Källor
Källor
201. “Näs födelsebok C:1, 1704-1778, sid 31.”
202. “Näs räkenskaper LIa:2 1757-1823, sid 330, testamentspenningar.”
203. “Näs räkenskaper LI:2 1757-1823, sid 41, tentamenspenningar.”
204. “Näs vigselbok C:1, 1704-1778, sid 95.”
205. “Berg födelsebok C:1, 1695-1728. sid 253.”
206. “Näs räkenskaper LIa:2 1757-1823, sid 362, testamentspenningar.”
207. “Berg vigselbok, C:2, 1739-1774, sid 178.”
208. “Näs räkenskaper LI:1, 1692-1756, sid 150, testamentspenningar.”
209. “Näs räkenskaper LI:2, 1757-1823, sid 126, testamentspenningar.”
210. “Näs räkenskaper LI:2, 1757-1823, sid 146, testamentspenningar.”
211. Ling, Släkter och gårdar i Bergs socken s. 267 och s. 341.
212. “Näs räkenskaper LI:1, 1692-1756, sid 123, testamentspenningar.”
213. “Näs vigselbok C:1, 1704-1778, sid 95.”
214. “Näs räkenskaper LI:1, 1692-1756, sid 94, testamentspenningar.”
215. “Näs födelsebok C:1, 1704-1778, sid 37.”
216. “Näs räkenskaper LI:1,1692-1756, sid 74, testamentspenningar.”
217. “Näs födelsebok C:1, 1704-1778. sid 24.”
218. “Näs räkenskaper LI:2, 1757-1823, sid 224, testamentspenningar.”
219. “Näs räkenskaper LI:1, 1692-1756, sid 137, testamentspenningar.”
220. “Näs vigselbok C:1, 1704-1778, sid 90.”
221. “Näs räkenskaper LI:1, 1692-1756, sid 20, testamentspenningar.”
222. “Näs räkenskaper LI:1, 1692-1756, sid 22, testamentspenningar.”
223. “Näs räkenskaper LI:1, 1692-1756, sid 25, testamentspenningar.”
224. “Näs räkenskaper LI:1, 1692-1756, sid 32, testamentspenningar.”
225. “Näs räkenskaper LI:1, 1692-1756, sid 127, testamentspenningar.”
226. “Näs räkenskaper LI:1, 1692-1756, sid 150, testamentspenningar.”
227. “Generalmönsterrulla 1720 vol III:e, sid 21.”
228. “Näs räkenskaper LI:1, 1692-1756, sid 27, testamentspenningar.”
229. “Näs räkenskaper LI:1, 1692-1756, sid 33, testamentspenningar.”
230. Ling: Släkter och gårdar…, sid 341
231. Ling: Släkter och gårdar..., sid 262
232. Bygden: Hernösands stifts herdaminne IV, sid 174
233. Bygden: Hernösands stifts herdaminne IV, sid 172
234. Ling: Släkter och gårdar...,
235. “Berg födelsebok C:1, 1695-1738, s. 221.”
236. Kyrkoräkenskaper
237. “Revsund födelsebok C:1, 1688-1757, sid 145.”
238. “Revsund dödbok C:2, 1757-1836, fol. 57 r.”
239. “Revsund dödbok C:2, 1757-1836, sid 212.”
240. “Revsund födelsebok C:1, 1688-1757, sid 146.”
241. “Revsund husgörhör AI:2m 1772-1780, sid 165.”
242. “Revsund husförhör AI:1, 1729-1771, sid 124.”
243. “Revsund husförhör AI:1, 1729-1771, sid 43.”
244. “Revsund dödbok C:1, 1688-1757, sid 254a.”
245. “Revsund födelsebok C:1, 1688-1757, sid 13.”
246. “Revsund räkenskaper LIa:4, 1745-1778, sid 207.”
247. “Revsund födelsebok C:1, 1688-1757, sid 146.”
248. Revsund födelsebok C:1, 1688-1757, sid 151.
249. “Revsund dödbok C:1, 1688-1757, sid 40.”
250. “Revsund dödbok C:1, 1688-1757, sid 207.”
1-50, 51-100, 101-150, 151-200, 201-250, 251-300, 301-350, 351-400, 401-450, 451-500, 501-534