Källor
Källor
251. “Revsund dödbok C:1, 1688-1757, sid 7.”
252. “Revsund dödbok C:1, 1688-1857, sid 23.”
253. “Revsund husförhör AI:3, 1781-1792, sid 143.”
254. “Revsund dödbok C:1, 1688-1757, sid 105.”
255. “Revsund dödbok C:1, 1688-1757, sid 33.”
256. “Revsunds tingslags dombok 1649-1700, 5-6 februari 1700.”
257. “Revsunds tingslags dombok 1649-1700.”
258. Revsund mantalslängd 1645.
259. “Brunflo födelsebok C:1, 1689-1741, sid 67.”
260. “Brunflo födelsebok C:1, 1689-1741, sid 30.”
Brunflo dödbok F:1, 1773-1837, s. 92
261. “Brunflo dödbok F:1, 1773.1837, sid 35.”
262. Brunflo dödbok C: 3, 1764-1772, sid162
263. “Brunflo födelsebok C:1, 1689-1741, sid 30.”
264. Brunflo räkenskaper LI:1
265. Brunflo C:1
266. Brunflo C:2 s. 140
267. Dödsbok saknas Brunflo LI:1
268. Carpelan, Tor, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna ätterna, 1954, sid 223-224.
269. Österleusta födelsebok C:1
270. Berg dödbok C:2, 1739-1774, s. 427
271. “Brunflo dödbok F:1, 1773-1837, s. 144.”
272. Berg födelsebok C:2, 1739-1774, s. 266
273. Brunflo dödbok F:1, 1773-1837, s. 145
274. Berg C:2, 1739-1774
275. Brunflo dödbok F:1, 1773-1837, s. 30
276. Berg C:1, 1695-1738, s. 330, E: 1729-33
277. Landskontoret Östersund, GVIIfb:37.
278. “Berg husförhör AI:1, 1695-1756, sid 109 och sid 169.”
279. “Berg dödbok C:2, 1739-1774, s. 473.”
280. Ekstrand, Viktor, Svenska lantmätare 1628-1900.
281. Revsund C:2 fol. 222
282. Sundsjö C:2 s. 349
283. Berg dödbok C:2, 1739-1774, s. 99
284. Berg dödbok C:1, 1695-1738, s. 379
285. “Riddarholmen vigselbok C:1, 1636-1735m sid 321.”
286. Bygdén, Hernösands stifts herdaminne.
287. Österlöfsta vigselbok E:1
288. Offerdal C:2
289. “Rätan dödbok C:1, 1695-1792, sid 57.”
290. “Från Uppsala Universitet, Akademiska konsistoriets protokoll XXII 1697-1698, sidan 148.”
291. Roald Andersens anteckningar i Missale Nidrosiense.
292. Erlandsen, Geistligheden i Trondheims stift, 1844-1855.
293. Jämten 1946
294. Bygdén, Härnösands stifts herdaminne del I sid 323.
295. Bygdén, Härnösands stifts herdaminne, del III, sid 362.
296. Bygdén: Härnösands stifts herdaminnen, del I, sid 322.
297. Schøning (1722-80), "De Blixers Slegte-Register"
298. Henning Sollied (1907-1945): Blix'erne av Jemtland. En norsk-svensk storslegt., s. 75. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift III (1931): 61-103.
299. Strinda Bygdebok II (1939?), sid 95-96.
300. Erlandsen: Geistligheden i Trondhjems Stift (Chria. 1844-55), s. 168.
1-50, 51-100, 101-150, 151-200, 201-250, 251-300, 301-350, 351-400, 401-450, 451-500, 501-534