KOEanlista230126 - Ansedel
KOEanlista230126 - Ansedel
NamnAnders ANDREAS von Drake
Född5 maj 1682, Oviken (Z)
Död2 aug 1744, Stockholm (A)
YrkeAdlad. President Kammarkollegium 1741
FarHans Ol. Drake (1634-1701)
Partners
Äktenskap1720
Notis för Anders ANDREAS von Drake
Mag. 1707, krigssekr. 1709, underståthållare i Stockholm 1728, ledamot av Vetenskapsakademien 1740. "afled till alla redeliga Svea Mäns sorg och afsaknad åhr 1744 2/8"
Artikel om honom, se Tannér: Jämtska öden och äventyr.
Ämbetsman, politiker. Född 25/5 1682 i Oviken (Z). När D. i Uppsala slutat sin akademiska kurs och därstädes vunnit lagerkransen 1707, ingick han 1711 i kanslikollegium och riksarkivet. 1713 beslöt senaten att flytta riksarkivets handlingar från Stockholm till Örebro, och D. fick i uppdrag att ombesörja denna flyttning. Fartyget, på hvilket handlingarna fördes, fick under sjöfärden en läcka och var nära att sjunka, och endast med den yttersta fara för sitt eget lif lyckades D. åt staten rädda den dyrbara egendomen. Därefter förordnad till vice aktuarie, blef han 1714 fältsekreterare vid den härfördelning, som i Roslagen kommenderades af fältmarskalken grefve Taube. Utnämnd 1719 till krigssekreterare, adlades han 1720 med namnet von Drake,
Senast ändrad 29 apr 2015Skapad 26 jan 2023 using Reunion for Macintosh