Ivar FILIP Fredriksson & Anna KARIN Jacobsson - Media
Ivar FILIP Fredriksson & Anna KARIN Jacobsson - Media
folkhus
Från vänster: Stående Everts fru, sittande framför henne Henrik och sonen Per-Anders, Henriks fru Märta, Bertils hustru Dagny, Ullas pappa Filip, Bertil. Barnen är. Dagny och Bertils son Mats, Henrik och Märtas dotter Margita samt till höger Evert.
Skirhulthus
Från vänster: Henriks hustru Märta, adopterade sonen Per-Anders, Ullas mamma Karin, Ullas pappa Filip, Henriks dotter Margita, Ulla och Henrik. Kortet är taget ca 1960.
folkuppstallda
Från vänster: Sandy?, Ullas faster Maja, Stig Wetterskog, pojke?, Ulla och Ullas pappa Filip. Kortet är taget hos Ullas faster Maja ca 1952.
filip1
Filip2
Filip3
Relaterade mediasidor:Ivar FILIP Fredriksson