KOEanlista230126 - Ansedel
KOEanlista230126 - Ansedel
NamnMichael Noraeus
FöddNora (Y)
Död1662
Notis för Michael Noraeus
Tog efternamnet efter döde styvfadern.

Michael Erici Noræus (1660-62), f. i Nora, son till företrädaren, hade någon tid varit förordnad till medhjälpare åt fadern, då han i febr. 1647 ingick med ansökan till Upsala domkapitel, att han måtte få förvissning att blifva sin faders efterträdare; men domkapitlet resolverade: »Det kan intet skee, vthan committeres providentiæ divinæ», Emellertid benämnes sonen vice pastor redan 1653 och pastor designatus 1654 samt undertecknar sockenlängderna ss. vice pastor till år 1660, då han fullt tillträdde pastoratet. Såsom vice pastor anhåller han hos guvernören i Gefle 18 jan. 1658 att på en ö i stora forsen i Liden genom sprängning med krut få anlägga ett laxfiske. (GLA Lit. N. 16). Död 1662. Hans hustru hette Anna och var svägerska till khden O. Anzenius i Anundsjö (Hdpr. 2/2 1664) samt sålunda sannolikt dotter till khden Christoffer Austrædius i Torsåker. Åtminstone en dotter. 453
Senast ändrad 11 feb 2017Skapad 26 jan 2023 using Reunion for Macintosh