:4 (37/1248 mantal), 1:5 (51/1248 mantal), 1:6 (1/39 mantal). År 1934 köptes gården tillbaka från Sunds bolag med inägor och något skog. De stora skogsmarkerna behöll bolaget. Einar Olsson ohh Anna Margareta Olsson. Köp 1943 av Alfred Andersson ohh Karin Ottilia Andersson Ägare 1979 Einar Olsson 

Gustafs ägs och bebos nu av Georg och Karin Karlsson. Bolägden 1:17 (Ströms)

Lägenhet avstyckad från Gustafs 1884. Köp från Gustaf Johansson. Ny ägare Anders Gustaf Ward. AI:9 1881-1890

AI:10 1891-1896

Folkräkningen 1890 bodde här Märta Nilsdotter hustru, Anders Gustaf Ward, barnen Nils Magnus, Erik Gustaf, Anders August och Anna Märta. 

AIIA:1 1896-1913

Ny ägare 1906: Erik Ströms omyndiga döttrar Anna, Kristina, Märta Erika och Karin Elisabeth Ström. 

AIIA:2 1914-1925

Ny ägare 1944: Erik Gunnar Ström. Köp av Anna Jönsson och hennes man Anders Jönsson, Märta Torpner? och hennes man Jonas Torpner? samt Karin Ström. 

Enlig byggnadsinventeringen 1979 är nuvarande bostadshus byggt 1927, ladugården 1950-tal och härbre 1850-1900. 

Furunäs (Grosshandlare Anderssons)

Avstyckning från Gustafs (1:7 och 1:8) och Ol-Ors (1:13). Köp av 1:7, 1916, tillägg 1918, säljare: Sunds AB. 

Ny ägare från 1916: grosshandlare Olof Abraham Andersson. 1932 köpte Olof Abraham Andersson från Sunds AB 1:8 (17/1248) och 1:13 (19/1536 mantal). Arvsskifte 1949 47/1536 mantal, 1:7. Arvsskifte 1949, 1:8 och 1:13 och 1:9 (67/1248). 

Namnet Furunäs togs på 30-talet när de nuvarande husen byggdes. Borde ha funnits hus där efter köpet 1916. 

Enligt byggnadsinventering 1979 är boningshuset, fd ladugården nu boningshus, uthus, båthus, lada1, lada2, uthus, byggda 1910-1940. Härbre nu sommarstuga byggt 1880-1900. 

På denna plats låg tidigare en bosättning, sk. Näktbergstorpet , soldattorp. Rester fanns kvar när Furunäs byggdes. 

1935 köpte Olof Abraham Andersson Näcksta 2:5 (2/39 mantal) och 2:7 (2/39 mantal), obebodda marker vid Stensjön. Arvsskifte 1949. 

Nuvarande ägare är Ann Kåhrström. 

Vimmos: 1:21/1:26

       

Vimmo och Kerstin Eskilssons fritidshus, där familjen Andreas Ersson bodde. 

1871-1880

Enligt byggnadsinventeringen 1979 är boningshuset från 1890-1920. Borde vara byggt 1870-tal. 

1881-1890

1890-96

Folkräkningen 1890 bodde här hustru Brita Månsdotter, Andreas Ersson, barnen Kristina, Sigrid, Magnus, Hilma, Anders Sigfrid, Aron Gustaf, Jon Leonard. 

1896-1913

Flyttat till Ol-Ors: 

1914-1925

Marianne Falks (f. 1929) mamma Edit, se ovan, bodde hos farmor och farfar Andreas och Brita, Andreas Ersson flyttade till Jörns, Näcksta 3:5 sedan hustrun dött. Sonen Johan Andersson köpte Jörns = Falks 1934, arrendator sedan 1924. Olle Magnus Andersson (son till Erik Gabriel) f. 1902 och Edit Andersson (kusiner) gifter sin 1929 och blir rättarfolk åt grosshandlaren Olof Abraham Andersson samma år och de bosätter sig i deras fjöskammare. Grosshandlarens fru Kristina är faster till dem båda. Jörns överlåtes till dottern och mågen 1937. En tråkig händelse för 100 år sedan

I torpet i Näcksta där Kerstin och Vimmo Eskilsson bor på sin fritid, där bodde från 1871 och framöver torparen Andreas Ersson, hustrun Brita och deras nio barn. Andreas beskrevs som en duktig timmerman. Många timmrade hus här i bygden är uppförda av Andreas Ersa. Hans hustru Brita anlitades ofta när det skulle bakas tunnbröd, en inte ovanlig extra förtjänst på den tiden vid sidan av det lilla jordbruket. Den här höstdagen den 23 november 1898 var just en dag då båda makarna gick borta som dagaman. Näckten hade frusit inne i Näckstaviken de senaste dygnen, så när deras små pojkar Aron, 12 år och Jon, 10 år kom hem från skolan ville man förstås prova isen. För små pojkar har ju alltid nylagd is varit spännande. Isen skulle dock visa sig för svag å de små pojkarna drunknade. Det blev nu för Andreas att påföljande dag stanna hemma från husbyggandet och i stället snickra kistor till sina små gossar medan mor Brita gjorde svepning. 

Min farmor berättade många gånger om att byborna deltog i en utbärningsceremoni, något som var brukligt på den tiden. 

 
Andreas Ersson och hustrun Brita.   

Man kan lägga märke till att på den tiden fanns ingen begravningsbyrå att vända sig till (Var det en kostnadsfråga?) Krisgrupp, samtalsterapi nämns aldrig. Var det kanske så att grannar och vänner helt enkelt tog bättre hand om varandra förr i tiden? 

Sven i Ol-Jons 

Hans-Jonstorpet

Hans Jonsson från Lägden, död 1856 ebriosus (onykter), hans far Jon Hansson, Lägden var gift med Ingeborg Persdotter dotterdotter till Anders Persson och Bendigt Ersdotter, Näcksta 5). 

Hans Jonsson bosatte sig antagligen på Hans-Jonstorpet efter försäljning av Näcksta 5 1839, se nedan. 

1861-70 AI:7

Lagfart Näcksta 5. 1837-1838, 2 1/4 tunnland (1837 köpehandl). Säljare Jöns Månberg. Köpare Hans Jonsson. 6/11 1837 Köpehandling: Härmed göres vetterligt att jag Jöns Månberg med min kära hustrus goda ja och samtycke upplåter och försäljer till min systerson Hans Jonsson i Legdom mitt ägande skattehemman nr 5 i Näcksta om 2 1/4 tunnland, halva rotehållet 101. 800 riksdaler är kontant betalda. Födoråd till säljarens moder Bendigt Ersdotter, även som till dess broder Erik Andersson, enligt deras födorådsbeskrivningar. Res. byggnadsplats 4 mälingar på svedet för om myran som ligger söder om gården att begagnas under sin och sin hustrus livstid. Tillträde 25 mars 1838. Säljare: Jöns Månberg och köpare: Hans Jonsson 

Lagfart Näcksta 5 1838-1839, 2 1/2 tunnland (1838 köpehandl). Säljare: Hans Jonsson. Köpare: Johan Olofsson. 1/11 1838 Köpehandling: Härmed göres vitterligt att jag Hans Jonsson med min kära hustrus bifall till drängen Johan Olofsson i Wåle försålt mitt eigande två och ett halft tunnland under skattehemmanet nr 5 Näcksta mot en betingad köpesumma 480 riksdaler banco som kontant erhållit och kvitterat. Tillträde till hemmanet nästa år 1 maj 1839 med alla hus, ägor och lägenheter så när och fjärran. Födoråd åt säljandens morbroder Erik Andersson och hans morbroders mor Bendigt Ersdotter. Säljare: Hans Jonsson i Näcksta och köpare: Johan Olofsson i Wåle. 

1871-80

1881-90

1890-96

1896-1913

Lades torpet öde efter 1896? Enligt sägen ska ingen ha bott där sedan dess. Steinar Haukebo byggde det nuvarande huset på samma plats. Rester av den gamla bosättningen finns kvar. Janne och Margareta Högberg äger och bor i huset nu. 

Dragoner nr 82 Näcksta 1:

Jöns Månsson Skånke

dragon 1695, avsked 1708 3/2 för hemmansbruk, åter inskriven i rullorna 1715 2/4-1715 28/10 och 1719-1728 27/8, född 1668 (är 22 år vid vårtinget 1690), död senast 1741. Han stämde sin far angående hemmanet i Näcksta på tinget 1703, vilket fadern vid höstetinget 1702 upplåtit till yngre brodern Erik Skånke, fadern ville ha Erik på gården emedan Jöns vore något styf. Han blev stämd till tinget 1709 av sina bröder och systrar för att han behållit all egendom efter fadern. Gift med Kerstin Olofsdotter. Barn 1: Olof Jönsson Skånke, bonde halva Näcksta 1, Barn 2: Anna Jönsdotter gift med Lars Jönsson från Stackris, bonde i halva Näcksta 1, Barn 3: Kerstin Jönsdotter, gift i Näs 1748 med Måns Jonsson i Håkansgård 

Johan Johansson Höök

Dragon som kom från nr 95 år 1708, avsked 1715 21/2 

Jöns Månsson Skånke

Dragon 1715 2/4-1715 28/10, se ovan 

Sven Knutsson Hedberg

Dragon 1715 28/10-1719 -/1, dog under karolinermarschen över fjällen, var sannolikt från Hede kyrkby, där namnen Sven och Knut förekommer om vartannat i ett par gårdar 

Jöns Månsson Skånke

Dragon 1719-1728 27/8, se ovan 

Olof Jönsson Hedberg

Dragon 1728 27/ 8-1739 27/9 och 1743 9/4-1744 ?/2. Olof Jönsson: f. omkring 1712, död 1755, bonde, gift 1734 med Elsa Mårtensdotter f. i Kårgärde 1711. död 1808. Barn 1: Mårten Olofsson. f. 173(7), död 1820, bonde i Eltnäset, sedan torpare på fadershemmanet i Näcksta 1. Gift 1a 1765 med Gölin Mårtensdotter från Berg, 2a 1787 med Martha Persdotter i hennes andra gifte (1a med dragonen Nils Näcktberg, död efter 11 dagar. Barn: Sundvis Mårtensson levde hos farbrodern i Näcksta, Anna Mårtensdotter f 1764, Elsa Mårtensdotter f. 1770. Lisbet Mårtensdotter f. 1774. Barn 2: Jöns Olofsson f. 174(5) bonde i Näcksta, Barn 3: Brita Olofsdotter f. 1749 död 1758 piga i Näcksta, Barn 4: Kerstin född 173(5), Barn 5: Lisbetn född 174(0), Barn 6: Sundwijs f 1747 

Hindrik Andersson Hedberg

Dragon 1739 20/9-1742 22/12, född 171(3), död 1742 22/12 i Stockholm 

Olof Jönsson Hedberg

Dragon 1743 9/4-1744 ?/2 se ovan 

Erik Johansson Lindberg

Dragon 1748 6/9-1755 15/8 (död). Gift med Anna Johansdotter född 1719 25/12 i Oviken, död 1803 12/2 i Oviken 

Olof Silfverkula

Dragon(volontär) 1756 1/4-1759 20/10, född 173(4), död i Lit 1759 20/10 

Nils Magnusson Näcktberg

F. 1738 i Gäle, Näs (död 1786), dragon mellan 1760 och 1786, 1a h. Kerstin Andersdotter, f. 1735 i Brunflo, men från Hackås (d 1785), d. Karin Nilsdotter, f. 1763, (död 1785), d. Katarina Nilsdotter, f. 1765, (död 1785), 2a enkan (hustrun överstryken) Martha Persdotter, f. 1736 i Sunne, d. 1819, ålder 85 år. Nils Näcktberg gift 1a gången 1761 med KA och 2a gången 1785 med MP, som sedan gifter sig med torparen Mårten Olofsson 1787. Var gift med Nils Näcktberg 11 dagar innan mannen dog. 

Erick Näcktberg

Vice korpral. Dragon mellan 1787 och 1808, född 1762, död i Sundsvall 1808, g.m. Lucia Månsdotter född 1764, död 1824, 59 år, dotter till bonden Måns Larsson och hh Brita Persdotter i Skede 2 och hon var systerdotter till Nils Näcktbergs andra hustru. Hustrun gifte om sig 1809 med Erik Andersson, Näcksta 5. 

Jonas Näcktberg

Dragon mellan 1809 och 1845, sjuklig 1835-1845, fältjägare, f. 1792, g. 1820, död 1852 h. Carin Olsdotter, f. 1788 i Värmland, död 1848 s. Olof f. 1822 i Hackås moder Anna Olsdotter, f. 1753, död 1827, d. Carin, f. 1809 till Näs Jonas föräldrar gardessoldaten Hindrik Warg och Anna Olofsdotter i Sanne Gifte sig 1820, barn 1809. Kollas! 

Dragon Erik Ersson, f. 1801 finns i AI:3 1814-35 som dragon nr 82. 


Boende Näcksta 1 över 16 år 2021  
Näcksta 1:4, 1:5 Gustafs, Daniel Jonsson 
Näcksta 1:11 Ol-Ors, Bernt Werin och Kent Morén 
Näcksta 1:15, 1:16, 1:18 Målingen – Höijers Ramon Hayers barn (ej fast boende just nu) 
Näcksta 1:17 Ströms, Bodlägden 
Näcksta 1:19 Sivertssons, Bodlägden, Göte Sivertsson 
Näcksta 1:21 Wimmos, Eskilssons, Furunäs, Annika Mohlander och Jan Netzler 
Näcksta 1:24 Ellerts - Torplägdan, Kjell och Kerstin Ellert 
Näcksta 1:31 Brunos, Bo Andersson 
Näcksta 1:32 Teresia Lundin, Mikael Sällström och Johanna Sällström 

Fritidshus Näcksta 1
Näcksta 1:7 Grosshandlarns - Anderssons - Furunäs, Ann och PG Kåhrström 
Näcksta 1:20 Katharine Werin och Pär Svensson 
Näcksta 1:22 Johan och Johanna Jonsson 
Näcksta 1:23 Målarns, Inga-Märit och Roland Nilsson samt Eva och Gunnar Rödin 
Näcksta 1:26 Prenkers, Peo Eriksson 
Näcksta 1:27 Bernt Werin 
Näcksta 1:28 Jenny Werin 
Näcksta 1:29 Kent Morén 
Näcksta 1:30 Wikmans, Tommy Nord 

Åter till Näckstas första sida