KOEanlista190827 - Ansedel
KOEanlista190827 - Ansedel
NamnJöns NN
Partners
BarnSven
Notis för Jöns NN
1613. Kan Joenn Kieldssenn i Helme vara Sven Jönssons far?
Levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; hade varit knekt (för de dansk-norska styrkorna); 1 tunna kunde sås på hans andel i gården; hade en bror i Norge, som inte förbrutit sin andel, men den andelen om 3 fjärdingar var ändå förbruten; man ansåg att 1 ½ tunnor kunde sås på gården; hade också en broder i Sverige, vars andel skulle bygslas av kungen; 1 ½ tunnor var förbrutet och fick arrenderas för 2 mark och 5 skilling; (Joenn Kieldssenn i Helme). 132
Senast ändrad 26 okt 2014Skapad 27 aug 2019 using Reunion for Macintosh